Yleiset

Mitä konkreettista hyötyä työhyvinvoinnin koulutus voi tuoda työyhteisölle?

Julkaistu 01.05.2024

Työhyvinvoinnin merkitys ja kehittäminen

Työhyvinvointi on investointi, joka kantaa hedelmää niin työntekijöiden arjessa kuin yrityksen tuloksellisuudessa. Me MIF:ssä ymmärrämme, että ilman pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja selkeitä tavoitteita, työhyvinvoinnin toimenpiteet jäävät helposti vaikutukseltaan vain hetkellisiksi. Siksi korostamme suunnitelmallisen kehittämisen tärkeyttä, joka voi toimia myös kilpailuetuna.

Hyvän tavoitteen asettaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä, mitattavissa olevia, aikaan sidottuja, realistisia ja saavutettavissa olevia sekä tarpeellisia ja merkityksellisiä. Tavoitteiden mitattavuus on avainasemassa, jotta kehittämisen tuloksia voidaan seurata ja verrata aiempaan. Tässä vaiheessa on myös tärkeää huomioida henkilöstön näkemykset ja toiveet, sillä henkilöstö, joka saa vaikuttaa tavoitteisiin, sitoutuu paremmin työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Strateginen lähestymistapa työhyvinvointiin

Kun työhyvinvointia lähdetään kehittämään, on syytä miettiä, kuinka kehitystyö sidotaan yrityksen strategiaan. Esihenkilön on hyvä pohtia yksin tai yhdessä työntekijöiden kanssa, mitä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys tarkoittaa organisaatiossa. Strategiaan sidotut työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet tukevat yrityksen tuloksellisuutta ja helpottavat tarvittaessa toimenpiteiden perustelua.

Me MIF:ssä autamme organisaatioita ymmärtämään työhyvinvoinnin ja strategian yhteyden. Koulutusohjelmamme tarjoavat työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla työhyvinvointia voidaan kehittää järjestelmällisesti ja tuloksekkaasti. Tavoitteiden asettaminen on keskeinen osa tätä prosessia, ja se auttaa koko työyhteisöä kulkemaan yhteistä päämäärää kohti.

Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen ja toteutus

Työhyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää ja konkretisoida valittuja tavoitteita kohti vievät toimenpiteet. Suunnitelma vastaa kysymyksiin mitä tehdään, milloin tehdään ja kuka tekee. Huolella tehty työhyvinvointisuunnitelma toimii myös jatkuvan työhyvinvoinnin kehittämisen perustana.

Kun työhyvinvoinnin kehittäminen on pohjustettu ja suunniteltu huolellisesti, päästään vihdoin toteutusvaiheeseen. On tärkeää, että sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan, jotta suunnitelmat eivät jää vain puheiksi. Me MIF:ssä korostamme, että kunnianhimoisten toimenpiteiden suunnittelu on hyödytöntä, elleivät ne toteudu käytännössä. Toteutusvaihe on siis yhtä tärkeä kuin suunnittelu.

Seuranta ja kehityksen arviointi

Viimein työhyvinvoinnin kehittämisen prosessissa päästään vaiheeseen, jossa tarkastellaan kehittämisen tuloksia. Tässä vaiheessa nähdään, ovatko toteutuneet toimenpiteet vieneet kohti valittuja tavoitteita ja jos niin, kuinka onnistuneesti. Kysymme, miten henkilöstö on kokenut muutokset ja miten aiemmin valitut mittarit ovat kehittyneet prosessin aikana.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat lukuisat eri asiat jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Tämän vuoksi työhyvinvoinnin kehittämistä tulisi ajatella jatkuvana pitkän tähtäimen prosessina, jossa esihenkilöt ja työntekijät tekevät yhdessä töitä paremman työhyvinvoinnin puolesta. MIF:n koulutusohjelmat tarjoavat tähän prosessiin tarvittavat työkalut ja tuen.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.