Vaikuttava viestintä

Johtoryhmän strategiapaja

Johtoryhmän strategiapaja auttaa tekemään strategiastanne vaikuttavamman: Testaamme pääviestinne. Etsimme heikot kohdat. Autamme hiomaan viestit. Ideoimme uusia avauksia ja tekoja, jotka puhuvat strategianne puolesta enemmän kuin mitkään sanat.

Strategiapaja sopii

 • Johtoryhmälle
 • Laajennetulle johtoryhmälle

Johtoryhmän strategiapajan sisältö

Räätälöimme strategiapajan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Tyypillisesti strategiapaja koostuu seuraavista osista:

1. Huolellisesta taustatyöstä

 • Aloituskeskustelusta, jossa selvitämme tarpeenne
 • Henkilöstölle tai muille avainhenkilöille tehtävistä taustahaastatteluista, joilla selvitämme yritykseenne/organisaatioonne liittyviä odotuksia ja strategianne toteuttamiseen liittyviä kipukohtia ja mahdollisuuksia.

2. Intensiiviestä strategiapajasta, jossa

 • Testaamme pääviestienne vahvuudet ja heikkoudet
 • Autamme hiomaan pääviestejänne ja kertomaan strategiasta vaikuttavasti
 • Autamme teitä luomaan uusia avauksia, siis tekoja, jotka puhuvat strategianne puolesta enemmän kuin mitkään sanat.

Jokainen työpajan jäsen joutuu/pääsee laittamaan itsensä peliin. Haastamme ja sparraamme tiukalla, mutta positiivisella otteella.

 

Valmentajat

Strategiatyöpajan vetäjinä toimivat kokeneet vaikuttajat ja viestintäammattilaiset.

Työskentelykieli

Strategiatyöpaja ja siihen liittyvä työ voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi.

 

Millaisissa tilanteista johtoryhmän strategiapajasta saa parhaan hyödyn?

Strategiapaja on tarkoitettu kunnianhimoiselle johtoryhmälle, jolla on yksi tai useampi alla listatuista tarpeista. Strategiapaja on hyödyllinen, kun haluatte…

 • varmistua, että te johtoryhmän jäseninä osaatte viestiä strategiasta vaikuttavasti ja yhdenmukaisesti
 • löytää ja korjata strategianne viestinnälliset heikkoudet ennen kuin otatte strategianne viestinnässä ison vaihteen päälle
 • testata ja terävöittää strategianne pääviestejä esim. henkilöstön, median tai muiden avainsidosryhmienne näkökulmasta
 • tehdä isoja uusia avauksia, jotka tukevat strategianne toteutumista ja tekevät strategianne näkyväksi esim. mediassa/julkisessa keskustelussa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!