Vaikuttava viestintä

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Paikka: Helsinki

Kaipaatko lisää näkemystä viestinnän tekemiseen omassa työssäsi? Tuntuuko siltä, ettet tiedä tarpeeksi viestintätyön uusista vaatimuksista? Tässä suositussa viestintäkoulutuksessa syvennät ja laajennat osaamistasi viestinnän tekijänä. Inspiroidu ja ota parhaimmat käytännöt haltuun! Seuraava toteutus alkaa keväällä 2020.

Paikka: Helsinki

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma korvaa Inforin aiemman Tiedottajan koulutusohjelman viestinnän tekijöille. Laadukkaat, päivitetyt sisällöt nyt uudella nimellä, mutta samalla tutulla draivilla!

Osaava viestinnän ammattilainen on varsinainen monitaituri. Hän pitää langat käsissään. Hän hallitsee viestinnän ydinkysymykset suunnittelusta toteutukseen ja kehittämiseen. Hän huolehtii sisällöntuotannosta ja rakentaa brändiä yhteistyössä markkinoinnin kanssa. Oman työnsä kehittämisen lisäksi hän vie tarmokkaasti eteenpäin koko organisaation viestintää.

Tule mukaan päivittämään osaamisesi kokeneiden ja mukavien viestinnän asiantuntijoiden opissa! Luvassa on uusinta teoriatietoa, runsaasti käytännönvinkkejä, parhaita käytänteitä, keskustelua sekä verkostoitumista muiden viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

Suosittu Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma starttasi keväällä 2019 jo 20. kerran. Seuraava toteutus alkaa keväällä 2020. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa valmennuksen tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Kenelle Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma (ent. Tiedottajan koulutusohjelma) sopii?

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma soveltuu sinulle, joka

 • toimit viestintätehtävissä tai olet siirtymässä niihin
 • hoidat monenlaisia tehtäviä viestintä- tai markkinointitiimissä tai vastaat itsenäisesti jostain viestinnän osa-alueesta tai viestintähankkeesta
 • tarvitset lisäpotkua tai päivitystä työhösi viestinnän tekijänä.

Tehtävänimikkeelläsi ei ole väliä, vaan nimikkeesi voi vaihdella esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin assistentista asiantuntijaan, suunnittelijasta tiedottajaan tai projektipäälliköstä johdon assistenttiin.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma koostuu

 • 8 lähipäivästä
 • DiSC®-analyysista
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitämisestä ja sen henkilökohtaisesta palautteesta.

Koulutusohjelman lähipäivät (8 pv)

Suosittu Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma starttasi keväällä 2019 jo 20. kerran. Seuraava toteutus alkaa keväällä 2020. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa valmennuksen tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Lähipäivät pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamukahvia on tarjolla aina klo 8.30 alkaen.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelman sisällöt

1. päivä: Viestinnän työ ja tekijä 2020-luvulla

Viestinnän kenttä ja vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mistä viestinnän työssä on nykyisin oikein kysymys? Mitä viestinnän tekijän on osattava ja ymmärrettävä alasta 2020-luvulle tultaessa?

Lähipäivän 1 aiheita ovat mm.

 • viestinnän iso kuva, trendit ja osaamisvaatimukset
 • organisaatioviestinnän tehtävät ja mahdollisuudet
 • viestinnän tekijän monet roolit ja uudet työnkuvat
 • oman ammatti-identiteetin kehittäminen.

2. päivä: Kehity työyhteisöviestinnän guruksi!

Viestinnän tekijän tärkeimpiä tehtäviä on organisaation perustavoitteiden tukeminen. Miten autat työyhteisöäsi menestymään ja kehität omia toimintatapojasi?

Lähipäivän 2 aiheita ovat mm.

 • työyhteisöviestinnän haasteet 2020-luvulla
 • tiedon jakamisen, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • yhteisöllisyyden ja eettisen vuorovaikutuskulttuurin vahvistaminen
 • yhteistyö viestinnän kumppanien kanssa (HR, markkinointi, myynti, viestintätoimistot).

Päivää täydentää case-puheenvuoro: viestintäpäällikkö, yksikön esimies Maria Roos, Veikkaus Oy

3. päivä: Vuorovaikutusosaaminen ja oma viestintätyyli

Vuorovaikutusosaamisen merkitys viestinnän tekijöiden työssä on korostunut entisestään. Millainen on oma vuorovaikutustyylisi? Osaatko esiintyä ja viestiä vakuuttavasti? Miten voit kehittyä vaikuttajana? Entä miten annat ja vastaanotat palautetta menestyksekkäästi?

Lähipäivän 3 aiheita ovat mm.

 • työelämän esiintymis- ja vaikuttamistaidot sekä palaute
 • omat vahvuudet ja kehittymiskohteet vuorovaikutusosaamisessa
 • DiSC®-analyysin purkaminen ja oman vuorovaikutustyylin tunnistaminen.

4. päivä: Muutosviestintä ja mittaaminen

Viestinnän tekijä on myös muutoksen tekijä. Onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Miten viestintää kannattaa suunnitella ja mitata? Mitä erityistä pitää huomioida muutosviestinnässä?

Lähipäivän 4 aiheita ovat mm.

 • muutosviestintä ja muutoskyvyn ylläpitäminen
 • viestinnän suunnittelu ja organisointi
 • viestinnän arviointi, analysointi ja mittaaminen.

Päivää täydentää case-puheenvuoro: viestintäpäällikkö Mervi Ukkonen, Tilastokeskus

5. päivä: Onnistu ja innostu mediayhteistyössä!

Miten syvällisesti ymmärrät median toimintaa ja murrosta? Tiedätkö, mitä mediavaikuttamisen keinoja sinun kannattaa käyttää työssäsi? Entä miten median kanssa kannattaa toimia mainetta koettelevissa kriisitilanteissa?

Lähipäivän 5 aiheita ovat mm.

 • median toimintalogiikka, kiinnostuksen herättäminen ja hyväksyttävät yhteistyötavat
 • mediasuhteiden pitkäjänteinen rakentaminen ja ylläpito
 • mediahaastattelut ja kohtaaminen toimittajien kanssa
 • vaikeat tilanteet ja median kanssa toimiminen kriiseissä
 • mediaseurannan merkitys viestinnän kehittämisessä.

6. päivä: Kukoista kirjoittajana!

Yksi viestinnän tekijän tärkeimmistä taidoista on edelleen kirjoittaminen. Millainen on hyvä teksti? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti erilaisia työelämän tekstejä?

Lähipäivän 6 aiheita ovat mm.

 • blogit, tviitit ja somettaminen
 • luova ja vuorovaikutteinen kirjoittaminen
 • tarinallinen kirjoittaminen
 • ryhdikkäät raportit, toimivat tiedotetekstit
 • raivaa oma polkusi, kirjoita omalla äänelläsi.

Huom. Voit ostaa Kukoista kirjoittajana -koulutuspäivän myös erillisenä yhden päivän koulutuksena. Lue lisää!

7. päivä: Digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media

AI, VR, AR, IoT ja big data? Mihin digitaalinen viestintä on kehittymässä? Osaatko viestiä tehokkaasti verkossa ja rakentaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa? Tiedätkö, miten lisätä näkyvyyttä verkossa? Kaipaatko tukea organisaatiosi somekanavien kehittämiseen?

Lähipäivän 7 aiheita ovat mm.

 • digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median trendit
 • organisaation verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja muut digiratkaisut
 • digiviestinnän ja somen strategiat, analytiikka sekä mittaaminen
 • vuorovaikutus verkossa ja viestinnän tekijä yhteisömanagerina.

8. päivä: Markkinointiviestintä ja visuaalisuus

Viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat muuttuneet entistä limittyneemmiksi ja viestinnän visuaalisuus on korostunut. Oletko organisaatiosi visuaalisen ilmeen ja brändin vaalija? Tunnetko markkinointiviestinnän ja palvelumuotoilut uusimmat salat?

Lähipäivän 8 aiheita ovat mm.

 • sisältömarkkinointi, Inbound-markkinointi ja brändin rakentaminen
 • asiakaskokemus ja palvelumuotoilu
 • visuaalisuuden mahdollisuudet ja muodot viestinnässä (esim. kuvat, mobiilivideot)
 • tiedon visualisointi ja infografiikka
 • tekijän oikeudet, ilmaiset kuvapankit sekä palveluiden ostaminen.

DiSC®-analyysi – tunnista vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylisi

Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen DiSC®-analyysi, joka auttaa

 • tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa
 • mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
 • tunnistamaan omat viestinnän vahvuudet ja kehityskohteet
 • rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä
 • synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista.

Analyysi puretaan koulutuksessa, ja siitä saa kirjallisen raportin omaan käyttöön. Analyysi tehdään yhteistyössä MLP Modular Learning Processes Oy:n kanssa.

Oppimismenetelmät ja materiaalit

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma sisältää kahdeksan käytännönläheistä koulutuspäivää. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja simulaatiot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät sekä oheislukemisto
 • DiSC®-analyysi
 • blogin tai oppimispäiväkirjan pitäminen ja sen henkilökohtainen palaute.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Saat kattavan ja tuoreen kuvan viestinnän tehtävistä asiantuntevien kouluttajien opissa.
 • Opit sekä teoriaa että hyväksi havaittuja käytäntöjä.
 • Saat ideoita ja konkreettisia työkaluja viestinnän ja työsi kehittämiseen.
 • Ammatillinen identiteettisi viestijänä kirkastuu, ja saat lisää valmiuksia huolehtia vastuullisemmista viestintätehtävistä.
 • Verkostoidut viestinnän asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.
 • Saat koulutusohjelmasta Viestinnän asiantuntijan diplomin sekä todistuksen ja pääset Infor Pro -klubin jäseneksi.

Hinta 4 295 € (+ alv. 24 %)

Ohjelman hinta 4 295 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, DiSC®-analyysin, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje