Referenssi

Wärtsilän ComBaro-kokemukset

Wärtsilä logo
ComBaro tunnisti tärkeimmät kehityskohteet

Wärtsilässä toteutettiin ComBaro-tutkimus loppuvuodesta 2009. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat strategian viestintä, muutosviestintä ja muutoksiin liittyvä vuoropuhelu johdon ja henkilöstön välillä sekä se, että henkilöstö toisi paremmin esille osaamistaan.

Vahvuudeksi osoittautui Wärtsilän henkilöstön sitoutuminen sekä halukkuus uuden oppimiseen. Lisäksi yhteistyö lähiesimiesten kanssa näytti toimivan hyvin, ja wärtsiläläiset tunnistavat oman vastuunsa tiedon jakamisessa.

Pitkän ja lyhyen aikavälin asioita

– ComBaron tulosten analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus on mielestämme pitkän aikavälin asia. Olemme kuitenkin pyrkineet nyt vuoden 2010 aikana poimimaan tutkimuksesta sellaisia kehityskohteita, joihin pystymme vaikuttamaan suhteellisen helposti ja nopeasti, toteaa viestintäpäällikkö Pia Friberg.

– Henkilöstön osaamisen viestintää helpottamaan ja vastauksena toiveeseen interaktiivisemmista työkaluista intranetissämme otimme kesällä 2010 käyttöön uusia toiminnallisuuksia. Wärtsilän työntekijät eri puolilla maailmaa voivat nyt jakaa tietoa osaamisestaan. Tavoitteenamme on, että kollegat näin löytäisivät juuri ne heille tärkeät yhteistyökumppanit talon sisällä nopeammin ja helpommin kuin ennen.

– Yhtenä intranetiin liittyvänä toiveena tutkimuksessa tuli ilmi koulutuksen lisääminen. Olemmekin lisänneet sekä intranetin peruskäyttäjäkoulutusta että ns. pääkäyttäjille suunnattua koulutusta ja informaatiota. Markkinoimme intranetin etusivulla hyödyllisiä toiminnallisuuksia ja annamme käyttäjille vinkkejä. Periaatteena on nostaa aina yhtä asiaa kerrallaan esille. Asia voi olla esimerkiksi Wärtsilän sisäinen blogi ja sinne kirjoittaminen, RS-syötteet ja niiden hyödyntäminen tai haun tehokas käyttö.

Strategian viestinnän jatkuva parantaminen

Pia Fribergin mukaan ComBaron kautta selkeästi esille noussut kehittämiskohde, strategian viestintä, on sekin jatkuva prosessi. – Teimme loppuvuodesta 2008 suurehkon sisäisen strategian toteutushankkeen, jossa panostimme erityisesti ihmisiä osallistaviin keinoihin. ComBaron tulosten mukaan parannettavaa kuitenkin vielä on, ja aikomuksenamme on käyttää hyväksi esiin nousseita kehittämiskohteita samalla, kun jatkamme strategian viestintätoimenpiteiden suunnittelua.

Muutoksesta pysyvä olotila

– Olemme pyrkineet tutkimuksen jälkeisissä muutoshankkeissa huomioimaan henkilöstön toiveen avoimuuden lisäämisestä. Mahdollisuuksiin aidon vuoropuhelun käymiseksi henkilöstön ja johdon välillä muutostilanteissa kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota ja esimerkiksi intranetin uusia toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää dialogin aikaansaamiseksi. – ComBaro-mittauksen tulokset antavat viestinnän ammattilaisillemme konkreettisia asioita, joita kehittää. Vielä ei ole päätetty seurantatutkimuksen ajankohdasta, mutta sellainen halutaan ehdottomasti jossain vaiheessa tehdä. Ja toiveenamme tietenkin on, että olemme pystyneet kehittymään myönteisesti osa-alueilla, joihin olemme panostaneet.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.