Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Työnohjaajakoulutus vahvistaa organisaation johtamisosaamista

Keväällä 2018 Johtamistaidon opistolla (JTO) käynnistyy uudistettu kokonaisuus arvostetusta Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelmasta. Pääpaino koulutuksessa on vahvasti johtajien ja esimiesten työnohjauksessa. Samalla koulutus pätevöittää laajemmin koko työyhteisön ja yksilöiden työn ohjaamiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Johtaminen on tärkeimpiä menestystekijöitä kaikissa organisaatioissa. Laajasti ajateltuna sillä on vaikutettava kaikkiin kriittisiin menestystekijöihin organisaation sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin taitavaa asioiden ja ihmisten johtamista. Johtamisella mahdollistetaan paitsi tavoitteen saavuttamista ja uudistumiskykyä edistävät käytännöt myös yhteistyösuhteiden toimivuus ja yksilöiden itseohjautuvuus. Menestyvissä organisaatioissa johtajuusajattelua esiintyy läpi organisaation.

Työnohjauksen on kyettävä tuottamaan arvoa, joka auttaa asiakasorganisaatiota toteuttamaan strategiaansa, uudistumaan ja menestymään. Kun yksityisen ja julkisen sektorin toimijoihin kohdistuu tänä päivänä kovempia vaatimuksia kuin koskaan aikaisemmin, myös työnohjauksen on kyettävä vastaamaan nykyajan johtamisen haasteisiin. Juuri tähän olemme Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelman uudistuksella tähdänneet. Koulutuksemme ottaa huomioon johtamisen nykyajan ja tulevaisuuden haasteet ja auttaa työnohjaajaa asemoimaan itsensä osaksi asiakkaalle hyötyä luovaa arvoverkkoa.

Johtamisen kontekstuaaliset tekijät ja ihmisten johtaminen ovat muuttuneet alati monitahoisemmiksi, mikä on edellyttänyt työnohjaajan osaamispohjan lisäämistä. Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma yhdistää aiempaa laajemmin eri tieteenalojen teoreettista tietoa ja sisältää runsaasti työnohjauksen käytännön harjoittelua. Teorioiden tuntemusta tarvitaan ilmiöiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja selittämiseen. Työnohjauksen käytännön harjoittelu ja opittavat menetelmät antavat hyvät valmiudet ohjaamisen käytännön toteuttamiseen. Yhdessä teorian ja käytännön hallinta mahdollistavat tavoitteellisen ja asiakkaalle hyötyä tuottavan ohjauksen toteuttamisen.

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma on monipuolinen ja vaativa kokonaisuus. Vaativaa on myös esimiesten ja johdon työnohjaus, eikä ilman riittävää osaamista ole ammattimaisesti varteenotettavaa työnohjausta. Koulutuksemme antina on kattava johtamisen sekä yhteisön ja yksilön toiminnan tietopääoma sekä tuntemus käytännön menetelmistä, joilla teorioita viedään ohjaustilanteessa käytäntöön. Vastineeksi vaativan koulutuksemme suorittamisesta saat ammattimaista ohjaustyön osaamista, jota voit menestyksellisesti hyödyntää erityisesti esimiehenä, johtajana, johdon ja henkilöstön kehittäjänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Johtamistaidon opiston Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma käynnistyy 23. kerran. Jo useamman vuoden ajan koulutus on tarjonnut osallistujille hienon oppimisen kokemuksen yhdessä vastaavia oppimisen tavoitteita omaavien osaavien ammattilaisten kanssa. Keväällä 2018 käynnistämme uusitun koulutusohjelman, joka entisestään vahvistaa johtajuusajattelua ja työnohjaajan ammattimaisuutta. Lämpimästi tervetuloa mukaan Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelmaan koko JTO-tiimimme puolesta!

Jarmo Pekkanen
PsM, psykoterapeutti, työnohjaaja

Jarmo Pekkarinen

Jarmo Pekkanen

Psykologian maisteri, psykoterapeutti, työnohjaaja. Monipuolinen käytännön työkokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta
Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje