Vaikuttava viestintä

Työyhteisöviestintä

Remote – osallistu etäyhteydellä! Työyhteisöviestinnän valmennus tarjoaa organisaatioiden johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille uuden näkökulman sisäiseen viestintään – työyhteisöviestintään. Uusi malli korostaa kaikkien työyhteisön jäsenten viestintävastuuta sekä onnistuneen viestinnän yhteyttä työhyvinvointiin ja organisaation tulokseen. Kun viestintä toimii, töissä viihdytään, tieto kulkee ja ideoita syntyy. Myös vaikeista asioista uskalletaan puhua.

Työyhteisöviestintä

Tiesitkö, että kaikkein tehokkaimmissa työyhteisöissä myös keskinäinen viestintä on huippuluokkaa? Kun työpaikalla vuorovaikutus sujuu, on työnteko tuloksellista ja hauskaa.

Kenelle

 • Työyhteisöjen sisäisen viestinnän kehittäjille
 • Johtoryhmille
 • Esimiehille
 • Työyhteisöjen erilaisille tiimeille ja yksiköille

Työyhteisöviestinnän teemoja

 • Isojen asioiden jakaminen & vuorovaikutteinen keskustelu
 • Ajantasaisen tiedon saatavuus ja vaihdanta
 • Rento ja vapaamuotoinen tunnelma
 • Jokainen voi osallistua
 • Yhdessä oppiminen & osaamisen jakaminen
 • Työnantajamaine & jokaisen oma identiteetti
 • Toiminta & viestintä avoimilla foorumeilla

Valmennuksen hyödyt

Valmennus kirkastaa työyhteisöviestinnän merkitystä organisaatiossa sekä syventää organisaation johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden viestintäosaamista

 • Osallistujat tulevat tietoisiksi omasta viestintäroolistaan, vastuustaan ja velvollisuuksistaan
 • Valmennuksen aikana tunnistetaan oman talon viestinnän vahvuudet ja kehittämistarpeet

Valmennuksen pohjaksi suosittelemme työyhteisöviestinnän onnistumisen mittaamista ComBaro-mittarilla.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!