Pätevyyskurssit

Onko lääkitysturvallisuus kunnossa?

Julkaistu 17.03.2021

Helmikuussa julkaistiin päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas, jonka tarkoituksena on ohjata lääkitysturvallisuutta kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ulkopuolella. Tavoitteena on asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen.

Jatkuva oppiminen ja osaaminen ovat avainasemassa lääkitysturvallisuuden parantamisessa.

Jokaiselle hoitoa tarvitsevalle ja lääkehoitoa työkseen toteuttavalle ammattilaiselle turvallinen lääkehoito on perusedellytys, jonka perusta ja pohja rakentuu arkisessa tekemisessä. Pohjana on kaikkien ammattilaisten laadukas ja ajantasainen osaaminen ja toiminta. Tämän takaaminen on johdon vastuulla, jonka tulee mahdollistaa laadukkaan toiminnan puitteet ja perehdytys. Jatkuva oppiminen ja osaamisen varmistaminen ovat avainasemassa lääkitysturvallisuuden parantamisessa. Oli kyse ilmapiirin rakentamisesta, virheiden käsittelystä tai tarvittavan osaamisen oppisesta ja ylläpidosta – niihin jokainen taho voi vaikuttaa ja luoda perustan lääkehoidon prosessien parantamiselle ja turvalliselle lääkehoidolle. Onhan lääkitysturvallisuuden varmistaminen ja edistäminen osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta ja palvelulupausta.

Johdon ja yksilön vastuut velvoittavat turvalliseen lääkehoitoon

Opas painottaa johdon vastuuta varmistaa, että työntekijöiden lääkehoito-osaaminen on lääkehoidon vaatimalla tasolla ja vastaa myös turvallisen lääkehoidon tavoitteita. Yksittäisen työntekijän tulee varmistaa, että hänen toimintansa täyttää sille asetetut ammatilliset laatuvaatimukset ja yhteisesti sovitut linjaukset.

Lääkehoitoa toteuttavat eri toimintaympäristöissä monissa rooleissa toimivat ammattilaiset. Pääsääntö on, että lääkehoitoa ei saa toteuttaa, mikäli sen toteuttamiseen ei ole saanut koulutusta ja työnantajan tarjoamaa perehdytystä eikä osaamista ole varmistettu. Esihenkilöt yhdessä johdon kanssa vastaavat siitä, että yksikössä työskentelee aina yksikön potilaiden tarpeita vastaava määrä lääkehoitoon koulutettua henkilöstöä. Mikäli osaamisen ja tehtävien hoitamisen edellytykset eivät kohtaa, on esihenkilö mahdollistettava tarvittava lisäkoulutus ja perehdytys.

Lääkehoidon itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit hoitoalan ammattilaisille

Me MIF Pätevyyskurssi -tiimissä tahdomme auttaa luomaan turvallista ja parempaa huomisesta. Tarjonnassamme olevat Lääkehoidon verkkokurssit tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden kehittää ja päivittää lääkehoitoon liittyvää osaamisesta ketterästi ja työtä tukien. Verkkokurssiemme avulla pystyt opiskelemaa ajasta ja paikasta riippumatta lääkehoitoon, lääkelaskentaan, kivunhoitoon ja moniin muihin lääkelupia edellyttäviin tehtäviin tarvittavat opinnot. Kurssit ovat saatavilla rajattomasti – niihin pääsee aina palaamaan ja verkkokurssit voi suorittaa itselle sopivissa osioissa. Verkkokurssien lopussa olevat tentit tulee suorittaa osallistujan organisaatiosta nimetyn henkilön valvonnassa.

Suosittelemme tutustumaan tarjontaamme – kevät on kasvun aikaa, joten otetaan yhdessä haaste vastaan ja vaikutetaan yhteistyössä turvallisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallinen lääkehoito -opas »

Työ- ja elinkeinoministeriö, Tomialaraportti »

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

07.04.2021

Onko sähköä ilmassa?

Sähkötöiksi luokitellaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotyöt sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotyöt. Kaikki sähkötyöt sisältävät aina erilaisia riskejä, joita voidaan…

Lue lisää

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.