Kehittävät analyysit ja työkalut, Vaikuttava viestintä

ComBaro – Mittaa ja arvioi työyhteisöviestintää!

Viestinnän ei tulisi enää olla yksisuuntaista tiedottamista vaan monisuuntaista tiedonjakamista ja -vaihdantaa, josta organisaation jokaisella jäsenellä on vastuu.

ComBaro-mittaus on suunniteltu tämän päivän työyhteisöjen sisäisen viestinnän arviointiin ja kehittämiseen. ComBaron on kehitetty yhteistyössä professori Elisa Juholinin kanssa.

 

ComBaro – Mittaa ja arvioi työyhteisöviestintää!

Miksi viestintä saa usein huonot arviot henkilöstökyselyissä?
Mikä on tiedon merkitys työssä?
Miten johto onnistuu omassa viestinnässään henkilöstölle?
Miten henkilöstö suhtautuu oman osaamisen jakamiseen?

Työyhteisön sisäinen viestintä kuuluu kaikille

ComBaro-mittari perustuu uudenlaiseen ajattelutapaan siitä, mitä viestintä 2020-luvun työyhteisöissä on. Siinä sisäinen viestintä on korvattu työyhteisöviestintä-termillä. Olennaista uudelle ajattelutavalle on se, että työyhteisön jäsenet nähdään aktiivisina viestinnän toimijoina ja tiedon tuottajina sekä jakajina, ei yksinomaan sen passiivisina vastaanottajina.

ComBaro-mittariston avulla viestintää voidaan tarkastella eri toimijoiden näkökulmasta; johdon, esimiesten ja henkilöstön tehtäviin kuuluvana vastuuna sekä työyhteisötaitona. Kaikilla on siis viestintävastuuta.

 • Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa organisaation työyhteisöviestinnän vahvuudet ja auttaa jatkossa kehittämistyön painopisteiden valinnassa.
 • ComBaro-mittauksia on tehty vuodesta 2009.
 • Mittari uudistettiin keväällä 2017 vastaamaan termistöltään tätä päivää ja erityksesti strategisen viestinnän merkitystä korostettiin uusissa kysymyksissä.

ComBaro sopii

 • kaiken kokoisille organisaatioille – yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille
 • erilaisten muutos- ja kehittämishankkeiden tueksi
 • perinteisten henkilöstökyselyiden ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia työyhteisön viestintää ja vuorovaikutusta perusteellisemmin

ComBaro mittaa ja arvioi työyhteisöviestinnän seuraavia osa-alueita

Mittari koostuu seuraavista osa-alueista, joista voidaan valita mukaan tutkimustarpeen perusteella 2–6 osa-aluetta:

 • strateginen viestintä
 • yhteistyö esimiehen kanssa
 • henkilöstön osallisuus ja vastuu
 • tunnelma ja sisäinen yhteistyö
 • tiedon merkitys
 • työtehtäviin liittyvä viestintä

Arviointipatteristossa on väittämiä sekä avokysymyksiä, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Mittariin on mm. mahdollista lisätä osio, jossa kartoitetaan organisaation sisäisten viestintäkanavien käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä joko yleisellä tasolla tai kanavakohtaisesti.

Työyhteisöviestinnän mittaamisen ja arvioinnin palvelu pitää sisällään

 • mittauksen suunnittelun
 • tiedonkeruun
 • tulosten koonnin ja tulosraportin
 • puolen päivän työpajan tulosten purkuun ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Arviointi sopii sekä pienille että suurille organisaatioille. Tutkimus hinnoitellaan organisaation koon mukaan, julkiselle sektorille ja järjestöille annamme alennusta.

Liitä organisaatiosi viestinnän mittaamisen edelläkävijöiden joukkoon!

Combaroa on tähän mennessä menestyksellä hyödynnetty kaikilla sektoreilla - yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä.

Pilotit ja referenssit:

Accenture, Adecco, Destia Oy, Fidenta, Genelec Oy, HAAGA-HELIA, Helsingin yliopisto/humanistinen tiedekunta, Kilpailuvirasto, Lapin yliopisto, Metropolia, Neste Oil Oyj, Posiva Oy, Sitra, S-ryhmä, Suomen Ekonomiliitto, TAT-ryhmä, Tekes, Tietokarhu Oy, Trafi, Vaisala Oyj, Valvira, Verohallinto ja Wärtsilä Oyj

Miten tiimisi on onnistunut? Mittaa ja arvioi myös viestintäyksikön onnistumista!

ComBaro-mittariin voi liittää myös viestintäyksikön arvioinnin tai sen voi ostaa myös erikseen. Tutkimuksessa arvioidaan organisaation viestintäyksikön eli pää- ja sivutoimisten viestinnän ammattilaisten (esim. viestintäjohtaja, -päällikkö, tiedottaja, viestinnän suunnittelija, viestintäkoordinaattori, viestintäassistentti) työn onnistumista ja tapaa toimia. Palvelu räätälöidään kullekin viestintäyksikölle erikseen. Pyydä tarjous.

Tarvitsetko apua juuri nyt? Me sparraamme lyhyelläkin varoitusajalla.

Tarjoamme asiantuntijan apua esim. viestintätiimin perustamiseen, sen toiminnan kehittämiseen, muutos-, kriisi-, talous- tai someviestintään. Pyydä tarjous, me räätälöimme sopivan apupaketin.

Nappaa talteen professori Elisa Juholinin neuvot työyhteisön sisäiseen viestintään lataamalla maksuton Työyhteisöviestinnän kehittäjän opas.

Arvioinnin hyödyt

 • Antaa viestintäyksikölle selkeää palautetta sekä strategisen että operatiivisen työn onnistumisesta.
 • Edistää johdon ja viestintäyksikön välistä vuoropuhelua.
 • Tarjoaa arvokasta tietoa eri henkilöstöryhmien viestinnän käsityksistä ja odotuksista.
 • Kertoo, miten viestintäyksikön palvelut talossa tunnetaan.
 • Auttaa asioiden priorisoinnissa.
 • Ohjaa viestintäyksikön kehittämistyötä.
 • Vahvistaa viestintäyksikön ja viestinnän roolia organisaatiossa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!