Vaikuttava viestintä

Työyhteisöviestintä

Työyhteisöviestinnän valmennus tarjoaa organisaatioiden johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille uuden näkökulman sisäiseen viestintään – työyhteisöviestintään. Uusi malli korostaa kaikkien työyhteisön jäsenten viestintävastuuta sekä onnistuneen viestinnän yhteyttä työhyvinvointiin ja organisaation tulokseen. Kun viestintä toimii, töissä viihdytään, tieto kulkee ja ideoita syntyy. Myös vaikeista asioista uskalletaan puhua. Kun perusta on kunnossa, työyhteisö toimii tuloksellisesti myös etäaikana.

Työyhteisöviestintä

Tiesitkö, että kaikkein tehokkaimmissa työyhteisöissä myös keskinäinen viestintä on huippuluokkaa? Kun työpaikalla vuorovaikutus sujuu, on työnteko tuloksellista ja hauskaa.

Kenelle

 • Työyhteisöjen sisäisen viestinnän kehittäjille
 • Johtoryhmille
 • Esihenkilöille
 • Työyhteisöjen erilaisille tiimeille ja yksiköille

Työyhteisöviestinnän teemoja

 • Isojen asioiden jakaminen & vuorovaikutteinen keskustelu
 • Ajantasaisen tiedon saatavuus & vaihdanta
 • Rento ja vapaamuotoinen tunnelma
 • Jokaisen työyhteisön jäsenen mahdollisuus vaikuttaa
 • Yhdessä oppiminen & osaamisen jakaminen
 • Työnantajamaine & työntekijän oma identiteetti
 • Toiminta & viestintä avoimilla foorumeilla
 • Etätyön vaikutukset työyhteisön viestintään

Valmennuksen hyödyt

Valmennus kirkastaa työyhteisöviestinnän merkitystä organisaatiossa sekä syventää organisaation johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden viestintäosaamista:

 • Osallistujat tulevat tietoisiksi omasta viestintäroolistaan, vastuustaan ja velvollisuuksistaan
 • Valmennuksen aikana tunnistetaan oman talon viestinnän vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • Lisääntyneen etätyön vaikutukset huomioidaan osana viestinnän käytäntöjä

Valmennuksen pohjaksi suosittelemme työyhteisöviestinnän onnistumisen mittaamista ComBaro-mittarilla.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!