Tuloksellinen johtaminen, Vaikuttava viestintä

Johdon viestintävalmennus

Inforin Johdon viestintävalmennus auttaa johtajia viestimään ja toimimaan vaikuttavammin vaativissa tilanteissa.

Kenelle Johdon viestintävalmennus soveltuu?

Johdon viestintävalmennus soveltuu esimerkiksi:

 • Johtoryhmälle
 • Laajennetulle johtoryhmälle (esim. johtoryhmä & viestintä)
 • Toimitusjohtajalle, toteutus henkilökohtaisena sparrauksena

Johdon viestintävalmennuksen sisällöt

Räätälöimme valmennuksen tarpeittenne mukaan. Alla esimerkkejä mahdollisista sisällöistä.

Muutoksen johtaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet

 • Fokus: Miten saat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sitoutumaan muutokseen, sen hyötyihin sekä menetyksiin? Miten rakennat luottamusta ja motivaatiota? Kuinka onnistut haastavissa vuorovaikutustilanteissa? Lue lisää.

Monikanavainen johtamisviestintä

 • Fokus: Vaikuttava johtamisviestintä kasvokkain, ryhmässä, esiintymisareenoilla, kirjallisesti ja digitaalisesti. Miten erilaisia kohderyhmiä puhutellaan?

Strategisen viestinnän linjaaminen

 • Fokus: Miten yrityksen/organisaation tavoitteista johdetaan viestinnällisiä tavoitteita ja tekemistä.

Median kohtaaminen – johtoryhmän mediavalmennus

 • Fokus: Miten onnistut median kohtaamisessa, myös haastavissa TV-haastatteluissa. Lue lisää.

Kriisiviestintä

 • Fokus: Muuttuneen viestintäympäristön ja kriisiviestinnän lainalaisuuksien ymmärtäminen. Harjoittelu: kriisiin vastaaminen. Lue lisää.

Vaikuttaminen muuttuneessa mediaympäristössä nyt

 • Fokus: Miten mediayhteiskunta ja julkisuuden mekaniikka on muuttunut? Miten vaikutetaan nykyisessä digitaalisessa julkisuudessa?

Sidosryhmäviestintä & vaikuttajaviestintä

 • Fokus: Monikanavainen vaikuttaminen päättäjiin, kansalaisiin, mediaan ja muihin sidosryhmiin

Johtajan esiintymistaidot

 • Fokus: Retorisen vaikuttamisen perusteet. Vaikuttava esiintyminen.

Kulttuuriälykäs johtaminen

 • Fokus: Miten johdat toisesta kulttuuritausta tulevia ja miten tulet ymmärretyksi? Kulttuuriälykkäät vuorovaikutus- ja neuvottelustrategiat.

Johtajan neuvottelutaidot

 • Fokus: Kuinka saat parhaan lopputuloksen kahdenvälisessä tai useanvälisessä neuvottelussa? Miten onnistut kansainvälisissä neuvottelupöydissä?

Menetelmät

Työskentelytavat ja menetelmät valitaan tarpeen mukaan. Tyypillisesti valmennus sisältää:

 • Lyhyitä tietoiskuja ja toimintaanne kytkeytyviä esimerkkejä
 • Oivalluttavia kysymyksiä ja keskusteluja
 • Todellisia tilanteita simuloivia harjoituksia ja niiden analyysejä

Valitse kokenut johtajien viestintävalmentaja – Infor

Infor on valmentanut johtajia viestinnän eri osa-alueilla yli 20 vuoden ajan. Asiakkainamme on toimitusjohtajia, viestintäjohtajia ja johtoryhmiä lukuisista suuryrityksistä, julkisen sektorin organisaatioista ja järjestöistä. Valmentajamme ovat alan parhaita ja arvostettuja asiakkaidemme keskuudessa.

Johdon viestintävalmennuksen hyödyt

Kehität viestintä- ja vaikuttamisosaamistasi uudelle tasolle:

 • Tulet tietoisemmaksi siitä, mitä sinun tulee ottaa huomioon viestiessäsi erityisesti vaativissa tilanteessa
 • Saat käytännön harjoitusta vaativiin vuorovaikutustilanteisiin
 • Saat uusia vaikuttamisen työkaluja johtamisen työkalupakkiisi

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!