Arvokas asiantuntijuus, Inspiroiva esimiestyö, Tuloksellinen johtaminen, Vahvistava henkilöstötyö

Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille

Syvennä osaamistasi työoikeudesta ja opi ymmärtämään työoikeuden rooli organisaation menestystekijänä. Käytä työjuridiikkaa välineenä, jolla hallitset riskejä ja luot  ammattimaista työnantajamielikuvaa.
Huom. Tarvittaessa koulutus voidaan järjestää etäyhdellä.

Käytännön työoikeutta

Työoikeuden tuntemus on keskeinen osa riskienhallintaa, mutta se on ennen kaikkea keskeinen osa ammattimaista toimintamallia. Sillä luodaan työnantajamielikuvaa mm. työpaikkahaastatteluissa.

Työantaja voi vaikuttaa juridiikkaan liittyvällä päätöksenteolla merkittävästi toiminnan kannattavuuteen. Esim. hyödyntämällä vaihtoehtoisia toimintamalleja tehokkaammin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka sovellat esimies- tai asiantuntijatyössäsi työoikeuden eri normeja ja haluat kehittää osaamistasi käytännön työsuhdeasioiden hoitamisessa ja niistä viestimisessä. Voit olla esimerkiksi:

 • linjaesimies
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstön kehittämispäällikkö
 • HR-koordinaattori

Koulutuspäivien sisältö

Työlainsäädännön perusteet

 • Työoikeuden normijärjestelmän peruslogiikat
 • työsuhteen perustamiseen liittyvä juridiikka
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Työehtosopimusjärjestelmä
 • Luottamusmiesjärjestelmä: oikeudet ja velvollisuudet
 • Paikallinen sopiminen
 • Työsuhteen elinkaari

Työsopimuslaki

 • Osapuolten perusvelvoitteiden merkitys onnistuneelle työsuhteelle
  • Työsopimuksessa määriteltävät
  • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Perhevapaat
 • Sairauspoissaolot
 • Lomauttaminen ja osa-aikaistaminen
 • Työsuhteen päättäminen ja viisaat menettelytavat
 • Työtodistus

Työajat ja muuta lainsäädäntöä

 • Työaikaratkaisut - merkitys ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle
  • Työaikalaki
  • Vuosilomalaki
 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
 • Tasa-arvolaki työsuhteessa
 • Yhdenvertaisuuslain velvoitteet käytännössä

Työsuhdeasiain soveltaminen

 • Oikea ja tuloksekas toimintatapa työsuhdeasioiden viestintätilanteissa
 • Soveltamisharjoitus: Esimiehenä organisaatiossa
 • Neuvotteluharjoitus ja sen purku

Työjuridiikka liiketoiminnan välineenä

Työantaja voi vaikuttaa juridiikkaan liittyvällä päätöksenteolla merkittävästi toiminnan kannattavuuteen:

 • voidaan hyödyntää tehokkaammin vaihtoehtoisia toimintamalleja
 • työoikeuden hallinnalla voidaan luoda molempia osapuolia hyödyttäviä joustoja esimerkiksi työaikojen osalta
 • sairauspoissaolojen juridiikan tuntemuksella voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen pituuteen ja sairausajoilta maksettavien palkkojen määriin
 • työjuridiikan hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin, jolla on välitön vaikutus työn tuottavuuteen

Menetelmät

Oppimismenetelminä lähijaksoilla käytetään mm. alustuksia, yritysesimerkkejä, tietoiskuja, ryhmätöitä ja välitehtäviä.Ohjelman aikana teet lähipäivään valmistautumistehtäviä sekä omaa organisaatiotasi hyödyntäviä soveltamis- ja kehitystehtäviä.

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa tiedot työelämää säätelevistä normeista niin, että osaat soveltaa niitä omassa työssäsi.

Saat käytännönläheiset työkalut työsuhdeasioiden hoitoon esimiehenä 4-päiväisessä tehopaketissa. Opit parantamaan henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojasi ja saat eväitä vaikeidenkin työsuhdetilanteiden ratkaisemiseen.

 • Esimiehen ja alaisen oikeudet ja velvollisuudet
 • Sairauspoissaolot
 • Sosiaalinen media ja työsuhde
 • Henkilöstön vähentäminen: normit ja rikkomusten seuraukset
 • Yritysjärjestelyt, toimintojen ulkoistaminen, henkilön siirto toisiin tehtäviin

Koulutuksen hyödyt

 • Opit vaikuttamaan organisaatiosi toiminnan kannattavuuteen työjuridiikan avulla
 • Saat ammatilliset valmiudet soveltaa työoikeuden normeja esimiehen tehtävässä
 • Ymmärrät työoikeuden roolin ja luonteen johtamistyössä
 • Ymmärrät työehtosopimusten ja erilaisten yhteistoimintakysymysten roolin työsuhdeasioissa
 • Ymmärrät työsuhdeasioiden mer­kityksen organisaation menestystekijänä
 • Parannat esimiehen vuorovaikutustaitojasi työsuhdeasioista viestiessäsi
 • Saat työvälineitä päivittäisten työ­suhdeasioiden hoitamiseen osana esimiestyötäsi

 

Koulutuskortilla maksettaessa 4 koulutuskorttipäivää.

Osallistumismaksu sisältää:

- 4 koulutuspäivää
- sähköisen oppimismateriaalin
- lounaat, aamu- ja iltapäiväkahvit lähikoulutuspäivissä

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!