Yleiset

MIF: Kriisiviestinnän koulutus – Vältä yleisimmät virheet

Julkaistu 21.02.2024
Kriisiviestintävalmennus

Kriisiviestinnän peruspilarit

Kriisitilanteessa viestintä on avainasemassa. Kriisiviestinnän tavoitteena on säilyttää luottamus ja hallita tilannetta tehokkaasti. Me MIF:llä ymmärrämme, että kriisiviestintä vaatii selkeää suunnittelua ja valmiutta toimia nopeasti. Koulutuksissamme korostamme, että hyvin rakennettu kriisiviestintäsuunnitelma on organisaation paras turva odottamattomien tilanteiden varalle. Tämä suunnitelma tulisi sisältää muun muassa vastuunjaon, viestintäkanavat ja -menetelmät sekä ennalta määritellyt viestintäviestit.

On tärkeää, että kriisiviestintä on johdonmukaista ja avointa. Meidän koulutuksissamme opetetaan, kuinka viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi, välttäen monimutkaisia termejä ja ammattijargonia. Kriisitilanteessa viestinnän on oltava nopeaa, mutta myös tarkkaan harkittua. Jokainen sana lasketaan, ja siksi harjoittelu ja valmistautuminen ovat avainasemassa.

Viestinnän sudenkuopat ja niiden välttäminen

Kriisiviestinnässä on monia mahdollisia kompastuskiviä, jotka voivat pahentaa tilannetta entisestään. Yksi yleisimmistä virheistä on viestinnän viivästyminen. Me MIF:llä korostamme, että viive voi johtaa huhujen ja väärän tiedon leviämiseen, mikä voi vahingoittaa organisaation mainetta pitkällä aikavälillä. Koulutuksissamme opetetaan, kuinka tärkeää on toimia nopeasti ja pitää yleisö ajan tasalla säännöllisin päivityksin.

Toinen yleinen virhe on epäjohdonmukainen viestintä. Tämä voi johtua huonosti määritellystä vastuunjaosta tai puutteellisesta sisäisestä kommunikaatiosta. Meidän koulutuksissamme käydään läpi, kuinka tärkeää on varmistaa, että kaikki viestit ovat yhdenmukaisia ja että kaikki viestinnästä vastaavat henkilöt ovat samalla sivulla. Tämä auttaa välttämään sekaannuksia ja säilyttämään organisaation uskottavuuden.

Kriisiviestinnän harjoittelu ja valmiudet

Kriisiviestintä on taito, joka vaatii harjoittelua. Me MIF:llä tarjoamme koulutuksia, joissa simuloimme kriisitilanteita ja annamme osallistujille mahdollisuuden harjoitella viestintää turvallisessa ympäristössä. Tämä auttaa osallistujia kehittämään tarvittavat taidot ja luottamuksen, jota tarvitaan todellisissa kriisitilanteissa toimimiseen. Harjoittelun kautta voidaan myös tunnistaa mahdollisia heikkouksia kriisiviestintäsuunnitelmassa ja tehdä tarvittavat muutokset.

Valmiudet kriisiviestintään eivät rajoitu vain viestintätiimiin. Koko organisaation on ymmärrettävä kriisiviestinnän periaatteet ja roolinsa kriisitilanteessa. Meidän koulutuksissamme käsitellään, kuinka tärkeää on kouluttaa kaikki työntekijät tunnistamaan kriisitilanteet ja toimimaan niiden mukaisesti. Tämä varmistaa, että koko organisaatio toimii yhtenäisesti ja tehokkaasti, kun kriisi osuu kohdalle.

Kriisiviestinnän jälkihoito

Kriisitilanteen jälkeinen viestintä on yhtä tärkeää kuin itse kriisin aikainen viestintä. Me MIF:llä painotamme, että organisaation on arvioitava kriisiviestinnän tehokkuutta ja tehtävä tarvittavat parannukset tulevaisuutta varten. Koulutuksissamme opetetaan, kuinka tärkeää on käydä läpi kriisiviestinnän kulku, tunnistaa mitä meni hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Lisäksi on tärkeää viestiä sidosryhmille kriisin ratkaisemisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tämä auttaa palauttamaan luottamuksen ja osoittaa, että organisaatio on oppinut kriisistä ja on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Meidän koulutuksissamme korostetaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä koko kriisiviestintäprosessissa.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.