Yleiset

Miten tukea alaisten hyvinvointia esimiehenä?

Julkaistu 19.04.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Johtajuuden itsetuntemuksen ja kehittämisen polku

Johtajan rooli on monitahoinen ja vaativa, ja sen keskiössä on työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen. MIF:ssä katsomme, että itsetuntemus on yksi johtamisen peruspilareista. Miettiäksesi, millainen johtaja olet, tarkastele, mikä sinua motivoi ja kuinka reagoit eri tilanteissa. Oletko innostava yhteistyön rakentaja vai analyyttinen ongelmanratkaisija? Oman johtamistyylisi tunnistaminen auttaa sinua tukemaan alaistesi hyvinvointia entistä tehokkaammin.

Painotamme, että johtajan tulee olla avoin omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan. Tämä avoimuus luo luottamusta ja turvallisuutta työyhteisössä. Kun työntekijät tietävät, mitä odottaa esimieheltään, he voivat sopeutua ja menestyä työssään paremmin. Muista, että johtajuus on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä.

Viestinnän rooli työyhteisön hyvinvoinnissa

Viestintä on keskeisessä asemassa työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tehokas viestintä ei rajoitu tiedon välittämiseen, vaan kattaa myös kuuntelun ja vuoropuhelun. MIF:ssä tiedostamme, että esimiehenä sinun tulee olla saavutettavissa ja avoin, jotta työntekijät kokevat voivansa jakaa huolensa ja ideansa. Tämä edistää avoimuuteen ja tukeen perustuvaa työkulttuuria, jossa jokainen tuntee tulleensa kuulluksi.

Johtajana sinun tulee myös osata ohjata ryhmätilanteita ja osoittaa aitoa kiinnostusta alaistesi työhön ja tilanteeseen. Tämä ei ainoastaan paranna viestintää, vaan myös lujittaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Muista, että viestintä on kaksisuuntaista ja sen tulee olla jatkuvaa. Kysy, kuuntele ja osallista – näin luot vankan perustan työntekijöiden hyvinvoinnille.

Luottamuksen ja kunnioituksen merkitys johtamisessa

Johtamisen perustana tulee aina olla luottamus ja kunnioitus kollegoita kohtaan. MIF:ssä korostamme, että hyvä johtaja työskentelee aktiivisesti kehityskohteidensa parissa ja toimii esimerkkinä alaisilleen. Johdonmukaisuus ja selkeys omassa toiminnassa ja viestinnässä rakentavat luottamuksen perustaa.

On tärkeää, että näytät arvostavasi alaistesi työpanosta ja tunnustat heidän saavutuksensa. Tarjoa tukea haasteiden kohdatessa. Tämä ei ainoastaan lisää työntekijöiden motivaatiota, vaan myös vahvistaa heidän luottamustaan itseensä ja työyhteisöönsä. Muista, että kunnioitus ja luottamus ovat molemminpuolisia ja ne tulee ansaita päivittäin.

Ulkopuolisen tuen merkitys työyhteisön haasteissa

Työyhteisön kohdatessa negatiivisia muutoksia, voi alaisten hyvinvointi joutua koetukselle. MIF:ssä ymmärrämme, että toisinaan ulkopuolisen tuen tarjoaminen on tehokkain keino auttaa työyhteisöä selviytymään muutoksen aiheuttamista haasteista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työnohjausta tai muita tukipalveluita, jotka auttavat työntekijöitä käsittelemään muutoksen tuomia tuntemuksia ja palauttamaan suorituskykynsä.

On tärkeää kuunnella herkällä korvalla ja olla valmis tarjoamaan apua, kun työyhteisö sitä tarvitsee. Johtajana sinulla on keskeinen rooli näiden tarpeiden tunnistamisessa ja toiminnassa niiden mukaisesti. Tukemalla näytät, että pidät alaistesi hyvinvoinnista huolta ja olet valmis satsaamaan heidän kehitykseensä.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.