Yleiset

Miten valita sopiva työhyvinvoinnin koulutusohjelma työntekijöille?

Julkaistu 26.04.2024

Työhyvinvoinnin merkitys ja kehittämisen perusteet

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä organisaation menestykselle ja työntekijöiden tyytyväisyydelle. Me MIF:ssä ymmärrämme, että hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Työhyvinvointisuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä tehdään, milloin tehdään ja kuka tekee. Huolella tehty suunnitelma toimii myös jatkuvan työhyvinvoinnin kehittämisen perustana.

Toimenpiteiden toteutus on kriittinen vaihe työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kun suunnitelmat on laadittu huolellisesti, on tärkeää seurata sovittujen toimenpiteiden toteutumista. Tämä varmistaa, että suunnitelmat eivät jää vain puheiksi ja että työyhteisön kokema pettymys ei heikennä työhyvinvointia entisestään.

Strategian ja tavoitteiden asettaminen

Kun työhyvinvoinnin tila on selvitetty, on aika miettiä, kuinka kehitystyö sidotaan yrityksen strategiaan. Esimiehen on hyvä pohtia, mitä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys tarkoittaa organisaatiossa. Strategiaan sidotut toimenpiteet tukevat yrityksen tuloksellisuutta ja helpottavat tarvittaessa toimenpiteiden perustelua.

Tavoitteiden asettaminen on seuraava askel. Ilman pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja selkeitä tavoitteita, työhyvinvoinnin toimenpiteet jäävät helposti vaikutukseltaan vain hetkellisiksi. On tärkeää, että valitut tavoitteet täyttävät hyvän tavoitteen kriteerit: ne tulee olla selkeitä, mitattavissa olevia, aikaan sidottuja, realistisia ja merkityksellisiä.

Työhyvinvointikoulutuksen valinta

Valittaessa työhyvinvoinnin koulutusohjelmaa on tärkeää ottaa huomioon henkilöstön tarpeet ja toiveet. Koulutuksen tulee vastata organisaation tavoitteisiin ja tukea työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Me MIF:ssä tarjoamme koulutusohjelmia, jotka ovat räätälöityjä vastaamaan juuri näitä tarpeita.

Koulutusohjelman valinnassa kannattaa tutustua kouluttajien taustoihin ja osaamiseen. Meidän koulutusohjelmissamme asiantuntijoina toimivat alansa parhaat ammattilaiset, jotka ymmärtävät työhyvinvoinnin kehittämisen monipuolisuuden ja haasteet. Lisätietoja koulutusohjelmistamme löydät verkkosivuiltamme.

Seuranta ja kehityksen arviointi

Seuranta on olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä. On tärkeää arvioida, ovatko toteutuneet toimenpiteet vieneet kohti valittuja tavoitteita ja kuinka onnistuneesti. Perinteinen mittari, kuten sairaspoissaolojen määrä, on suppea, joten suosittelemme monipuolista tarkastelua.

Työhyvinvoinnin arvioimisessa voidaan käyttää perinteisten tunnuslukujen lisäksi erilaisia työhyvinvointikyselyitä, jotka antavat koko henkilöstölle mahdollisuuden tuoda esiin oman näkemyksensä. Tämä auttaa ymmärtämään työpaikan toimivuutta, työtyytyväisyyttä ja johtamisen laatua kokonaisvaltaisemmin.

Jatkuvan parantamisen filosofia

Lean-ajattelu ja jatkuva parantaminen ovat keskeisiä periaatteita työhyvinvoinnin kehittämisessä. Ne eivät ole päämäärä, vaan prosessi, joka edellyttää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Me MIF:ssä korostamme, että työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja se vaatii säännöllistä arviointia ja uudistamista.

Koulutusohjelmamme sisältävät teemoja, jotka keskittyvät jatkuvaan parantamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Valmentajamme tuovat mukanaan arvokasta tietotaitoa ja kokemusta, joka auttaa organisaatioita ja yksilöitä kasvamaan ja menestymään.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.