Arvokas asiantuntijuus, Vaikuttava viestintä

Asiantuntijan viestintävalmennukset

Infor valmentaa asiantuntijoita viestimään ja vaikuttamaan paremmin.

Toteutamme asiantuntijoiden valmennuksia räätälöityinä toteutuksina. Alla esimerkkejä Inforin valmennuksista asiantuntijoille. Pyydä lisätietoja tai tarjous, niin kerromme lisää.

Sisältö

Asiantuntijan vaikuttamistaitojen valmennus

Fokus: Miten vaikutan ihmisiin ja saan ihmiset mukaan yhteiseen tekemiseen ilman esimiesasemaa? Lue lisää.

Asiantuntijan esiintymisvalmennus

Fokus: Miten rakennan vaikuttavan esityksen tai puheen? Miten esiinnyn vaikuttavasti?

Asiantuntijan mediavalmennus

Fokus: Miten onnistun toimittajan kohtaamisessa? Miten tuon asiantuntemustani esiin vakuuttavasti ja kiinnostavasti TV:n, radion tai sanomalehden haastattelussa tai somejulkisuudessa?

Asiantuntijan somevalmennus

Fokus: Miten vaikutan sosiaalisessa mediassa? Miten yhdistän omat ja edustaman organisaation tavoitteet somejulkisuudessa?

Asiantuntijan kirjoittamistaitojen valmennus

Fokus: Kuinka tuotan terävää asiantuntijatekstiä esim. asiantuntijajulkaisuihin ja verkkosivuille

Blogikirjoittamisen valmennus

Fokus: Miten tuotan vaikuttavan asiantuntijablogin

Asiantuntija kouluttajana -valmennus

Fokus: Miten muokkaan omaa asiantuntijaosaamistani helposti opittavaan muotoon, suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja vuorovaikutteisia oppimistapahtumia ja varmistan myös, että oppimista oikeasti tapahtuu?

Konsultatiiviset menetelmät ja asiantuntijan myyntitaidot

Fokus: Työkaluja ja osallistavia menetelmiä asiakkaiden ongelmien ratkomiseen ja konsultatiiviseen myyntiin.

Asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän valmennukset

Fokus: Miten vaikutan omalla toiminnallani ja viestinnälläni myönteisen asiakaskokemuksen syntymiseen? Miten viestin asiakkaan kanssa vaikeissa tilanteissa?

Asiantuntija neuvottelijana

Fokus: Miten neuvottelen työryhmissä ja vien asioita eteenpäin sekä ennen tapaamisia että niiden aikana? Miten rakennan vaikuttamissuunnitelman ja argumentoin asiani?

Projektiviestinnän valmennus

Fokus: Miten luon hyvän projektiviestintäsuunnitelman? Kuinka viestin projektista vaikuttavasti? Kuinka sitoutan ihmisiä projektiin?

Asiantuntija fasilitoijana

Fokus: Miten hyödynnän osallistavia ryhmätyömenetelmiä ja suunnittelen ja vedän energisoivia työryhmätapaamisia, joissa varmistetaan laadukas ja syvällinen asioiden käsittely innostavalla tavalla?

Asiantuntija kulttuurienvälisenä viestijänä

Fokus: Miten kulttuuri vaikuttaa vaikuttamiseen ja millaiset vaikuttamistavat toimivat kussakin kulttuurissa?

Asiantuntija itsensä johtajana

Fokus: Miten johdan itseäni ja omaa ajankäyttöäni ja millä keinoilla varmistan toisaalta oman työni hallinnan, priorisoinnin ja tuloksellisuuden ja toisaalta oman työssä jaksamisen ja siitä palautumisen?

Asiantuntija tiimin jäsenenä

Fokus: Mitkä ovat yksilö- ja tiimikohtaiset vahvuutemme ja miten voimme tehostaa toimintaa omassa asiantuntijatiimissämme? Miten saamme yhdessä enemmän aikaiseksi?

Menetelmät

Työskentelytavat ja menetelmät valitaan tarpeen mukaan. Tyypillisesti valmennus sisältää:

  • Lyhyitä tietoiskuja ja toimintaanne kytkeytyviä esimerkkejä
  • Oivalluttavia kysymyksiä ja keskusteluja
  • Todellisia tilanteita simuloivia harjoituksia ja niiden analyysejä

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!