Vaikuttava viestintä

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Osallistu paikan päällä tai etäyhteydellä! Kaipaatko lisää näkemystä viestinnän tekemiseen omassa työssäsi? Tuntuuko siltä, ettet tiedä tarpeeksi viestintätyön uusista vaatimuksista? Tässä suositussa viestintäkoulutuksessa syvennät ja laajennat osaamistasi viestinnän asiantuntijana. Inspiroidu ja ota parhaimmat käytännöt haltuun!

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Osaava viestinnän ammattilainen on varsinainen monitaituri. Hän pitää langat käsissään. Hän hallitsee viestinnän ydinkysymykset suunnittelusta toteutukseen ja kehittämiseen. Hän huolehtii sisällöntuotannosta ja rakentaa brändiä yhteistyössä markkinoinnin kanssa. Oman työnsä kehittämisen lisäksi hän vie tarmokkaasti eteenpäin koko organisaation viestintää.

Tule mukaan päivittämään osaamisesi kokeneiden ja mukavien viestinnän asiantuntijoiden opissa! Luvassa on uusinta teoriatietoa, runsaasti käytännönvinkkejä, parhaita käytänteitä, keskustelua sekä verkostoitumista muiden viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

Suosittu Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma starttaa keväällä 2021 jo 22:nnen kerran.

Kenelle Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma (ent. Tiedottajan koulutusohjelma) sopii?

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma soveltuu sinulle, joka

 • toimit viestintätehtävissä tai olet siirtymässä niihin
 • hoidat monenlaisia tehtäviä viestintä- tai markkinointitiimissä tai vastaat itsenäisesti jostain viestinnän osa-alueesta tai viestintähankkeesta
 • tarvitset lisäpotkua tai päivitystä työhösi viestinnän asiantuntijana.

Tehtävänimikkeesi voi vaihdella esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin assistentista asiantuntijaan, suunnittelijasta tiedottajaan tai projektipäälliköstä johdon assistenttiin.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma koostuu

 • 8 lähipäivästä
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitämisestä ja sen henkilökohtaisesta palautteesta.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelman lähipäivät

 • ti 16.3.2021 – ke 17.3.2021 klo 9–16
 • ke 21.4.2021 – to 22.4.2021 klo 9–16
 • ke 19.5.2021 – to 20.5.2021 klo 9–16
 • ke 16.6.2021 – to 17.6.2021 klo 9–16

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Huom. Tarvittaessa koulutusohjelma järjestetään etäyhteyksin.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelman sisällöt

1. päivä: Viestinnän työ ja tekijä 2020-luvulla

Viestinnän kenttä ja vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mistä viestinnän työssä on nykyisin oikein kysymys? Mitä viestinnän asiantuntijan on osattava ja ymmärrettävä alasta 2020-luvulle tultaessa?

Lähipäivän 1 aiheita ovat mm.

 • viestinnän iso kuva, trendit ja osaamisvaatimukset
 • organisaatioviestinnän tehtävät ja mahdollisuudet
 • viestinnän asiantuntijan monet roolit ja uudet työnkuvat
 • oman ammatti-identiteetin kehittäminen.

2. päivä: Kehity työyhteisöviestinnän guruksi!

Viestinnän asiantuntijan tärkeimpiä tehtäviä on organisaation perustavoitteiden tukeminen. Miten autat työyhteisöäsi menestymään ja kehität omia toimintatapojasi?

Lähipäivän 2 aiheita ovat mm.

 • työyhteisöviestintä kohti 2020-lukua – mitä ja miksi?
 • tiedon jakamisesta työhyvinvointiin, osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • yhteisöllisyyden ja eettisen vuorovaikutuskulttuurin vahvistaminen
 • yhteistyö viestinnän kumppanien kanssa (HR, markkinointi, myynti, viestintätoimistot).

Päivää täydentää ajankohtainen case-puheenvuoro (ilmoitetaan lähemmin).

3. päivä: Vuorovaikutusosaaminen ja oma viestintätyyli

Vuorovaikutusosaamisen merkitys viestinnän asiantuntijoiden työssä on korostunut entisestään. Millainen on oma vuorovaikutustyylisi? Osaatko esiintyä ja viestiä vakuuttavasti? Miten voit kehittyä vaikuttajana? Entä miten annat ja vastaanotat palautetta menestyksekkäästi?

Lähipäivän 3 aiheita ovat mm.

 • työelämän esiintymis- ja vaikuttamistaidot sekä taito antaa ja vastaanottaa palautetta
 • omat vahvuudet ja kehittymiskohteet vuorovaikutusosaamisessa

4. päivä: Muutosviestintä ja mittaaminen

Muutos on nykyisin jatkuvaa, ja viestinnän asiantuntijan työnä on tukea muuta organisaatiota muutoksessa. Mitä erityistä pitää huomioida muutosviestinnässä? Entä miten viestintää kannattaa suunnitella ja mitata?

Lähipäivän 4 aiheita ovat mm.

 • muutosviestintä ja muutoskyvyn ylläpitäminen
 • viestinnän suunnittelu ja organisointi
 • viestinnän arviointi, analysointi ja mittaaminen.

Päivää täydentää ajankohtainen case-puheenvuoro (ilmoitetaan lähemmin).

5. päivä: Onnistu ja innostu mediayhteistyössä!

Miten syvällisesti ymmärrät median toimintaa ja murrosta? Tiedätkö, mitä mediavaikuttamisen keinoja sinun kannattaa käyttää työssäsi? Entä miten median kanssa kannattaa toimia mainetta koettelevissa kriisitilanteissa?

Lähipäivän 5 aiheita ovat mm.

 • median toimintalogiikka, kiinnostuksen herättäminen ja hyvät yhteistyömuodot
 • mediasuhteiden pitkäjänteinen rakentaminen ja ylläpito
 • mediahaastattelut ja kohtaaminen toimittajien kanssa
 • vaikeat tilanteet ja median kanssa toimiminen kriiseissä
 • mediaseurannan merkitys viestinnän kehittämisessä.

6. päivä: Kukoista kirjoittajana!

Yksi viestinnän asiantuntijan tärkeimmistä taidoista on edelleen kirjoittaminen. Millainen on hyvä teksti? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti erilaisia työelämän tekstejä?

Lähipäivän 6 aiheita ovat mm.

 • blogit, tviitit ja somettaminen
 • luova ja vuorovaikutteinen kirjoittaminen
 • tarinallinen kirjoittaminen
 • toimivat tiedotetekstit
 • raivaa oma polkusi, kirjoita omalla äänelläsi.

Huom. Voit ostaa Kukoista kirjoittajana -koulutuspäivän myös erillisenä yhden päivän koulutuksena. Lue lisää!

7. päivä: Digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media

Tiedätkö digitaalisen viestinnän uusimmat trendit ja mitä ne tarkoittavat omassa työssäsi? Osaatko viestiä tehokkaasti verkossa ja rakentaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa? Tiedätkö, miten lisätä näkyvyyttä verkossa? Kaipaatko tukea organisaatiosi somekanavien kehittämiseen?

Lähipäivän 7 aiheita ovat mm.

 • digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median trendit
 • organisaation verkkosivut ja hakukoneoptimoinnin ABC
 • somen strateginen käyttö, analytiikka ja mittaaminen
 • palvelumuotoilun periaatteet ja toimiva vuorovaikutus verkossa.

8. päivä: Markkinointiviestintä ja visuaalisuus

Viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat muuttuneet entistä limittyneemmiksi ja viestinnän visuaalisuus on korostunut. Oletko organisaatiosi visuaalisen ilmeen ja brändin vaalija? Tunnetko markkinointiviestinnän uusimmat salat?

Lähipäivän 8 aiheita ovat mm.

 • visuaalisuus, sisältömarkkinointi ja johdonmukainen brändi
 • tekstin ja visuaalisuuden suhde
 • kuvakerronta, infografiikka ja muut viestimisen tavat (esim. mobiilivideot)
 • tekijän oikeudet, ilmaiset kuvapankit sekä palveluiden ostaminen.

Oppimismenetelmät ja materiaalit

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma sisältää kahdeksan käytännönläheistä koulutuspäivää. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja simulaatiot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät sekä oheislukemisto
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitäminen ja sen henkilökohtainen palaute.

Case-puhujina ovat vuosina 2018–2020 olleet mm. Mari Hienonen, verkkoviestintäpäällikkö, Suomen Pankki; Lauri Kutila, viestintä- ja tapahtumapäällikkö, Verkkokauppa.com Oyj; Maria Roos, yksilön esihenkilö, viestintäpäällikkö, Veikkaus ja Mervi Ukkonen, viestintäpäällikkö, Tilastokeskus.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Saat kattavan ja tuoreen kuvan viestinnän tehtävistä asiantuntevien kouluttajien opissa.
 • Opit sekä teoriaa että hyväksi havaittuja käytäntöjä.
 • Saat ideoita ja konkreettisia työkaluja viestinnän ja työsi kehittämiseen.
 • Ammatillinen identiteettisi viestijänä kirkastuu, ja saat lisää valmiuksia huolehtia vastuullisemmista viestintätehtävistä.
 • Verkostoidut viestinnän asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.
 • Saat koulutusohjelmasta Viestinnän asiantuntijan diplomin sekä todistuksen ja pääset Infor Pro -klubin jäseneksi.

Hinta 4295 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 4 295 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!