Tehokas työskentely

Projektipäällikön keskeiset taidot

Valitse ajankohtaSinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen.

Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin syntyyn, valmisteluun, suunnitteluun ja läpivientiin sekä niihin liittyviin menetelmiin. Koulutuksessa perehdyt projektityöhön toimialariippumattomasti. Asioita konkretisoidaan ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Valitse ajankohtaEsitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Kohderyhmä

Sopii henkilöille, jotka haluavat onnistua projekteissaan paremmin. Auttaa sekä projektiryhmäläisiä että erityisesti projektipäälliköitä kehittymään paremmiksi projektin johtamisessa. IT-projekteihin osallistuville suosittelemme koulutusta Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti.

Sisältö: projektin suunnittelu ja toteutus

Perusta projektityölle                                  

 • Miksi projekti? Ja milloin ei?
 • Valmistelun ja suunnittelun merkitys ja toteutus 
 • Projektin valmistelu, tavoiteasetanta, vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi
 • Projektin ympäristön ja sidosryhmien huomiointi

Projektin suunnittelumenetelmät ja parhaat käytännöt

 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Työmäärien arviointi
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Projektin aikataulun tekeminen
 • Riskien hallinta suunnitteluvaiheessa                                                            

 Projektin ohjaus ja seuranta toteutusvaiheessa

 • Projektin käynnistys                                                                              
 • Projektin ohjaus ja johtaminen                                                                       
 • Projektin tehokas raportointi                                                                          
 • Projektikokoukset                                                                                  
 • Projektin scopen ja muutosten hallinta                                                                                    
 • Riskien hallinta projektin toteutuksen aikana                  
 • Laadunvarmistus

Johdon rooli projektien onnistumisessa

 • Projektisalkun hallinta
 • Projekti- ja linjaorganisaation vastuunjako
 • Projektipäälliköt roolit ja vastuut
 • Ohjausryhmän roolit, tehtävät, valtuudet ja vastuut
 • Johdon rooli ja sitouttaminen projektissa

Projektipäällikön vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sidosryhmäviestintä

 • Viestintäsuunnitelman tekeminen

Ihmisten johtaminen projektityössä

 • Erilaisuus
 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Erilaiset motivoitumis- ja sitoutumismekanismit
 • Projektitiimin rakentaminen

Projektin päättämisen avainasiat

 • Käyttöönottovaihe projektin näkökulmasta
 • Koska projekti on riittävän hyvä?
 • Keskeiset tehtävät
 • Projektin loppuraportti

Projektista oppiminen

 • Onnistuneen projektin tunnusmerkit
 • Keinoja jakaa oppeja - miten hyötyä kokemuksista
 • Projektin 10 tärkeintä asiaa

Kurssista on mahdollista saada 12 PDU pistettä.

Tavoite

Tämän projektikoulutuksen tavoitteena on

 • luoda yhteistä näkemystä projektitoimintatavoista
 • selkiyttää projekteissa toimivien henkilöiden rooleja ja vastuita
 • antaa uusia keinoja ja menetelmiä laadukkaamman projektisuunnittelun toteuttamiseksi
 • ymmärtää projektin seurannan ja raportoinnin merkitys
 • antaa esimerkkejä projektien onnistuneeseen läpivientiin
 • kehittää asiantuntijaryhmien vetäjien johtamis- ja vuorovaikutustaitoja
 • tehostaa ja nopeuttaa projektityöskentelyä

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen käynnistykseen ja läpivientiin.

Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinta 1550 € (+ alv 24%)


Valitse ajankohtaHaluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!