Tutkintojen ja niihin liittyvän koulutuksen suorittamismahdollisuus

Oppisopimus

Tutkintoon voi valmistautua opiskelemalla esimerkiksi oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa n. 70-80 % osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa MIFin järjestämissä muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Lisätietoa oppisopimuksista löydät täältä.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Lisätietoa koulutussopimuksesta löydät täältä.

Henkilöstökoulutus

Myös yrityksen henkilöstökoulutuksena voidaan rakentaa tutkintotavoitteinen koulutus. Tällöin yritys pystyy vaikuttamaan oleellisesti koulutuksen sisältöön. Kehittämisestä saadaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Tuloksena on korkeatasoinen ammatillinen osaaminen ja pätevyys ja yritykselle selkeä kannattavuuden kasvu.

Opiskelu työttömyystuella

Mikäli edellytykset täyttyvät, sinulla on mahdollisuus opiskella päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Lisätietoja täältä.

Hakumenettely

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi ja koulutuksiin joustavasti ympäri vuoden. Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan, mutta koulutuksen aloitusaika vaihtelee tutkinnoittain. Koulutusten ajankohdat ja linkin hakeutumiseen löydät koulutuksen esittelysivulta.

Valintaperusteet

Jatkuvassa haussa MIF päättää koulutuksen järjestäjänä opiskelijaksi ottamisesta. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijavalinnan kriteerit löytyvät kunkin koulutuksen esittelysivulta.

Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyöllä vastataan mm. eri alueiden ja toimialojen erityistarpeisiin.

Oppimisympäristöt

Monimuoto-oppiminen yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri oppimisympäristöissä tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen: kouluttajien ja ohjaajien alustukset, pienryhmätyöskentely, sähköiset oppimisympäristöt ja hybridikoulutuksen, pienryhmäkonsultaatiot, pelit.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Jokainen tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa omista lähtökohdistaan. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti omassa organisaatiossa omien työtehtävien kautta. Sovitut tutkinnon suorittamistavat sekä ammattitaidon kehittämistavat kirjataan kunkin opiskelijan kanssa tehtävään henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös yksilölliset osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat tiedot.

Ohjaus ja tuki

Ohjaamme sinua ja olemme tukenasi koko prosessin ajan. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan myös mahdollisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Tavoitteena on, että sekä sinä itse että organisaatiosi saatte tutkinnon suorittamisen kautta mahdollisimman suuren hyödyn.

Perittävät maksut

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa sekä ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa opiskelijalta mahdollisesti perittävä maksu on ilmoitettu kunkin koulutuksen esittelysivulla. Opiskelijamaksuja ei peritä henkilöstökoulutuksessa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.