Yleiset

Elinikäisen oppimisen tie – luovaa omaperäistä oma-aloitteisuutta vai jotakin muuta?

Julkaistu 10.11.2021
tulevaisuuden työelämätaidot

World Economic Forum listasi raportissaan “The future of Jobs report 2020” tulevaisuuden töitä ja taitoja – TOP 10 -listan yhtenä taitona on ”Creativity, originality and initiative” eli luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus. Jäinkin pohtimaan raportin perusteella mitä nämä tarkoittavat elinikäisen oppimisen näkökulmasta – etenkin omalla kohdallani.

Ensimmäisenä mieleeni nousi kysymys ”Mitä on luovuus?”. Yleensä luovuus ja omaperäisyys mielletään taidoksi tehdä taidetta – usein kuullaan sanottavan ”enhän minä osaa piirtää, laulaa tms.” Mutta mitä on arkipäiväinen luovuus ja omaperäisyys ja miten sitä voisi ilmentää työssä ja omassa elämässä? Tarvitseeko kaiken olla aina luovaa vai voisiko välillä vain luovia eteenpäin?

Luovuutta voisi kenties mitata myös pienten ja suurten asioiden onnistumisella – miten jokin asia onnistuttiin ratkaisemaan normaalista poikkeavalla tavalla. Siihen ei tarvittu pensseleitä eikä soittimia vaan omaperäisyyttä ja proaktiivisuutta. Ja tahtoa mennä eteenpäin – kehittyä entisestään luonnollisella tavalla.

Elinikäistä oppimista voisi tarkastella myös luovasta näkökulmasta – siis siitä, miten me jokainen voimme joka päivä oppia ympärillä olevasta ilmapiiristä, toisiltamme ja etenkin itsestämme. Kaikki me tiedämme sen, että ihminen on luonteeltaan laiska – etenkin aikana, jolloin kaikki mahdollinen (ja vähän mahdotonkin) on helposti saatavilla. Siinä ei luovuutta tarvita, kun haluaa selvittää jonkin asian tai tilata ruokaa – kliseistä, mutta valitettavan totta! Millä sitten motivoida itseä oppimisen jatkuvalle tielle? Herää heti ajatus tai enemmänkin kysymyksiä siitä, että mitä se minulta vaatii, olenko valmis panostamaan ja keskittymään siihen?

Olenko oman elämäni luova, omaperäinen ja oma-aloitteinen taiteilija?

Voin omakohtaisesti kertoa, että oppiminen kannattaa aina, kun vain uskaltaa rohkeasti hypätä kehittämisen ja kehittymisen tielle. Tämän vuoden aikana olen ollut kahdesti täysin uuden edessä – toisella kerralla täytettävänä oli niin isot saappaat, että ajattelin kaatuvani ne jalassa ennen ensimmäistäkään askelta. Se missä olen tänään, on täysin ympäröivien ihmisten ansiota, mutta on siinä pitänyt käyttää hurja määrä omaakin luovuutta, omaperäisyyttä ja oma-aloitteisuutta – välillä on pitänyt myös vain luovia eteenpäin. Ja toki, onhan sitä tullut ehkä vähän kompuroituakin ne saappaat jalassa.

Kaikki on kuitenkin ollut sen arvoista – miten paljon olenkaan kehittynyt ja saanut arvokasta pääomaa tulevaisuutta varten. Eihän se helpolla ole aina tullut – olen joutunut muutamat itkutkin tirauttamaan ja on se epätoivokin välillä vallannut mielen. Kaikista eniten olen kuitenkin oppinut itsestäni – siitä, millainen voima ja luova ihminen minussa asuukaan. Sillä ei siis ole väliä, vaikka en osaa piirtää enkä laulaa, olen todennut olevani oman elämäni taiteilija.

Elinikäisen oppimisen tie ei pääty koskaan umpikujaan – kunhan vain muistaa kääntyä oikeassa kohtaa oikeaan suuntaan, tarkkailla tien vierustoja ja pysähtyä välillä ihastelemaan maisemia. Eikä se ole vaarallista, jos välillä kääntyykin väärästä risteyksestä väärään suuntaan – joka tapauksessa se tie vie johonkin ja aina on mahdollisuus kääntyä takaisin. Kannustan meitä jokaista miettimään, millaisella tavalla voisimme jokainen tulevaisuudessa edistää omaa ja toistemme elinikäistä oppimista – se on asia, joka vie meitä yhdessä ja erikseen eteenpäin.

– Elina Salaja

Kun osallistut MIF TutkintojenJohtamistaidon opisto JTO:nInforinFintran tai MIF Academyn koulutuksiin, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden osaajaksi ennen muita!


The path of lifelong learning – creative original initiative or something else?

In its report ”The future of Jobs report 2020” the World Economic Forum listed future work and skills. One of the skills on the TOP 10-list is ”Creativity, originality and initiative”. On the basis of the report, I was wondering what these meant from the point of view of lifelong learning – especially for myself.

The first thing that occurred to me was the question ”What is creativity?”. In general, creativity and originality are perceived as the skill of making art, we all have heard someone saying ”I can’t draw, sing, etc.” But what is everyday creativity and originality and how can it be expressed at work and in your own life? And does everything always have to be creative or could you sometimes just settle with the normal and mediocre.

Creativity could perhaps also be measured by the success of small and large things – how something could be resolved in a new way that was different from normal. It didn’t take any brushes or instruments, it needed originality and proactiveness. And the will to move forward – to develop even further in a natural way.

Lifelong learning could also be viewed from a creative point of view: how we can all learn from the atmosphere around us, from each other and especially from ourselves. We all know that man is lazy by nature – especially in times when all you can imagine (and even what you cannot) is available. You don’t need creativity when you want to find out something or order food – clichés, but unfortunately true! How can you then motivate yourself to take the constant path of learning? Some questions arise: what it takes from me and am I willing to invest and focus on it?

Am I the creative, original and spontaneous artist of my own life?

First of all, I can tell you that learning is worthwhile whenever you dare start progress and development. During this year, I’ve faced completely new situations twice. At second time I had boots so big to fill that I thought I’d fall before the first step. Where I am today is entirely thanks to the surrounding people, but I also had to use a huge amount of creativity, originality and initiative – and sometimes I just had to settle with mediocre. And honestly, I may have stumbled a bit with those boots on.

However, everything has been worth it! I have developed and received so much valuable capital for the future. It hasn’t always been easy – I’ve cried few cries and despair has sometimes taken over my mind. However, I have learned the most about myself – what kind of power and creative person lives in me. So it doesn’t matter if I can’t draw or sing, I’ve stated that I’m the artist of my own life.

The road to lifelong learning never ends in a dead end – as long as you remember to turn to the right direction, observe the side of the road and occasionally stop to admire the scenery. And it’s not dangerous if you sometimes go the wrong way from junction – in any case, that road takes you somewhere and there’s always a chance to turn back. I encourage each and every one of us to think how we could contribute to our own lifelong learning and that of each other in the future – it is something that will take us forward together aviend separately.

– Elina Salaja

When you participate in MIF TutkinnotJohtamistaidon opisto JTOInforFintra or MIF Academy trainings, you will train yourself as a future expert before others!

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.