Kansainvälinen liiketoiminta

Tuotteen alkuperä ja tullietuudet

Julkaistu 06.09.2017
Tuotteen alkuperän ja tullinimikkeen merkitys

Kansainvälisen kaupan kilpailutilanne kiristyy koko ajan.  Yritykset panostavat erilaisiin strategioihin markkinoilla pysyäkseen.

Tavaroita, jalostusta ja raaka-aineita hankitaan ympäri maailmaa ja valmiita tuotteita toimitetaan maailmalta suoraan asiakkaalle.

Jos EU on tehnyt kauppakumppanin maan kanssa sopimuksen alkuperään liittyvästä etuuskohtelusta, materiaalit ja tavarat voivat sukkuloida EU-rajojen yli tullitta.

 

Tuotteen alkuperä myynnin ja hankintojen kannalta

Oman tuotteen alkuperän selvittäminen on tärkeää, koska esim. EU-alkuperä on myyntitilanteessa kilpailuetu.  EU on tehnyt useiden maiden kanssa sopimuksen, jonka avulla asiakas voi ostaa EU-alkuperätuotetta ilman tullimaksuja.  Myös omat hankinnat voivat olla 0 % tullilla tehtyjen tullietuussopimuksien mukaan.

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin, kaupallisia päätöksiä tehtäessä on järkevää selvittää kumppanimaanhan liittyvä sopimukset.

Tulliluvat, nimikkeet ja dokumentointi

Jokaisen yrityksen tulee selvittää omaan tuotteeseensa liittyvät, alkuperään vaikuttavat tekijät. Ne ovat oleellisia tullilupia haettaessa, esim. alkuperän itsevahvistuslupaa kauppalaskulla. Oleellinen osa on myös tuotteen tullinimike, koska tiedon takaa löytyy erilaisia tietoja mm. tuontikiellot.

Vaadi asianmukaiset alkuperädokumentit

Ostaja / vastaanottaja / asiakas tarvitsee todistuksen, jotta hän voi tarvittaessa antaa todistuksen loppuasiakkaille. Ilman asianmukaisia dokumentteja kauppaa ei pääse tekemään etuuskohteluun oikeuttavalla tavalla. Toimittajan todistus on merkittävä, sillä esim. EU:sta ostetun tuotteen jatkojalostaminen nostaa EU-alkuperän %-osuutta. Sitä sanotaan alkuperän kumuloitumiseksi.

 

EU:n kauppasopimusmaat_EU infografiikkaa
EU:lla on kauppasopimuksia n 60 maan kanssa. Alla linkki Ulkoministeriön ylläpitämään ajantasaiseen listaan.

Määrämaa määrittää aina mikä alkuperään liittyvä asiakirja on maahantuonnissa tarpeen

Tulli voi tarkastaa tavarantoimittajan ilmoituksessa esitetyt tiedot jälkikäteen ja jos ilmoitus osoittautuu väärin perustein laadituksi, niin myös tavarantoimittajan ilmoituksen perusteella vientituotteelle annettu tai laadittu alkuperäselvitys on perusteeton.

Tällöin viejämaan tulli ilmoittaa määrämaan tullille, että määrämaassa esitetty alkuperäselvitys on pätemätön – eli mahdolliset tullietuudet eliminoituvat ja tiedossa on sanktioita ja kyseenalaista kuuluisuutta.

Alkuperäasiat ja kansainvälinen alv

Maahantuonnissa alkuperämaa vaikuttaa suoraan tullimaksuihin. Tullimaksut vaikuttavat puolestaan tullausarvoon, joka määrittää arvonlisäveron määrän.

 

Tutustu Pirjon koulutuksiin:

 

Tutustu Ulkoministeriön materiaaliin:

”The state of EU Trade” -kuva on EU:n infografiikkaa

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.