Viestintäkoulutus

Partnerisuhteet ovat eriarvoisia

Julkaistu 06.07.2016
Partnerisuhteet ovat eriarvoisia

Oikean fokuksen löytämiseksi kokenut hankintavastaava määrittelee yrityksen tuote- ja palveluhankinnat kategorioihin ja lähestyy kutakin suhdetta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Kraljicin portfoliomalli

Hankinnoissa yleisesti käytössä olevan Peter Kraljicin kehittämässä kategorisointimallissa hankittavat tuotteet ja palvelut ryhmitellään neljään eri pääryhmään. Mallissa hankintoja tarkastellaan toisaalta niiden tulosvaikutuksen mukaan ja toisaalta toimittajamarkkinoiden monimutkaisuuden mukaan.

Tulosvaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi hankintavolyymeja tai hankintojen arvoa. Toimittajamarkkinoiden monimutkaisuutta voidaan kuvata toimittajamarkkinoiden hallinnan vaikeudella ja siihen liittyvillä riskeillä.

Portfoliomallin neljälle ryhmälle määritellään kullekin omat lähestymistapansa. Huomioitava on, että yritys itse määrittelee sen, mihin ryhmään eri hankinnat kuuluvat.

 1. Rutiinituotteet
  Pieni riski. Vähäinen tulosvaikutus.
  Toimintatapa: Hankintojen automatisointi
 2. Massatuotteet
  Pieni riski. Suuri tulosvaikutus.
  Toimintatapa: Osoita voimaa. Agressiivinen hankinta.
 3. Pullonkaulatuotteet
  Suuri riski, pieni tulosvaikutus.
  Toimintatapa: Saatavuuden varmistaminen. Vaihtoehtojen etsintä
 4. Strategiset tuotteet
  Suuri riski, suuri tulosvaikutus.
  Toimintatapa: Strateginen yhteistyö.

Kraljicin portfoliomatriisi on varsin monikäyttöinen strategisen hankintatoimen työkalu. Se ei ole ainoastaan ostonimikkeiden luokitteluväline, vaan sen avulla voidaan myös selkeästi kehittää hankintastrategioita.

Näkökulman vaihto

Näkökulman vaihto ostajasta toimittajan rooliin avaa erilaisen maailman. Myyjäpuoli tarkastelee jokaista kauppaa ja partnerisuhdetta omien intressiensä läpi. Luonnollisesti myös myyjäpuolella kaikki asiakkaat ja suhteet eivät ole yhtä tärkeitä.

Tyypillisiä myyjää kiinnostavia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi oma kilpailuasema suhteessa kilpailijoihin ja asiakkuuden merkitys liiketoiminnalle. Kun myyjäpuoli näkee kilpailuasetelmansa suotuisana ja ostajan merkittävänä kumppanina, hankkija voi odottaa parasta mahdollista suhdetta. Hankkija tietenkin yrittää kääntää valtasuhteen edukseen pitämällä silmillä korvaavia vaihtoehtoja.

Maailmojen kohtaaminen

Partnerisuhteet ovat eriarvoisia - win-win konsepti

Haastavat tilanteet syntyvät, kun osapuolten intressit eivät kohtaa. Hankkija saattaa esimerkiksi hakea suhteelta strategista partneruutta, mutta myyjä näkee suhteen itselleen kannattamattomana.

Voimme myös käyttää aivan liian paljon energiaa rutiinituotteiden hankintaan, kun meidän pitäisi ennemminkin virtaviivaistaa kyseisen kategorian hankintaprosessi. Tai joudumme vaikeuksiin, kun emme ole ajoissa tunnistaneet hankintamarkkinoiden pullonkauloja tuotannollemme.

Hankintamarkkinointi

Hankintamarkkinointi

Etenkin strategisesti tärkeissä kategorioissa hankkijan on pystyttävä myymään yritystään hyvänä partnerina. Hankinnan päätehtävä on löytää hankintamarkkinoilta optimaalisia ratkaisuja yrityksen myynnin ja menestyksen varmistamiseksi. Tämän vuoksi kannattaa lähestyä suhdetta vastapuolen näkökulmasta. Hankintatointa voikin näin ollen kutsua myös hankintamarkkinoinniksi.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.