Vaikuttava viestintä

Vaikuttamisviestinnän valmennukset

Infor valmentaa asiantuntijoita viestimään ja vaikuttamaan paremmin.

Räätälöidyssä valmennuksessa voidaan keskustella juuri teille tärkeistä asioista ja saada aikaiseksi nopeasti käytäntöön vietäviä parannuksia.

Pyydä lisätietoja tai tarjous, niin keskustellaan yhdessä, mikä veisi teidän organisaationne osaamista eteenpäin.

Miksi vaikuttamisviestinnän valmennukseen kannattaa satsata?

Menestyviä organisaatioita yhdistää vahva tahto kehittää oman työyhteisön toimintatapoja sekä vaikuttavuutta asiakasrajapinnassa ja sidosryhmissä. Tahtotila muuttuu konkretiaksi, kun avaintaitoja harjoitellaan valmennuksissa ja uusi osaaminen voidaan ottaa heti käyttöön.

Vaikuttaminen ei ole vain yksi ainoa taito. Se koostuu monien taitojen hallinnasta, joista jokaisen kehittäminen vie eteenpäin! Mistä sinun organisaatiosi haluaisi aloittaa?

Mitä taitoja vaikuttamisviestinnän valmennuksilla voidaan kehittää?

Vaikuttava viestintä on tarkasti harkittua vuorovaikutusta oman työyhteisön sisällä sekä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Valmennusten aiheet voivat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

Vaikuttaminen ja projektien johtaminen ilman esihenkilöasemaa

  • Asioiden edistäminen vaatii kykyä kuunnella, keskustella ja kiteyttää oma viesti.
  • Valmennuksessa harjoitellaan perustelutaitoja sekä tapoja sitouttaa henkilöt toimimaan kohti yhteistä tavoitetta.


Osallistava vuorovaikutus

  • Dialogisuus on avainasemassa nykypäivän työelämässä, jossa ihmiset haluavat vaikuttaa asioihin yhdessä. Erityisen tärkeää tämä on esihenkilötyössä ja muutostilanteissa.
  • Vuorovaikutuksen kehittämiseen on olemassa selkeitä toimintatapoja ja työkaluja, joita voi hyödyntää myös etätilanteissa.


Viestintä hankalissa tilanteissa

  • Organisaation hankalat tilanteet paisuvat herkästi alkuperäistä haastetta suuremmiksi, jos tilanteisiin ei tartuta riittävän ripeästi.
  • Valmennuksessa käydään läpi viestinnän roolia hankalien tilanteiden ehkäisemisessä sekä käytännön neuvoja erilaisiin haastaviin tilanteisiin.


Esiintymistaidot neuvotteluista isommille areenoille

  • Aina, kun esittelemme asiaamme eri kokoisilla forumeilla, meillä on mahdollisuus vaikuttaa kuuntelijoiden mielipiteisiin ja toimintaan.
  • Valmennuksessa käydään läpi hyvän esiintymisen ja esitysmateriaalin taitoa harjoittelun ja palautteen avulla.


Tunneälykäs viestintä

  • Päätöksenteon taustalla on aina tunne. Tutkimusten mukaan sen painoarvo on rationaalista järkiajattelua suurempi.
  • Tunneälykkään viestinnän valmennuksessa harjoitellaan konkreettisesti tunneälykkäästä työyhteisö-, asiakas- ja sidosryhmäviestintää.

 

Mitä hyötyjä vaikuttamisviestinnän kehittämisestä on?

Kyky vaikuttaa työyhteisön asioihin, asiakkaisiin ja sidosryhmiin on yksi työelämän tärkeimpiä taitoja tuloksellisuuden takaamiseksi. Näitä taitoja on hyvä kehittää oman työyhteisön kanssa, niin omia henkilökohtaisia kuin oman työyhteisön toimintatapoja uudistaen.

Koronavuoden aikana olemme saaneet erinomaista palautetta etävalmennuksista. Voit siis turvallisin mielin suunnitella organisaatiollesi räätälöityä valmennusta, sillä toteutustapa voidaan päättää toteutusajankohdan koronatilanteen mukaan.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!