Yleiset

Kuinka kehittyä hyväksi esimieheksi?

Julkaistu 21.05.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Johtamistaitojen kehittäminen

Johtajuus on jatkuva oppimisen ja itsetuntemuksen polku. Tiedostamme, että tehokkaat johtamistaidot eivät synny hetkessä, vaan ne muotoutuvat kokemuksen ja tietoisen harjoittelun kautta. Oman johtamistyylin tunnistaminen ja sen mukainen toiminta ovat ensiaskelia kohti parempaa johtajuutta. On olennaista tunnistaa omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä oppia käyttämään niitä tiimisi hyväksi.

Korostamme MIF:ssä, että johtajan on oltava aito ja rehellinen sekä itselleen että tiimilleen. Tämä tarkoittaa avoimuutta omista tavoitteista ja johtamistavasta, mutta myös rohkeutta näyttää inhimillisyys ja haavoittuvuus. Aitous luo luottamusta ja kunnioitusta, jotka ovat kaiken menestyvän tiimityön perusta.

Viestintä ja kuuntelutaidot

Viestintä on keskeinen työkalu johtajan työkalupakissa. Tehokas johtaja osaa välittää selkeästi tavoitteet ja odotukset, mutta myös kuunnella ja ottaa vastaan palautetta. Me painotamme, että viestinnän tulee olla kaksisuuntaista: on tärkeää, että johtaja on avoin ja lähestyttävä, jotta tiimin jäsenet tuntevat itsensä kuulluiksi ja arvostetuiksi.

Kuuntelutaito on viestinnän toinen puoli, joka usein jää vähemmälle huomiolle. Aktiivinen kuuntelu ja tiimin jäsenten ideoiden arvostaminen voivat johtaa parempiin päätöksiin ja uusiin oivalluksiin. Kannustamme johtajia kehittämään kykyään kuunnella aidosti ja osoittamaan kiinnostusta alaistensa näkemyksiin ja ehdotuksiin.

Johtamisen periaatteet ja työlainsäädäntö

On tärkeää, että johtaja ymmärtää johtamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön työssä. MIF:ssä korostamme, että pätevä johtaja tuntee työlainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen päivittäisessä johtamistyössä. Tämä tietämys auttaa toimimaan oikeudenmukaisesti ja välttämään oikeudellisia ongelmia.

On myös tärkeää, että johtaja toimii johdonmukaisesti ja selkeästi. Neuvomme johtajia olemaan aitoja ja käyttämään terveen järjen ohjaamaa päätöksentekoa. Tämä auttaa luomaan selkeät odotukset ja vahvistamaan luottamusta tiimin sisällä.

Johtajan rooli ja vastuu

Esimiehenä toimiminen tuo mukanaan roolin ja vastuun muutoksen. Ymmärrämme, että uuden johtajan on sopeuduttava edustamaan työnantajaa ja hänen toimintaansa seurataan entistä tarkemmin. On tärkeää, että johtaja ymmärtää tämän roolin ja sen tuomat velvoitteet ja toimii esimerkillisesti tiimilleen.

Johtaminen on myös sitoutumista ja ajan investointia vaativa työ. Me korostamme, että johtajan tulee pitää johtamisvastuuta ensisijaisena tehtävänään ja keskittyä tiiminsä menestyksen mahdollistamiseen. Tämä voi edellyttää aiemman asiantuntijaroolin tavoitteiden uudelleenarviointia ja uuden suoritustason tavoittelua.

Jatkuva kehittyminen ja oppiminen

Johtajuus ei ole pysähtynyt kyky, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja uuden oppimista. MIF:ssä kannustamme johtajia olemaan uteliaita ja etsimään aktiivisesti uutta tietoa johtamisen saralta. Tämä voi sisältää kirjallisuuden lukemista, koulutuksiin osallistumista tai mentorin hankkimista.

On tärkeää, että johtaja tunnistaa kehitystarpeensa ja pyrkii parantamaan niitä. Tarjoamme työkaluja ja resursseja, jotka tukevat johtajia heidän johtamistaitojensa kehittämisessä ja tiiminsä kanssa parhaiden tulosten saavuttamisessa.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.