Vaikuttava viestintä

VPK Executive – Viestintäjohtajan kehittymisohjelma

Vahvista osaamistasi viestinnän haastavissa johtotehtävissä ja nosta itsesi viestinnän huipulle!

VPK Executive – Viestintäjohtajan kehittymisohjelma

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma on räätälöity sinulle, joka työskentelet viestinnän näköalapaikalla. Kehittymisohjelmassa syvennät viestintäjohtajan työssä tarvittavaa osaamista viestinnän ja johtamisen asiantuntijoiden ohjauksessa sekä vaihtamalla kokemuksia ja luomalla uutta tietoa muiden osallistujien kanssa. Saat tuoreita näkökulmia viestinnän strategiseen johtamiseen, päivität tietosi viestinnän johtamisen uusimmista tutkimuksista ja kuulet parhaat vinkit organisaatiosi viestinnän kehittämiseen käytännössä.

Ohjelma on tehokas ja tiivis, ja osan aikatauluista voit päättää itse. Sisällöt pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon ja strategiseen ajatteluun, mutta kouluttajat nivovat ne vahvasti käytännön johtamistyöhön.

Kenelle Viestintäjohtajan kehittymisohjelma sopii?

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma on räätälöity sinulle, joka

 • työskentelet vastuullisissa viestinnän johtotehtävissä, viestintätiimin tai -yksikön vetäjänä ja mahdollisesti myös johtoryhmässä
 • olet kokenut viestinnän konkari, joka kaipaa päivittämistä viestinnän johtamisen uusista virtauksista
 • olet käynyt Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelman ja haluat syventää osaamistasi sekä edetä vaativampiin viestinnän johtotehtäviin tai
 • olet hiljattain siirtynyt viestintäpäälliköstä viestintäjohtajaksi, pienemmästä organisaatiosta suurempaan tai muista vastuualueista viestinnän johtotehtäviin.

Ammattinimikkeelläsi ei siis ole väliä. Tärkeintä on halu kehittyä vastuullisissa viestinnän johtotehtävissä.

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma koostuu

 • henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelystä kehittymisohjelman alussa
 • 7 koulutuspäivästä
 • 3 tunnin henkilökohtaisesta sparrauksesta joltakin viestinnän tai johtamisen alueelta (esim. johtamisviestinnän kehittäminen, Lean viestintätiimin toiminnan kehittämisessä, vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet, strateginen viestintä ja viestintästrategian uudistaminen, viestinnän mittaaminen ja monitorointi).

Lisäksi kehittymisohjelman tueksi suositellaan erikseen tilattavaa, räätälöityä koulutuspäivää viestintäjohtajalle ja hänen omalle tiimilleen.

Viestintäjohtajan kehittymisohjelman koulutuspäivät

 • ke 22.3.2023 
 • ke 26.4.2023 
 • ti 30.5.2023
 • ke 30.8.2023 
 • ke 20.9.2023
 • pe 6.10.2023
 • tammikuu 2024 (sovitaan myöhemmin)

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Koulutuspäivät järjestetään hybridinä.

Viestintäjohtajan kehittymisohjelman sisällöt

1. päivä: Viestinnän strateginen johtaminen ja kriisiviestintä muuttuvassa toimintaympäristössä

Strateginen vaikuttaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

 • Hybridi mediatila ja sen vaikutus organisaation viestintään
 • Teemojan hallinta perinteisessä ja uudessa mediassa
 • Informaatiovaikuttaminen ja informaatiopuolustus
 • Miten ottaa ketterästi haltuun viestinnän toimintaympäristön uudet ilmiöt ja haasteet?
 • Miten johdan viestintää strategisesti, taktisesti ja operatiivisesti?

2. päivä: Itsensä johtaminen menestymisen perustana

Miten johdan itseäni ja omaa toimintaani – niin etä- kuin hybridityössäkin?

 • Viestintäjohtajan ajankäytön haasteiden tunnistaminen
 • Oman persoonallisuuden vaikutus itsensä johtamiseen ja sen haasteisiin

Omien työskentelyprosessien virtaviivaistaminen

 • Reaktiivisesta proaktiiviseen työotteeseen
 • Tasapainon löytäminen pitkän tähtäimen tehtävien, päivittäisten rutiinien ja ad hoc -toimeksiantojen välillä
 • Työtehtävien priorisointi ja delegointi

Työpäivän ja oman ajattelun pirstaloitumisen vähentäminen

 • Oman ajattelun johtaminen, keskittyminen ja työnimu
 • Kognitiivisen kuormituksen vähentäminen ja luovan ajattelun lisääminen
 • Palautumisen merkitys

3. päivä: Viestintäjohtaja työyhteisön ja johdon viestinnän kehittäjänä

Työskentely johtoryhmässä ja johdon sparraaminen

 • Viestintä osana liiketoimintastrategiaa
 • Johdon viestinnän kehittäminen
 • Miten sparraan johtoryhmää ja johtoa viestimään arjessa ja vaikeissa tilanteissa?

Strateginen työyhteisöviestintä

 • Työyhteisöviestinnän, merkityksellisyyden ja motivaation johtaminen
 • Esihenkilöiden viestinnän tukeminen
 • Yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen

4. päivä: Viestinnän mittaaminen ja uudistuminen

Viestinnän mittaamisen, seurannan ja arvioinnin ytimeen

 • Mihin mittaamisella pyritään ja mitä se palvelee?
  – mittaamisen ja arvioinnin suhde organisaation tavoitteisiin ja strategiaan sekä viestinnän johtamiseen
 • Millaiset ajatusmallit ja uskomukset ohjaavat mittaamista ?
  – tavoitelähtöinen, ketterä ja sokea mittaaminen
 • Miten hyödyntää analyysien ja tutkimusten tuottamaa tietoa?
  – datasta tietoon, ymmärykseen. päätöksiin ja valintoihin sekä jatkuvaan uudistumiseen

Viestinnän mittaaminen ja arviointi uudistumiskyvykkään viestinnän johtamisessa

Kohti vaikuttavaa ja uudistuvaa viestintää

 • Haasteet vahvuuksiksi päivän inspiroimana esimerkiksi:
  - miten pitää pää kylmänä mittaamisen viidakossa
  - mittaamisen ja arvioinnin prosessit kuntoon
  - älykkääseen mittaamiseen
  - strategisen otteen vahvistamiseen ja samalla ketteryyteen
  - yhä tuloksellisempaan viestinnän johtamiseen

5. päivä: Viestintätiimin strateginen johtaminen ja viestinnän Lean

Viestintätiimin strategisen otteen vahvistaminen

 • Viestintätiimin roolit, osaaminen ja yhteispeli
 • Odotukset, niiden hallinta ja fokuksen siirtäminen strategisiin asioihin
 • Miten saan viestintätiimin toimimaan ja ajattelemaan strategisesti?
 • Miten kehitän viestintäprosesseja yhdessä tiimin kanssa?

Viestinnän Lean: Millä tavalla Leanista voi lainata?

Case-esimerkkejä viestintätiimin työn suunnittelusta ja johtamisesta strategisella ja operatiivisella tasolla

6. päivä: Sidosryhmävaikuttamisen uusi aika

Viestintäjohtaja sidosryhmien kehittäjänä

Viestinnän johtajuus organisaatiossa

 • Mistä koostuu digitaalinen vaikutusvalta?
 • Mitä tulevaisuuden johtajataitoja tarvitaan?

Viestinnän arvonluonti organisaatiossa

 • Mistä muodostuu organisaation luonne?
 • Miten vaikuttaa millenniaaleihin?

Vaikuttaminen ja aineeton pääoma

 • Mistä muodostuu digitaalisessa ympäristössä organisaation lupa toimia?
 • Teemojenhallinta: Mistä tietää, mihin organisaationa lähteä mukaan?

VPK Executiven päätösilta: voimaa, verkostoja ja vaikuttavuutta

 • Omat seuraavat stepit: miten tästä eteenpäin?
 • Miten hyödynnämme kehittymisohjelman oppeja ja verkostoja jatkossa?

7. päivä: Ajan hermolla viestintäjohtajan työssä (teema sovitaan ryhmän kanssa)

Kehittymisohjelman viimeisen päivän aihe valitaan yhdessä ryhmän kanssa kehittymisohjelmassa nousseista teemoista tai jostain muusta viestinnällisesti merkittävästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Seurantapäivä on tarkoitettu kehittymisohjelman osallistujien lisäksi heidän lähijohtajilleen. Mukaan voi ottaa vaihtoehtoisesti myös jonkun muun tärkeän henkilön omasta työyhteisöstä tai lähipiiristä.

Tavoitteiden asettaminen kehittymisohjelman alussa

Oppiminen on tehokkainta, kun se kytkeytyy henkilökohtaisiin päämääriin ja kehittymistarpeisiin. Tämän vuoksi Viestintäjohtajan kehittymisohjelmaan kuuluu henkilökohtainen tavoitteidenasettamiskeskustelu ohjelman alussa:

 • Millaisia kehittymistavoitteita asetan itselleni viestintäjohtajana?
 • Miten aion seurata tavoitteisiin pääsyäni?
 • Millaisia odotuksia minulla on kehittymisohjelmalle?

Keskustelu käydään jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisesti kehittymisohjelman alussa.

Henkilökohtainen sparraus (3 tuntia)

Ohjelma sisältää 3 tuntia henkilökohtaista sparrausta, jonka tavoitteena on täydentää lähipäivien antia ja auttaa osallistujia keskustelujen avulla eteenpäin jollakin viestinnän tai johtamisen osa-alueella. Sparrauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

 • viestinnän mittaaminen ja monitorointi
 • johtaminen haastavissa muutostilanteissa (esim. yt-neuvottelut, fuusio)
 • Lean viestintätiimin toiminnan kehittämisessä
 • mediaesiintyminen ja kriisiviestintä
 • vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet
 • strateginen viestintä ja viestintästrategian uudistaminen
 • ylemmän johdon vakuuttaminen.

Sparraajina toimivat Suomen johtavat viestintäjohtajat, viestintäkonkarit ja coachit. Aiemmin sparraajina ovat olleet muun muassa Kristiina Aaltonen, Pirkko Harrela, Taneli Hassinen, Outi Ihanainen-Rokio, Leena Jaakkola, Elisa Juholin, Anne Korkiakoski, Lilly Korpiola, Unna Lehtipuu, Leena Mikkola, Niilo Mustonen, Petro Poutanen, Niklas Reuter, Matti Saarinen, Harri Sirén, Arja Suominen, Johanna Tuutti, Taina Mertasaari, Kirsi Virkkunen ja Jukka-Pekka Vuori.

Lisäpäivä viestintäjohtajalle ja hänen tiimilleen

Kehittymisohjelman tueksi suositellaan erikseen tilattavaa, räätälöityä koulutuspäivää viestintäjohtajalle ja hänen omalle tiimilleen kehittymisohjelmassa esille nousseiden muiden teemojen tueksi. Lisätietoja: info(at)infor.fi.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Käytämme osallistavia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä:

 • vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • pienryhmäkeskusteluja ja reflektointia muiden osallistujien kanssa
 • ajankohtaisia caseja edelläkävijöiden tavasta toimia
 • orientaatiotehtäviä ja oheiskirjallisuutta
 • henkilökohtaista sparrausta sinulle tärkeässä kehittämisasiassa.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Ohjelma nostaa päivittäisen työskentelyn haasteet näkyväksi ja antaa uusia näkökulmia viestintäjohtajan arjen jäsentämiseen sekä strategisen viestinnän kehittämiseen.
 • Saat ajankohtaisinta uutta tietoa viestinnästä ja johtamisesta sekä konkreettisia menetelmiä ja työkaluja.
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy ja oma tapasi johtaa vahvistuu.
 • Luot uuden vertaisverkoston kokemusten ja osaamisen jakamiselle sekä uuden tiedon rakentamiselle.
 • Lopullinen hyöty organisaatiolle on viestintäjohtaja, joka selkeämmin ymmärtää, miten viestinnällä voi vaikuttaa organisaation ydintavoitteisiin.
 • Saat kehittymisohjelmasta todistuksen.

Hinta 8850 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 8 850 € (+ alv. 24 %) sisältää seitsemän koulutuspäivää, materiaalit, henkilökohtaisen tavoitteidenasettamiskeskustelun, viestintätiimin tai -yksikön nykytilan arvioinnin ja palautteen, 3 tunnin henkilökohtaisen sparrauksen, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin koulutuspäivissä. Koulutuspäivät järjestetään hybridinä.

Koulutuskortilla maksettaessa: 16 koulutuskorttipäivää.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Vähemmästä enemmän – lean-johtamisen periaatteita viestinnän käyttöön

Vaikuttava viestintä Olen viime päivinä katsonut BBC:stä kertovaa sarjaa ”Kyllä BBC osaa”. Siinä yhtiön arvojohtajan luotsaama uusi Tie Eteenpäin -ryhmä on saanut tehtäväkseen osoittaa, että BBC pystyy ...

Viestintäjohtaja yllättyy johtoryhmässä

Vaikuttava viestintä Kollegan kanssa tuli intomielinen väittely viestintäjohtajan roolista johtoryhmässä. Hän oli sitä mieltä, että nousu johtoryhmään on loistava tilaisuus opettaa isot pomot viestimään. Minä taas väitin, ...

Isänä hiekkalaatikon reunalla

Blogi Mitä sinä oikeastaan teet työksesi, kysyi lapseni noin kymmenen vuotta sitten. Olin silloin ollut viestintäjohtajana toistakymmentä vuotta, eikä vastauksen antaminen ollut silti helppoa. – No ...

Seminaarihortoilua ja sisäisiä ristiriitoja – sitäkö se viestintä on?

Blogi Arvoisa viestintäkollega, tiedätkö sen tunteen, kun kaikki ympärilläsi tietävät, miten viestintää pitäisi tehdä ja mitä viestintätyö on? Jep, tuttu tunne. Se on samalla kertaa suloista ja ...

Viestintästrategia – Miten se tehdään? [Lataa pohja]

Vaikuttava viestintä Onko haasteenasi viestintästrategian laatiminen tai päivittäminen? Nappaa tästä professori Elisa Juholinin ja Inforin vinkit viestintästrategian tekoon. Viestintästrategia vai -suunnitelma Viestintästrategia on organisaation yhteinen näkemys siitä, ...