Arvokas asiantuntijuus, Vaikuttava viestintä

Mediavalmennus – onnistu median kohtaamisessa

Mediavalmennus harjaannuttaa sinut kohtaamaan toimittajan ja terävöittämään viestejäsi mediassa.

 

Kenelle mediavalmennus sopii?

 • Johtoryhmälle
 • Asiantuntijoille
 • Henkilökohtaisena mediavalmennuksena esimerkiksi toimitusjohtajalle tai johtajalle
 • Muille median kanssa työskenteleville

Mediavalmennuksessa opitaan:

 • Miten media toimii ja miten median kanssa kannattaa toimia?
 • Kuinka toimit erilaisissa haastattelutilanteissa, esimerkiksi TV-haastatteluissa?
 • Kuinka viestit napakasti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?
 • Mitä ovat haastattelujen sudenkuopat - ja kuinka ne vältetään?
 • Millainen on sinun vahvuuksiisi sopiva tapa viestiä mediassa?
 • Kuinka median kanssa kannattaa toimia vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi kriisitilanteissa?

Valmennus räätälöidään tarpeeseesi. Tyypillisesti se koostuu tietoiskuista, kuvattavista haastatteluharjoituksista ja henkilökohtaisesta suullisesta palautteesta. Valmentajanasi on kokenut median ammattilainen.

Mediavalmennus - onnistu median kohtaamisessa

Onnistu median kohtaamisessa.

Kuuluuko tehtäviisi antaa lausuntoja medialle? Haluatko harjaannusta haastaviinkin haastattelutilanteisiin?

Mediavalmennuksessa opit terävöittämään viestiäsi ja vaikuttamaan esimerkiksi tv-haastattelussa.

Meeting the Media – Kohtaa kansainvälinen media

Kuinka onnistua kansainvälisen median kohtaamisessa? Mitä haastateltavan tulee pitää mielessään antaessaan haastattelua englanninkieliselle medialle verrattuna suomenkieliseen? Kuinka kerron asiastani kiinnostavasti ja ymmärrettävästi?

Kenelle?

 • Johtajille, asiantuntujijoille ja muille avainhenkilöille, joiden tehtävänä on antaa haastatteluja ulkomaisille tiedotusvälineille.
 • Henkilöille, jotka haluavat lisävarmuutta esiintymiseen kameran edessä englanniksi

Käytännönläheinen Meeting the media -valmennus harjaannutaa kohtaamaan kansainvälisen median. Valmennus voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain englanniksi. Jos organisaatiotanne kiinnostaa jonkun tietyn maan tai alueen media,  tarjoamme mahdollisuuksien mukaan valmennuksen ohessa tietoa kyseisen alueen viestintäkulttuurista ja mediaympäristöstä.

Julkisuuteen vaikuttamisen keinot -mediakoulutus

Mediassa on meneillään suuri myllerrys: Toimitukset ja mediatalot ovat vähentäneet väkeä. Freelancereiden määrä ja rooli alalla kasvaa. Myös tavat kuluttaa mediaa ovat muuttuneet - erityisesti nuorten ikäluokkien keskuudessa. Sosiaalinen media on kasvattanut rooliaan myös perinteisten tiedotusvälineiden agendan ja näkökulmien muotoutumisessa. Yritysten ja yhteisöjen toimintaan liittyvä moraalinen närkästyminen saa uusia ilmenemismuotoja julksuudessa. Kriisiviestinnässä ja maineenhallinnassa some on tullut perinteisen median rinnalle.

Median murroksen myötä myös julkisuuteen vaikuttamisen mekanismit ovat muuttuneet. Perinteiset julkisuuteen ja maineeseen vaikuttamisen keinot eivät enää yksin riitä.  Osa perinteisistä keinoista on auttamattomasti vanhentuneita. Uusia lainalaisuuksia ja tapoja viestiä voi kuitenkin oppia. Muutos lähtee oman ajattelun päivittämisestä.

Kenelle?

 • Johtoryhmälle tai laajennetulle johtoryhmälle
 • Viestintäyksikölle
 • Johtoryhmälle ja viestinnän amattilaisille yhdessä

Mediavaikuttamisen valmennuksessa käydään läpi median murrosta ja maineen hallintaa digitaalisessa julkisuudessa. Tarvittaessa valmennuksessa voidaan suunnitella yhdessä valmentajan johdolla, kuinka yhteisö tai yritys vaikuttaa sille tärkeisiin asioihin julkisuudessa - nykyaikaisen mediavaikuttamisen keinoja hyödyntäen ja nykyaikaisen julkisuuden lainalaisuudet huomioon ottaen.

Henkilökohtainen mediasparraus

Pyydä meiltä henkilökohtaista mediasparrausta esimerkiksi, kun tiedossasi on tärkeä haastattelu tai kaipaat ideoita mediaviestinnän kehittämiseen.

Kenelle?

 • Henkilölle, jolla on tulossa haastava haastattelu tai muu toimittajien kohtaaminen

Mediasparrauksessa voit pohtia yhdessä kokeneen mediavalmentajan kanssa, kuinka onnistut parhaiten tulevasta median kohtaamisesta: Mitä media ja median seuraajat kyseisessä tilanteessa odottavat? Mitä viestejä ja näkökulmia haluat itse tuoda esiin ja miten sen teet parhaiten? Mediasparrauksessa voidaan myös harjoitella tulevaa haastattelutilannetta.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!