Arvokas asiantuntijuus, Inspiroiva esimiestyö

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma

Aloitus: 29.10.2019 - 7.9.2021 / Paikka: Helsinki

Opiskele uudelle uralle, syvennä johtamistasi ja kehitä esimiestaitojasi. Onko organisaation perustehtävä hukassa? Haastavatko monet muutokset selkiyttämään suuntaa?

Aloitus: 29.10.2019 - 7.9.2021
Paikka: Helsinki

Työnohjaus on energian suuntaamista organisaation perustehtävän tutkimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Koulutettuna työnohjaajana ohjaat ja tuet työyhteisön jäseniä kokemuksellisessa oppimisessa ja kasvussa auttamalla ohjattavia tutkimaan työtapojaan ja tiedostamaan niihin sekä itseensä että muihin ihmisiin liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Työnohjauksen avulla autat ohjattavia löytämään uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen ja keventämään työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

Valmiudet ammattimaiseen ohjaustyöhön ja työnohjaajan pätevyys

Johdon ja esimiesten työnohjaajien koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2019 – jo 24. kerran.  Otamme osallistujia mukaan aina kolmannelle jaksolle asti.

Viime vuosina kolmannes osallistujista on halunnut kouluttautua tämän ohjelman kautta kokonaan uudelle uralle.  Neljännes keskittyy syventämään kouluttajan ja konsultin taitojaan, ja toinen neljännes kehittää omaa johtajuuttaan syventämällä esimiestaitojaan. Monille psykologeille ohjelma tarjoaa sopivaa täydennyskoulutusta.

Kenelle työnohjauskoulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii parhaiten sinulle, jolla on kokemusta esimerkiksi esimiehen, kouluttajan, konsultin, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjän tai työterveyshuollon tehtävistä. Voit olla yhtä hyvin ylimmästä- tai keskijohdosta, asiantuntija tai yrittäjä.

Työnohjauskoulutuksen ajankohdat

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuudeltaan 80 opintopistettä. Ohjelma ylittää STORYn asettaman 60 op:n vähimmäislaajuuden yli 30 %:lla. Huolehdimme siitä, että sinulla on mahdollisuus suorittaa kaikki opintopistekokonaisuudet koulutusajan puitteissa. Myös siinä tapauksessa, että olet estynyt osallistumasta johonkin koulutuspäivään.

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutuksen sisältö

Koulutusohjelmassa yhdistetään kognitiivista, psykodynaamista ja sosiokonstruktiivisen oppimisen ajattelua. Koulutuksen painopiste on esimiesten ja johtajien työnohjauksessa. Koulutus kuitenkin pätevöittää myös laajemmin koko työyhteisön työn ohjaamiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Lähijaksot muodostuvat kokemuksellisista ryhmätyöskentelyistä, monimuotoisista harjoituksista, asiantuntijaluennoista, työnohjausharjoittelusta ja koulutettavien toteuttamista alustuksista.

Huom! Mukaan voi tulla vielä 2. jaksolta 29.10.2019!

1. jakso 3.–4.9.2019

Työnohjauksen lähtökohdat, tavoitteet, prosessi ja menetelmät

 • Koulutuksen kokonaiskuva ja tavoitteet
 • Työnohjauksen tavoitteet ja työnohjauksen prosessi
 • Työnohjauksen käyttöteoria

2. jakso 29.–30.10.2019

Johtaminen, johtajuus, esimiestyö ja työnohjaus. Tulevaisuuden johtaminen

 • Johtaminen ja johtajuusajattelu työnohjauksessa
 • Tulevaisuuden johtamisen haasteet ja mahdollisuudet työohjauksessa

3. jakso 10.–11.12.2019

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja menetelmät työnohjauksessa

4. jakso 4.–5.2.2020

Yksilödynamiikka ja työnohjaus

 • Vuorovaikutus ja johtajuus
 • Yksilökeskeiset käyttäytymisen lainalaisuudet

5. jakso 31.3.–1.4.2020

Muutoksessa johtaminen sekä esimiehen ja työnohjaajan muutostyökalut

 • Työelämän muutos ja muutoksen haasteet
 • Muutoksen johtamisen dynamiikka
 • Muutoksen johtaminen työnohjauksessa

6. jakso 12.–15.5.2020 internaatti

 • Oman työnohjaajapersoonallisuuden tutkiminen
 • Oman työnohjauksen käyttöteorian kehittäminen

7. jakso 18.–19.8.2020

Ryhmädynamiikka, johtoryhmät ja työajankäytön hallinta

 • Yhteisödynamiikka ja ryhmädynaamiset tekijät työnohjauksessa
 • Yksilö osana ryhmää

8. jakso 20.–21.10.2020

Kontekstuaaliset tekijät työnohjauksessa ja johdon työnohjauksen viitekehykset ja menetelmät

 • Tilannesidonnaiset tekijät johdon ja työyhteisön työnohjauksessa

9. jakso 12.–13.1.2021

Konfliktit, johtaminen ja työnohjaus. Työnohjauksen arvot ja etiikka

 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu
 • Työnohjauksen arvot ja etiikka

10. jakso 23.–24.3.2021

Yhteisödynamiikka ja työnohjaus

 • Valta, vaikuttaminen ja johtajuus

11. jakso 8.–9.6.2021

Työnohjauksen menetelmät sekä opiskelijoiden työkaluworkshop

 • Työnohjauksen työkaluworkshop

12. jakso 7.–8.9.2021

Lopputöiden käsittely sekä työnohjauskoulutusprosessin reflektointi ja arviointi

 • Koulutuksen päätösseminaari

Ohjelman hyödyt ja oppimistulos

Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämä johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma tarjoaa sinulle tietotaidon yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaukseen. Ohjelma on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja laajuudeltaan 80 opintopisteen opintokokonaisuus. Koulutettavat saavat valmiudet käynnistää, ohjata, ylläpitää ja päättää sekä työnohjauksellisia että konsultatiivisia prosesseja, jotka edistävät ohjattavien ammatillista kasvua, vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä, ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin.

Oppimismenetelmät ja
-materiaalit

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma toteutetaan kahden lukuvuoden aikana. Ohjelma koostuu:

 • 12 lähivalmennusjaksosta: 11 kaksipäiväistä jaksoa ja ensimmäisen lukuvuoden lopussa järjestettävä neljän päivän internaattijakso
 • useista alan kirjallisuuteen perustuvista pohdinta- ja esseetehtävistä
 • vertaisryhmätyöskentelystä ja -työnohjauksesta
 • opiskelijoiden työkaluworkshopeista
 • työnohjausharjoittelusta
 • työnohjausharjoittelun ohjauksesta (toto)
 • itsereflektoinnista
 • useiden erilaisten ryhmäprosessien ja -harjoitusten hyödyntämisestä
 • lopputyöstä.

Kouluttajat työnohjauskoulutuksessa

Koulutusohjelman johtajana ja vastuukouluttajana toimii Jarmo Pekkanen, psykologian maisteri, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Hinta 7 350 € (+ alv. 24 %)

Koulutusohjelman kokonaishinta on 7 350 € (+ alv. 24 %).  Laskutus tapahtuu neljässä erässä.  Hinta sisältää lähioppimisjaksojen luennot ja niihin liittyvän koulutusmateriaalin, sähköisen verkko-oppimisalustan sekä lähijaksojen ruokailut ja väliaikatarjoilut.

Opiskelijat huolehtivat itse työnohjausharjoittelun työnohjaajan (toton) kustannuksista (arviolta 300–600 € ryhmäkoosta riippuen). Internaattikulut ovat omakustanteisia (arviolta 500–600 €).

Hae mukaan!

Hakuaika työnohjauskoulutukseen on käynnissä. Tilaa hakulomake sähköpostiisi

Osallistujat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakemuslomake toimitetaan täytettynä sähköpostin liitteenä viimeistään 20.10.2019 Ilse Vilkmanille, ilse.vilkman (at) mif.fi tai postitse osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma
Mannerheimintie 15
00260 Helsinki

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje