Inspiroiva esimiestyö, Tuloksellinen johtaminen, Vaikuttava viestintä

Muutosjohtaminen ja muutosviestintä -valmennus | Onnistu vaativissa muutoksissa

Inforin Muutosjohtamisen ja muutosviestinnän valmennus antaa eväät vaativien muutosten läpiviemiseen.

 

Muutosjohtaminen ja muutosviestintä -valmennus | Onnistu vaativissa muutoksissa

Onko yrityksessänne tai yhteisössänne vireillä vaativia muutoksia?  Onko haasteenanne, kuinka saada ihmiset mukaan? Kaipaatteko uutta näkemystä ja työkaluja johdolle, esimiehille tai viestinnälle muutoksen läpiviemiseen?

Inforin räätälöity muutosjohtamisen ja muutosviestinnän valmennus antaa eväät muutoksen läpiviemiseen. Se auttaa näkemään muutokset sudenkuopat ja antaa uusia työkaluja ja oivalluksia muutoksen johtamiseen ja viestintään. 

Kenelle Muutosjohtamisen ja muutosviestinnän valmennus on tarkoitettu?

 • Johtoryhmälle
 • Esimiehille
 • HR-vastaaville ja viestinnän ammattilaisille
 • Tarvittaessa koko työyhteisölle (erilaisella painotuksella)

Muutosjohtamisen ja muutosviestinnän valmennuksen teemoja

Johdon ja esimiesten valmennuksessa voidaan käydä läpi esimerkiksi alla olevia teemoja yrityksenne tai yhteisönne omaan tilanteeseen peilaten.

 • Mitä suurten muutoksien läpivienti vaatii nykypäivänä johtamiselta ja viestinnältä?
 • Miten henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät saadaan sitoutumaan muutokseen, sen hyötyihin sekä menetyksiin?
 • Mikä on johdon ja esimiesten rooli muutoksen viestinnässä?
 • Miten ihmisten muutoskykyä vahvistetaan?
 • Miten rakennettaan luottamusta ja psykologista turvaa muutoksessa?
 • Miten muutoksesta syntyviin tulkintoihin ja tarinoihiin vaikutetaan?
 • Miten muutoksen ydinviestit rakennetaan?
 • Miten muutoskeskustelua johdetaan eri foorumeilla ja kanavilla?
 • Työkalut ja mallit johdon ja esimiesten muutosviestinnän suunnitteluun

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Valmennus toteutetaan osallistavalla otteella. Se koostuu tietoiskuista, case-esimerkeistä, yhteisistä pohdinnoista ja harjoituksista kokeneen valmentajan ohjauksessa.

Face-to-face-valmennusten ohella tarjoamme oppimisen tueksi digitaalisia oppimisratkaisuja.

Lataa maksuton Muutosviestinnän pikaopas tästä.

Valmennuksen hyödyt

Valmennuksessa osallistujat:

 1. Oppivat, miten ihmisten sitoutumista ja muutoskykyä rakennetaan
 2. Saavat uutta näkemystä ja konkreettisia työkaluja muutoksen johtamiseen ja viestintään
 3. Löytävät yhteisiä ratkaisuja muutoksen johtamisen haasteisiin.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!