Inspiroiva esimiestyö, Tehokas työskentely, Tuloksellinen johtaminen

Innostava ja vaikuttava ryhmän johtaminen

Paikka: Helsinki

Perinteisesti yhteistyön johtamisen haasteisiin on etsitty vastauksia vanhoista johtamismalleista ja –käsityksistä. Yhteistyön johtamisessa vanhat mallit eivät kuitenkaan yksin riitä, sillä ne keskittyvät johtajan ja yksilön suhteeseen. Yhteistyön johtamiseen tarvitaan nyt lähestymistapa, joka huomioi ryhmädynamiikan. 

 

 

 

Paikka: Helsinki

Yksin ei paraskaan ryhmänvetäjä pärjää!

Miten innostaa yhteistyöhön? Miten motivoida, sitouttaa ja saada tuloksia aikaan?

Kohderyhmä

Valmennus tarjoaa menetelmiä ja taitoja oman organisaation, verkoston tai tiimin/ryhmän yhteistyön johtamisen avuksi.

Voit olla johtaja, esimies, asiantuntija, projektien tai verkostojen johtaja/vetäjä.

Valmennuspäivän sisältö

  • Johtaminen ryhmäilmiöitä hyödyntämällä, ryhmädynamiikka
  • Yhteistyöhön motivointi ja sitouttaminen
  • Osallistaminen ja itseohjautuvuuden tukeminen
  • SIMOL-mallin käytäntöön soveltaminen

Tavoite

Saat käytännönläheisen mallin ja työkaluja ryhmän motivoimiseen, sitouttamiseen ja yhteistyön tulokselliseen johtamiseen. Valmennus perustuu sosiaalisen identiteetin johtamismalliin (SIMOL), jota on tutkittu sekä Suomessa että maailmalla.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!