Yleiset

Mitä ovat lean periaatteet?

Julkaistu 11.06.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Lean-periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

Lean-ajattelutapa on syvällisesti juurtunut jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Meillä MIF:ssä pidämme tätä keskeisenä, kun tavoittelemme kasvua ja pitkäjänteistä menestystä. Jatkuva parantaminen on toimintamme ytimessä, kun edistämme inhimillistä ja vastuullista etenemistä. Tämä prosessi ei ole vain teoreettista pohdintaa, vaan se on käytännön toimintaa, joka edellyttää sitoutumista ja aktiivista osallistumista koko organisaatioltamme.

Lean-johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat keskeisiä periaatteita, jotka ohjaavat koulutusteemaamme. Valmentajana tehtäväni on auttaa ymmärtämään arjen haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja, jotka edistävät työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tämä on laaja ja moniulotteinen aihealue, joka vaatii järjestelmällistä ja loogista lähestymistapaa.

Laatu, kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus

Lean-periaatteiden ytimessä ovat laatu, kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus, jotka tunnetaan lyhenteellä QCD. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla. MIF:ssä olemme omaksuneet nämä periaatteet ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme vastaamaan näitä vaatimuksia. Tieteelliset ja matemaattiset menetelmät ovat tärkeitä työkaluja ongelmien analysoinnissa, mutta on tärkeää muistaa, että ne ovat vain osa laajempaa kokonaisuutta.

On riskialtista keskittyä liikaa sertifikaatteihin, kuten Black Belt tai Green Belt, ja unohtaa päivittäisen operatiivisen toiminnan pienparannukset. MIF:ssä korostamme tasapainoa tieteellisen lähestymistavan ja käytännön toiminnan välillä, jotta voimme saavuttaa kestäviä tuloksia.

Lean-matkani – henkilökohtainen kokemus

Oma Lean-matkani alkoi 90-luvun alussa, kun tutustuin osakokonaisuuksien hankintaan ja niiden vaikutukseen tuotantoprosessiin. Tämä kokemus on muovannut käsitystäni Lean-periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Olen nähnyt, kuinka pienet muutokset voivat johtaa suuriin parannuksiin läpimenoajoissa ja kustannustehokkuudessa.

MIF:ssä olemme kulkeneet pitkän matkan Lean-periaatteiden soveltamisessa. Olemme siirtyneet yksittäisten osakokonaisuuksien valmistuksesta kokonaisvaltaiseen tuotantoon, jossa ydinkumppanit ovat avainasemassa. Tämä on mahdollistanut merkittäviä parannuksia tehokkuudessa ja toimitusvarmuudessa.

Jalostavan työn osuuden lisääminen

Jalostavan työn osuuden lisääminen on keskeinen osa Lean-filosofiaa. Tämä tarkoittaa sellaisen työn määrän kasvattamista, joka suoraan lisää arvoa lopputuotteelle. MIF:ssä olemme kouluttaneet työntutkijoita, jotka ovat oppineet tunnistamaan ja kehittämään prosesseja, jotka maksimoivat jalostavan työn osuuden. Tämä on johtanut tuottavuuden kasvuun ja kustannussäästöihin, kuten sairauspoissaolojen vähenemiseen.

Työntutkimus ei ole vain ajanottoa, vaan se on monipuolinen työkalu, joka auttaa ymmärtämään ja parantamaan työprosesseja. Käytännönläheinen lähestymistapamme Lean harjoitustehtaassamme mahdollistaa todellisten työtilanteiden simuloinnin ja parannusten testaamisen turvallisuutta ja ergonomiaa unohtamatta.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.