Yleiset

Analyyttinen ajattelu ja innovointi

Julkaistu 13.10.2021
blogisarjan osa 1

Muistat varmasti Leonardo da Vincin? Tämä monilahjakkuus oli elinikäinen oppija, jolla oli loistava kyky havaita ongelmia ennen kuin ne edes olivat olemassa tai tapahtuivat. Häntä voisi luonnehtia oikeastaan neroksi. Tällaisia neroja on kaikkialla, mutta nykyisin heitä kutsutaan analyyttisiksi ajattelijoiksi ja innovoijiksi. Tyypillistä heille on katsoa asioita eteenpäin, kuvitella joku tuote tai palvelu asian ratkaisemiseksi ja tehdä konkreettinen suunnitelma, miten siihen päästään. Analyyttinen ajattelu on kykyä käsitellä monimutkaisia asioita arvioimalla ja luokittelemalla kerättyä tietoa. Innovaatioita tapahtuu useimmiten silloin, kun ihmisille annetaan mahdollisuus olla luovia eli he voivat olla rentoja, vaihtaa vapaasti ajatuksia muiden kanssa ja tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Analyyttiset ajattelijat voivat auttaa tiimejä tekemään päätöksiä kerättyjen tietojen ja tunnistettujen tavoitteiden perusteella, mutta heillä on myös taitoa saada muut kollegat tai tiiminjäsenet mukaan luomaan uusia ideoita ja kehittämään innovatiivista ajattelutapaa. Tästä voi syntyä loistavia ideoita – joskus sattumallakin voi olla sormensa pelissä. Tämän jälkeen on arvioitava, onko ideoinnin tuloksena syntynyt ratkaisu itse asiassa sellainen ratkaisu, jota haettiin ja testattava, toimiiko se myös käytännössä. Analyyttiset ajattelijat saattavat menestyä muita paremmin innovoinnissa, sillä heillä on kyky havaita tiettyjä malleja, jotka voivat olla piilossa tietojen ja yksityiskohtien joukossa, mutta joiden tunnistaminen on edellytys luovien ratkaisujen kehittämiseksi.

Mitä analyyttinen ajattelu vaatii?

Jokaisella meistä on valtavasti oppimis- ja luovuuspotentiaalia. Joskus tarvitsemme kuitenkin koulutusta näiden potentiaalien hyödyntämiseen sekä erilaisia menetelmiä, jotta pystyisimme käyttämään niitä jokapäiväisessä elämässämme. Voidaksemme toimia tehokkaasti tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa uusien ICT-, tekoäly- ja kyberturvallisuusvaatimusten kanssa, johtajien on pystyttävä tukemaan henkilöstönsä henkistä kestämistä ja taitojen kehittämistä. Emme saa unohtaa myöskään johtajia, sillä hekin tarvitsevat tukea ja koulutusta pysyäkseen ajan tasalla uusimpien teknologioiden mukana. Jotkut johtajat tietävät jo, miten suuret tavoitteet tai ongelmat voidaan jakaa hallittaviin, saavutettavissa oleviin vaiheisiin ja he auttavat tiimejään käyttämään voimavarojansa ja työpanoksiaan mahdollisimman tuottavasti.

Kuinka kasvaa analyyttiseksi ajattelijaksi?

Kriittinen ajattelija etsii yksinkertaisimpia tapoja pilkkoa ongelmat pienempiin osiin ja löytämään niihin ratkaisuja. Analyyttinen ajattelija tietää myös, milloin on aika lopettaa analysointi ja ryhtyä toimeen. Tekeminen kehittää oppimisprosessia ja auttaa ymmärtämään meneillään olevaa haastetta. Myös kokeellisen kehityksen työkaluvalikoiman käyttäminen on ratkaisevan tärkeää kuten myös kyky analysoida tietoa ja arvioida tilannetta yksityiskohtaisesti.

Lean -ajattelu ja sen periaatteet tarjoavat näihin hyviä käytäntöjä unohtamatta loppukäyttäjää. Palvelumuotoilun menetelmät ovat hyödyllisiä ja niiden avulla saadaan tarvittavaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä tehokkaampia päätöksiä kohdatuista ongelmista. Juurisyyanalyysi auttaa varmistamaan, että oireiden sijasta on löydetty todellinen ongelma, johon keskitytään. Kun kaikki olennaiset tiedot on kerätty, on tärkeää järjestää kaikki ne tavalla, joka synnyttää oivalluksia ja ideoita, joita voidaan sitten hyödyntää oikeiden johtopäätösten tekemiseen. Tämä luo perustan mahdollisille ratkaisuille ongelmille, joita yritetään ratkaista.

Tämän kaiken jälkeen on aika pistää taidot käytäntöön ja toimia kuin Leonardo da Vinci.

– Katja Väyrynen, MIF Academy

Kun osallistut MIF Tutkintojen, Johtamistaidon opisto JTO:n, Inforin, Fintran tai MIF Academyn koulutuksiin, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden osaajaksi ennen muita!


Analytical Thinking and Innovation

You know Leonardo da Vinci, right? This multi-talent lifelong learner was great at spotting issues before they even existed or happened – Genius we say. Nowadays there are geniuses everywhere, we call them analytical thinkers and innovators. People who look ahead, picture a product or service in its development, and make an action plan for it. Analytical thinking is the ability to tackle complicated issues by evaluating information gathered and organized. Innovations happen more often when people are enabled to be creative. This can be achieved when people are relaxed, they communicate and feel trusted.

Analytical thinkers help teams to make decisions based on collected data and identified goals, but also embrace the colleagues or team to create new ideas and develop innovative mindset. Assisted sometimes by coincidence, brilliant ideas do come. After that we have to see if it is in fact a needed solution, and test it if it works also in practice. Analytical thinkers might be more successful in innovations because they can detect certain patterns. These patterns can be between datasets and details, this data often leads to creative solution.

Behind the analytical thinking

Each of us have huge potential for learning and creativity. Sometimes we need education to unlock the potential and the techniques to utilize it in our day to day lives. In order to be highly effective in this constantly changing world with all the new ICT, AI, Cyber Security requirements, managers must support resilience and skills development of their staff. We must not forget the managers either, they need support and education as well to keep up with all the new technologies. Some bosses already know, how to break large goals or problems down into manageable, achievable steps. They help their teams manage their energy and efforts in the most productive way.

Growing to analytical thinker

Critical thinker looks for the simplest ways how to break down a problem and finds a solution. Analytical thinker knows when it is time to stop analyzing and act. “Doing” helps improve the learning process – and understanding the challenge at hand. Adopting experimental development toolset is crucial as well. The ability to examine information or a situation in detail is important. Lean thinking and its principles offer great practices for these, without forgetting about the end user. Service Design methods are useful to gain the necessary insights that will enable you to make more effective decisions about the problems you are facing. Root cause analysis helps ensure you have identified the actual problem, so you can focus on the real issue, instead of the symptoms. Once all relevant information has been collected successfully, it’s important to organize all the pieces in a way that will provide you with insights and ideas that can be used to draw appropriate conclusions. This will lay the foundation for potential solutions to the problems you are working to solve. After all of this, it is time to use entrepreneurial skills and act like Leonardo da Vinci.

– Katja Väyrynen, MIF Academy

When you participate in MIF Tutkinnot, Johtamistaidon opisto JTO, Infor, Fintra or MIF Academy trainings, you will train yourself as a future expert before others!

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.