Vaikuttava viestintä

VPK Executive – Viestintäjohtajan kehittymisohjelma

Paikka: Helsinki

Vahvista osaamistasi viestinnän haastavissa johtotehtävissä ja nosta itsesi viestinnän huipulle!

Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2022. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa kehittymisohjelman tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Paikka: Helsinki

VPK Executive – Viestintäjohtajan kehittymisohjelma

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma on räätälöity sinulle, joka työskentelet viestinnän näköalapaikalla. Kehittymisohjelmassa syvennät viestintäjohtajan työssä tarvittavaa osaamista viestinnän ja johtamisen asiantuntijoiden ohjauksessa sekä vaihtamalla kokemuksia ja luomalla uutta tietoa muiden osallistujien kanssa. Saat tuoreita näkökulmia viestinnän strategiseen johtamiseen, päivität tietosi viestinnän johtamisen uusimmista tutkimuksista ja kuulet parhaat vinkit organisaatiosi viestinnän kehittämiseen käytännössä.

Ohjelma on tehokas ja tiivis, ja osan aikatauluista voit päättää itse. Sisällöt pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon ja strategiseen ajatteluun, mutta kouluttajat nivovat ne vahvasti käytännön johtamistyöhön.

Kenelle Viestintäjohtajan kehittymisohjelma sopii?

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma on räätälöity sinulle, joka

 • työskentelet vastuullisissa viestinnän johtotehtävissä, viestintätiimin tai -yksikön vetäjänä ja mahdollisesti myös johtoryhmässä
 • olet kokenut viestinnän konkari, joka kaipaa päivittämistä viestinnän johtamisen uusista virtauksista
 • olet käynyt Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelman ja haluat syventää osaamistasi sekä edetä vaativampiin viestinnän johtotehtäviin tai
 • olet hiljattain siirtynyt viestintäpäälliköstä viestintäjohtajaksi, pienemmästä organisaatiosta suurempaan tai muista vastuualueista viestinnän johtotehtäviin.

Ammattinimikkeelläsi ei siis ole väliä. Tärkeintä on halu kehittyä vastuullisissa viestinnän johtotehtävissä.

Viestintäjohtajan kehittymisohjelma koostuu

 • henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelystä kehittymisohjelman alussa
 • 7 koulutuspäivästä
 • oman viestintätiimin tai -yksikön toiminnan sekä organisaation strategisen viestinnän arvioinnista
 • 3 tunnin henkilökohtaisesta sparrauksesta joltakin viestinnän tai johtamisen alueelta (esim. johtamisviestinnän kehittäminen, Lean viestintätiimin toiminnan kehittämisessä, vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet, strateginen viestintä ja viestintästrategian uudistaminen, viestinnän mittaaminen ja monitorointi).

Lisäksi kehittymisohjelman tueksi suositellaan erikseen tilattavaa, räätälöityä koulutuspäivää viestintäjohtajalle ja hänen omalle tiimilleen.

Käynnissä olevan Viestintäjohtajan kehittymisohjelman koulutuspäivät

 • ti 2.11.2021 klo 9–16 + illallinen n. klo 16–19
 • to 9.12.2021 klo 9–16
 • ke 26.1.2022 klo 9–16
 • to 17.2.2022 klo 9–16
 • ti 22.3.2022 klo 9–16
 • ti 26.4.2022 klo 9–16 + illallinen n. klo 16–19
 • ke 31.8.2022 klo 12–13 lounas + klo 13–16 seurantapäivä

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Tarvittaessa kehittymisohjelma järjestetään etäyhteyksin.

Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2022. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa kehittymisohjelman tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Viestintäjohtajan kehittymisohjelman sisällöt

1. päivä: Viestinnän strateginen johtaminen ja kriisiviestintä muuttuvassa toimintaympäristössä

Strateginen vaikuttaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

 • Isojen teemojen hallinta perinteisessä ja uudessa mediassa
 • Public mind ja strategisen vaikuttamisen mekanismit
 • Informaatiovaikuttaminen ja vastayhteisöt

Strateginen viestintä käytännössä ja kriiseissä

 • Miten perustarina kestää, kun sitä koetellaan?
 • Miten erilaisia yleisöjä puhutellaan digitaalisessa julkisuudessa?
 • Strateginen viestintä erityis- ja kriisitilanteissa

2. päivä: Itsensä johtaminen menestymisen perustana

Miten johdan itseäni ja omaa toimintaani – niin etä- kuin hybridityössäkin?

 • Viestintäjohtajan ajankäytön haasteiden tunnistaminen
 • Oman persoonallisuuden vaikutus itsensä johtamiseen ja sen haasteisiin

Omien työskentelyprosessien virtaviivaistaminen

 • Reaktiivisesta proaktiiviseen työotteeseen
 • Tasapainon löytäminen pitkän tähtäimen tehtävien, päivittäisten rutiinien ja ad hoc -toimeksiantojen välillä
 • Työtehtävien priorisointi ja delegointi

Työpäivän ja oman ajattelun pirstaloitumisen vähentäminen

 • Oman ajattelun johtaminen, keskittyminen ja työnimu
 • Kognitiivisen kuormituksen vähentäminen ja luovan ajattelun lisääminen
 • Palautumisen merkitys

3. päivä: Viestintäjohtaja työyhteisön ja johdon viestinnän kehittäjänä

Strateginen työyhteisöviestintä

 • Työyhteisöviestinnän, merkityksellisyyden ja motivaation johtaminen
 • Esihenkilöiden viestinnän tukeminen
 • Yhteisöllisyyden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Työskentely johtoryhmässä ja johdon sparraaminen

 • Viestintä osana liiketoimintastrategiaa
 • Johdon viestinnän kehittäminen
 • Miten sparraan johtoryhmää ja johtoa viestimään arjessa ja vaikeissa tilanteissa?

4. päivä: Viestinnän mittaaminen ja uudistumiskyky

Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen ja tiedolla johtaminen

 • Viestinnän roolin analysointi sekä viestinnän arviointi ja mittaaminen
 • Toimintaympäristön monitorointi
 • Data ja tieto viestinnän strategisen kehittämisen perustana

Uudistumiskyvykkään viestinnän johtaminen

 • Viestinnän uudistumisen tarpeet, esteet ja mahdollisuudet
 • Luovuus ja toisin katselemisen taito viestinnän johtamisessa
 • Millaista osaamista ja johtamista viestinnässä ja organisaatioissa tarvitaan tulevaisuudessa?

5. päivä: Viestintätiimin strateginen johtaminen ja viestinnän Lean

Viestintätiimin strategisen otteen vahvistaminen

 • Viestintätiimin roolit, osaaminen ja yhteispeli
 • Odotukset, niiden hallinta ja fokuksen siirtäminen strategisiin asioihin
 • Viestintästrategian laatiminen tiimityönä

Viestinnän Lean ja prosessien kehittäminen

 • 8 hukkaa – olennaisen erottaminen ja siihen keskittyminen
 • Miten kehitän viestintäprosesseja yhdessä tiimin kanssa?

6. päivä: Sidosryhmävaikuttamisen uusi aika

Vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet

 • Uuden ajan vaikuttajaviestintä
 • Vuoropuhelu yleisöjen kanssa ja mielipidevaikuttajien tunnistaminen
 • Tulevaisuuden vaikuttajat: miten milleniaaleihin vaikutetaan?

Viestintäjohtaja sidosryhmäsuhteiden kehittäjänä

 • Erilaiset sidosryhmät ja odotukset
 • Brändin ja pitkän tähtäimen maineen rakentaminen ja odotustenhallinta
 • Sidosryhmäviestinnän vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen

VPK Executiven päätösilta: voimaa, verkostoja ja vaikuttavuutta

 • Omat seuraavat stepit: miten tästä eteenpäin?
 • Miten hyödynnämme kehittymisohjelman oppeja ja verkostoja jatkossa?

7. päivä: Ajan hermolla viestintäjohtajan työssä (teema sovitaan ryhmän kanssa)

Kehittymisohjelman viimeisen päivän aihe valitaan yhdessä ryhmän kanssa kehittymisohjelmassa nousseista teemoista tai jostain muusta viestinnällisesti merkittävästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Seurantapäivä on tarkoitettu kehittymisohjelman osallistujien lisäksi heidän lähijohtajilleen. Mukaan voi ottaa vaihtoehtoisesti myös jonkun muun tärkeän henkilön omasta työyhteisöstä tai lähipiiristä.

Tavoitteiden asettaminen kehittymisohjelman alussa

Oppiminen on tehokkainta, kun se kytkeytyy henkilökohtaisiin päämääriin ja kehittymistarpeisiin. Tämän vuoksi Viestintäjohtajan kehittymisohjelmaan kuuluu henkilökohtainen tavoitteidenasettamiskeskustelu ohjelman alussa:

 • Millaisia kehittymistavoitteita asetan itselleni viestintäjohtajana?
 • Miten aion seurata tavoitteisiin pääsyäni?
 • Millaisia odotuksia minulla on kehittymisohjelmalle?

Keskustelu käydään jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisesti kehittymisohjelman alussa. Keskustelut fasilitoi Viestintäjohtajan kehittymisohjelman vetäjä, koulutus- ja kehittämisjohtaja, FT, dos. Anne Laajalahti Inforista.

Viestintätiimin tai -yksikön nykytilan arviointi ja sen palaute

Viestintäjohtajan kehittymisohjelmaan sisältyy osallistujan oman organisaation strategisen viestinnän sekä viestintäfunktion toiminnan arviointi. Arviointi toteutetaan työyhteisöviestinnän mittari ComBarosta Viestintäjohtajan kehittymisohjelmaa varten räätälöidyllä kyselyllä. Kyselyn tulokset käydään läpi henkilökohtaisessa purkusessiossa. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa viestintäjohtajaa tunnistamaan organisaationsa strategisen viestinnän sekä johtamansa viestintäfunktion kehittämiskohteita.

ComBaro-mittari on laadukas tutkimus- ja kehittämistyökalu, joka perustuu uudenlaiseen ajattelutapaan siitä, mitä viestintä on 2020-luvun työyhteisöissä. ComBaro on kehitetty yhteistyössä viestinnän professori Elisa Juholinin kanssa.

Henkilökohtainen sparraus (3 tuntia)

Ohjelma sisältää 3 tuntia henkilökohtaista sparrausta, jonka tavoitteena on täydentää lähipäivien antia ja auttaa osallistujia keskustelujen avulla eteenpäin jollakin viestinnän tai johtamisen osa-alueella. Sparrauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

 • viestinnän mittaaminen ja monitorointi
 • johtaminen haastavissa muutostilanteissa (esim. yt-neuvottelut, fuusio)
 • Lean viestintätiimin toiminnan kehittämisessä
 • mediaesiintyminen ja kriisiviestintä
 • vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet
 • strateginen viestintä ja viestintästrategian uudistaminen
 • ylemmän johdon vakuuttaminen.

Sparraajina toimivat Suomen johtavat viestintäjohtajat, viestintäkonkarit ja coachit. Aiemmin sparraajina ovat olleet muun muassa Kristiina Aaltonen, Pirkko Harrela, Taneli Hassinen, Outi Ihanainen-Rokio, Leena Jaakkola, Elisa Juholin, Anne Korkiakoski, Lilly Korpiola, Unna Lehtipuu, Leena Mikkola, Niilo Mustonen, Petro Poutanen, Niklas Reuter, Matti Saarinen, Harri Sirén, Arja Suominen, Johanna Tuutti, Taina Uimonen, Kirsi Virkkunen ja Jukka-Pekka Vuori.

Lisäpäivä viestintäjohtajalle ja hänen tiimilleen

Kehittymisohjelman tueksi suositellaan erikseen tilattavaa, räätälöityä koulutuspäivää viestintäjohtajalle ja hänen omalle tiimilleen ComBarosta saatujen tulosten tai kehittymisohjelmassa esille nousseiden muiden teemojen tueksi. Lisätietoja: info(at)infor.fi.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Käytämme osallistavia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä:

 • vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • pienryhmäkeskusteluja ja reflektointia muiden osallistujien kanssa
 • ajankohtaisia caseja edelläkävijöiden tavasta toimia
 • orientaatiotehtäviä ja oheiskirjallisuutta
 • asiantuntijuuden konkretisointia ja kehittämiskohteiden hahmottamista ComBaro-mittarin ja henkilökohtaisen palautteen avulla
 • henkilökohtaista sparrausta sinulle tärkeässä kehittämisasiassa.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Ohjelma nostaa päivittäisen työskentelyn haasteet näkyväksi ja antaa uusia näkökulmia viestintäjohtajan arjen jäsentämiseen sekä strategisen viestinnän kehittämiseen.
 • Saat ajankohtaisinta uutta tietoa viestinnästä ja johtamisesta sekä konkreettisia menetelmiä ja työkaluja.
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy ja oma tapasi johtaa vahvistuu.
 • Luot uuden vertaisverkoston kokemusten ja osaamisen jakamiselle sekä uuden tiedon rakentamiselle.
 • Lopullinen hyöty organisaatiolle on viestintäjohtaja, joka selkeämmin ymmärtää, miten viestinnällä voi vaikuttaa organisaation ydintavoitteisiin.
 • Saat kehittymisohjelmasta todistuksen ja pääset Infor Pro -klubin jäseneksi.

Hinta 8850 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 8 850 € (+ alv. 24 %) sisältää seitsemän koulutuspäivää, materiaalit, henkilökohtaisen tavoitteidenasettamiskeskustelun, viestintätiimin tai -yksikön nykytilan arvioinnin ja palautteen, 3 tunnin henkilökohtaisen sparrauksen, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut. Tarvittaessa kehittymisohjelma järjestetään etäyhteyksin.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Vähemmästä enemmän – lean-johtamisen periaatteita viestinnän käyttöön

Vaikuttava viestintä Olen viime päivinä katsonut BBC:stä kertovaa sarjaa ”Kyllä BBC osaa”. Siinä yhtiön arvojohtajan luotsaama uusi Tie Eteenpäin -ryhmä on saanut tehtäväkseen osoittaa, että BBC pystyy ...

Viestintäjohtaja yllättyy johtoryhmässä

Vaikuttava viestintä Kollegan kanssa tuli intomielinen väittely viestintäjohtajan roolista johtoryhmässä. Hän oli sitä mieltä, että nousu johtoryhmään on loistava tilaisuus opettaa isot pomot viestimään. Minä taas väitin, ...

Isänä hiekkalaatikon reunalla

Blogi Mitä sinä oikeastaan teet työksesi, kysyi lapseni noin kymmenen vuotta sitten. Olin silloin ollut viestintäjohtajana toistakymmentä vuotta, eikä vastauksen antaminen ollut silti helppoa. – No ...

Seminaarihortoilua ja sisäisiä ristiriitoja – sitäkö se viestintä on?

Blogi Arvoisa viestintäkollega, tiedätkö sen tunteen, kun kaikki ympärilläsi tietävät, miten viestintää pitäisi tehdä ja mitä viestintätyö on? Jep, tuttu tunne. Se on samalla kertaa suloista ja ...

Viestintästrategia – Miten se tehdään? [Lataa pohja]

Vaikuttava viestintä Onko haasteenasi viestintästrategian laatiminen tai päivittäminen? Nappaa tästä professori Elisa Juholinin ja Inforin vinkit viestintästrategian tekoon. Viestintästrategia vai -suunnitelma Viestintästrategia on organisaation yhteinen näkemys siitä, ...