Vaikuttava viestintä

Sosiaalinen media -koulutukset | Kuinka hyödynnät somea omassa työssäsi? | Infor

Toteutamme räätälöityjä sosiaalisen median koulutuksia sekä johtoryhmille, viestinnän, markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille että asiantuntijoille. Koulutuksen fokus on siinä, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään omassa tavoitteellisessa työssä.

Sosiaalinen media -koulutukset | Kuinka hyödynnät somea omassa työssäsi?

Sosiaalisten medioiden käyttö ja digitalisaatio laajemminkin on muuttanut suomalaisten käyttäytymistä radikaalisti. Muutoksessa ovat niin viestintä, markkinointi, myynti, asiaskaspalvelu, brändin- ja maineenhallinta, rekrytointi kuin työyhteisöjen työskentelytavat ja johtaminenkin.

Sosiaalisen median koulutukset yrityksille

Toteutamme yritysten avainryhmille koulutuksia, joissa keskitytään siihen, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää omassa työssä. Alla esimerkkejä räätälöitävistä somekoulutuksista yrityksille.

Johtoryhmän somevalmennus

Johtoryhmän somevalmennus on tarkoitettu johtoryhmille, joissa halutaan ymmärtää käynnissä olevaa valtavaa muutosta ihmisten tavoissa toimia verkossa: viestiä, vaikuttaa, vastustaa ja tehdä hankintoja. Ja johtoryhmille, joita halutaan innostaa hyödyntämään sosiaalista mediaa omassa työssään.

 • Median murros - mikä on perustavalla tavalla muuttunut ja mitä siitä seuraa yrityksille?
 • Kuinka yritystä tukevat yhteisöt ja vastayhteisöt syntyvät ja toimivat sosiaalisessa mediassa?
 • Hyvät, pahat ja tylsät - miten yritystä koskevat tarinat syntyvät ja leviävät?
 • Miten julkisuuteen ja maineeseen vaikutetaan somessa?
 • Miten yrityksen kannattaa olla läsnä sosiaalisessa medissa?
 • Yritykselle tärkeiden teemojen ja aiheiden haltuunotto somessa
 • Yritysjohtajana somessa - mitä, missä, miten, milloin?
 • Esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä
 • Tarvittaessa harjoituksia (esim. Twitterin käytöstä)
 • Omat seuraavat stepit

Sosiaalinen media markkinoinnissa

 • Ostoprosessin murros: Miten asiakkaat käyttävät verkkoa ja sosiaalista mediaa?
 • Mitä meidän asiakkaat odottavat yrityksemme verkopalveluilta ja someviestinnältä?
 • Miten parannamme palveluiden löydettävyyttä verkossa, myös somen avulla?
 • Perinteisten ja uusien somekanavien mahdollisuudet markkinoinnissa
 • Fiksu sisältömarkkinointi: Millainen sisältä toimii eri kanavissa ja asiakasryhmissä?
 • Miten asiakkaat ohjataan ostamaan?
 • Maksetun ja muun sisällön yhteispeli sosiaalisessa mediassa?
 • Miten sisällöntuotanto kannattaa suunnitella ja toteuttaa?
 • Miten saan ihmiset mukaan sisällöntuottamiseen, jakamiseen ja dialogiin asiakkaiden kanssa?
 • Miten asiakaspalvelu kannattaa rakentaa someen?
 • Omat seuraavat stepit markkinoinnin kehittämisessä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media B-to-B-myynnissä

 • Miten B-to-B-asiakkaat käyttävät verkkoa ja sosiaalista mediaa?
 • Mitä uusia tapoja myydä sosiaalinen media ja muut digitaaliset kanavat ovat tuoneet?
 • Asiantuntijapalveluiden myynnin erityispiireet
 • Sosiaalisen median suhde verkkokauppaan muihin myyntikanaviin
 • Miten asiakkaat ohjataan ostamaan?
 • Miten yrityksen asiakaslupaus näkyy verkon kautta tapahtuvassa myynnissä?
 • Käytännön harjoituksia

Sosiaalinen media asiakaspalvelussa

 • Verkossa ja somessa tapahtuvan asiakaspalvelun hyödyt ja haasteet
 • Millaista asiakaspalvelua ihmiset odottavat verkossa/sosiaalisessa mediassa?
 • Mikä toimii ja mikä ei? Hyvät käytännöt ja virheet, joita kannattaa välttää
 • Miten kommunikoida ja neuvotella asiakkaiden kanssa somessa/verkkopalvelussa?
 • Kysymysten käyttö keskustelun ohjaamisessa
 • Tone of Voice - Millainen kieli ja tyyli sopii asiakaspalveluun verkossa?
 • Vaikeiden asiakastilanteiden käsittely somessa
 • Asiakaspavelu somessa häiriö- ja kriisitilanteessa
 • Käytännön harjoituksia

Sosiaalisen median koulutus julkiselle sektorille

Toteutamme julkisella sektorilla toimivien organisaatioiden (mm. ministeriöt, virastot ja kaupungit) avainryhmille koulutuksia, joissa keskitytään siihen, miten he voivat hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssään. Alla on yksi esimerkki virkamiehille räätälöitävän somekoulutuksen tyypillisistä teemoista.

Virkamiehenä sosiaalisessa mediassa

 • Mitä uusia tapoja viestiä ja vaikuttaa sosiaalinen media on tuonut viranomaisille?
 • Keskeiset somekavat ja niiden toiminnallisuudet
 • Miksi viranomaisen odotetaan olevan sosiaalisessa mediassa?
 • Sosiaalisessa mediassa mukana olon hyödyt, riskit ja vaatimukset
 • Esimerkkejä virkamiessvaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa
 • Miten toimin organisaationi edustajana sosiaalisessa mediassa?
 • Miten erotan henkilökohtaisen ja ammattiroolin somessa?
 • Mitä voin kertoa työnantajastani? Millaista tietoa en voi julkaista tai kommentoida?
 • Miten yhdistän someläsnäoloni luontevasti työnantajan tavoitteisiin?
 • Mistä asioista voin kertoa ja miten?
 • Miten saan viestini perille?
 • Käytännön esimerkkejä hyvästä someviestinnästä
 • Miten kansalaisten närkästys syntyy sosiaalisessa mediassa?
 • Vaikeat tilanteet: Kuinka toimin, kun sosiaalisessa mediassa syntyy kriittinen keskustelu
 • Käytännön harjoituksia

Sosiaalisen median koulutus järjestölle

Toteutamme järjestöjen avainryhmille koulutuksia, joissa keskitytään siihen, miten he voivat hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssään. Alla on yksi esimerkki järjestön asiantuntijoille räätälöitävän somekoulutuksen tyypillisistä teemoista.

Järjestövaikuttajana sosiaalisessa mediassa

 • Mitä uusia tapoja viestiä ja vaikuttaa sosiaalinen media on tuonut järjestöille?
 • Keskeiset somekavat ja niiden toiminnallisuudet
 • Sosiaalisessa mediassa mukana olon hyödyt, riskit ja vaatimukset
 • Esimerkkejä järjestövaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa
 • Miten toimin järjestöni edustajana sosiaalisessa mediassa?
 • Miten erotan henkilökohtaisen ja ammattiroolin somessa?
 • Miten yhdistän someläsnäoloni luontevasti työnantajan tavoitteisiin?
 • Millaista omaan työhöni liittyvää sisältöä voin luoda ja jakaa?
 • Miten saat muut mukaan vaikuttamistyöhön?
 • Käytännön esimerkkejä hyvästä järjestöviestinnästä ja vaikuttamisesta somessa
 • Vaikeat tilanteet: Kuinka toimin, kun sosiaalisessa mediassa syntyy järjestöä koskeva kriittinen keskustelu?
 • Käytännön harjoituksia
 • Omat seuraavat stepit

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!