Inspiroiva esimiestyö

Valmentava lähestymistapa etä- ja monipaikkajohtamisessa

Valmentava vuorovaikutus monipaikkajohtamisen työkaluna - Millainen on digitaalinen äänensävysi? Johtajaa ymmärretään ja tulkitaan helpommin väärin.

Etenkin etäjohtamisessa taitavan johtamisviestinnän tarve korostuu kun
lähijohtajalta vaaditaan enemmän kykyä kommunikoida aktiivisemmin ja
monikanavaisesti jolloin tunneälyn tarve nousee rajallisen viestinnän takia.

Osallistu etänä - valmennus toteutetaan verkon yli

Valmennus sopii

kaikille johtamis- ja esihenkilötehtävissä toimiville sekä muille valmentavasta johtamisotteesta kiinnostuneille

Verkkovalmennuksessa käsiteltävät aiheet ovat

  • Millainen johtamisviestintä tukee suoriutumista ja motivaatiota, toimintamalleja
  • Millaisia ovat etätyön tuomat haasteet johtamisessa ja viestinnässä
  • Mitkä ovat valmentavan vuorovaikutuksen tärkeimmät tekniikat
  • Mikä on digitaalinen äänensävysi!
  • Miten johdat kysymällä - valmentava johtamisote etä- ja monipaikkajohtamisessa

Valmennuksesta saat

Valmennuksesta saat konkreettisia ja oivallisia työkaluja  paikkariippumattomaan vuorovaikutukseen ja johtamiseen valmentavalla otteella.

Hinta 290 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!