Tehokas työskentely

Projektityön perusteet

Valitse ajankohta
Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Projektityön etuja ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä joustavuus, monipuolisuus ja uudistumiskyky. Onnistuneessa projektissa keskeisinä ovat erilaiset roolit ja niiden vastuut projektin elinkaaren aikana. Jokaisen projektissa toimivan henkilön pitää tällöin tuntea projektihallinnan kokonaiskuva sekä omaa työtä tehostavat projektityömenetelmät.

Valitse ajankohta
Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat mukana projekteissa, mutta eivät ole projektityön ammattilaisia. Esimerkiksi projektityöhön osallistuvat asiantuntijat, koordinaattorit, myynti- ja markkinointihenkilöt sekä kehityshenkilöt, jotka haluavat tehostaa omaa projektityöskentelyään. Projektipäälliköille suosittelemme yksityiskohtaisempia Projektipäällikön keskeiset taidot tai Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksia.

Sisältö projektityön peruskoulutuksessa

Mistä ja miten projektit syntyvät?

 • Projektityön hyödyt
 • Puhutko projektikieltä: keskeiset termit ja käsitteet
 • Projektin elinkaari ja sen vaiheet
 • Roolit ja vastuut: mitä minulta odotetaan projektissa?

Projektin valmistelu

 • Millainen on hyvä tavoite?
 • Projektin sidosryhmät
 • Viestinnän suunnittelu

Projektin suunnittelu

 • Millainen on hyvä projektisuunnitelma
 • Tuloksen ja työn osittaminen
 • Työn osittaminen
 • Realistisen aikataulun laatiminen
 • Riskien hallinta osana suunnitelmaa

Projektin seuranta ja ohjaus

 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Tehokkaat kokous- ja palaverikäytännöt

Projektin päättäminen

 • Projektista oppiminen

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinta 850 € (+ alv 24%)


Valitse ajankohta
Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!