Inspiroiva esimiestyö

Esimiestaidot käyttöön

Valitse ajankohta

Konkreettisia taitoja päivittäiseen esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen.

Valitse ajankohta

Kenelle esimiesvalmennus sopii

Koulutus on suunnattu kaikille esimies- ja johtotehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan johtamistehtäviä varten. Valmennuksessa jaetaan kokemuksia ja parhaita johtamiskäytäntöjä. Muutaman kuukauden esimieskokemus on sen vuoksi suositeltava.

Esimiestaidot käyttöön -koulutuksen hyödyt ja tavoitteet sinulle

 • kirkastat perusasioita esimiestyössä
 • ymmärrät esimiehen erilaiset roolit
 • opit kohtaamaan ja hallitsemaan haastavia esimiestilanteita
 • hallitset vaikeita esimiestilanteita
 • saat uusia johtamisen työkaluja ja menetelmiä
 • saat valmiuksia henkilöstöasioiden ja työoikeuden hallintaan
 • ymmärrät työoikeuden ja hyvän johtamisen välisen yhteyden
 • opit antamaan kannustavaa ja korjaavaa palautetta
 • opit kehittämään omaa johtamiskäyttäytymistäsi palautteen pohjalta
 • tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi esimiehenä
 • verkostoidut ja saat vertaistukea

Esimiestaidot käyttöön

Esimiestaidot käyttöön -koulutuksessa saat konkreettisia taitoja päivittäiseen esimies- ja johtamistyöhön sekä vuorovaikutustilanteisiin.

Pohdit johtajuutta työyhteisön ja esimiestyön onnistumisen lähtökohdista. Saat kattavan näkemyksen esimiestyön kokonaisuudesta ja tavoitteellisen lähtökohdan siinä kehittymiseen.

Esimiestaidot käyttöön -koulutuksen sisältö

1. jakso: Ihmisten johtaminen – hyvä esimies

 • Esimiehen perustehtävä, rooli ja vastuut
 • Hyvä vuorovaikutus ja johtaminen
 • Hajautettu johtajuus: ilmiö ja käytännöt
 • Valmentava johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Haastavat tilanteet esimiestyössä, esim. puheeksi ottaminen ja korjaava palaute

2. jakso: Työlainsäädännön perusteet & kehittyvä esimies – itsensä johtaminen

 • Työoikeuden rakenne ja luonne
 • Työnantajan työnjohto-oikeus
 • Osapuolten yleisvelvollisuudet
 • Työsuhteen elinkaari työsopimuksesta työsuhteen päättymiseen
 • Yrityskulttuuri ja arvopohjainen johtaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Kehityskeskustelut
 • Itsetuntemus, itsensä johtaminen
 • 360-analysointi

Väli- ja jälkitehtävät esimieskoulutuksessa

 • 360-palautteen kerääminen.
 • Oman kehityssuunnitelman esittäminen omalle esimiehelle työpaikalla.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja.
 • osallistava tuki oppimisprosessille - myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti

Koulutusmenetelmät

Esimieskoulutuksessa hyödynnetään osallistujien omia kokemuksia ja keskusteluja:

 • ryhmäkeskustelut
 • teoria ja tietoiskut
 • 360-johtamis- tai yhteistyökäyttäytymisen arviointi, jonka pohjalta osallistujat asettavat itselleen tavoitteet esimiestyössä kehittymiselle
 • kollegoiden ts. esimiesverkoston hyödyntäminen.

Hinta 3690 € (+ alv 24%)

Koulutuksen osallistumismaksu sisältää oppimateriaalit, lounaat ja taukotarjoilut.

Valitse ajankohta

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!