Vaikuttava viestintä

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Paikka: Helsinki

Kaipaatko lisää näkemystä viestinnän tekemiseen omassa työssäsi? Tuntuuko siltä, ettet tiedä tarpeeksi viestintätyön uusista vaatimuksista? Tässä suositussa viestintäkoulutuksessa syvennät ja laajennat osaamistasi viestinnän asiantuntijana. Inspiroidu ja ota parhaimmat käytännöt haltuun!

Paikka: Helsinki

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Osaava viestinnän ammattilainen on varsinainen monitaituri. Hän pitää langat käsissään. Hän hallitsee viestinnän ydinkysymykset suunnittelusta toteutukseen ja kehittämiseen. Hän huolehtii sisällöntuotannosta ja rakentaa brändiä yhteistyössä markkinoinnin kanssa. Oman työnsä kehittämisen lisäksi hän vie tarmokkaasti eteenpäin koko organisaation viestintää.

Tule mukaan päivittämään osaamisesi kokeneiden ja mukavien viestinnän asiantuntijoiden opissa! Luvassa on uusinta teoriatietoa, runsaasti käytännönvinkkejä, parhaita käytänteitä, keskustelua sekä verkostoitumista muiden viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

Suosittu Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma starttaa keväällä 2023 jo 24:nnen kerran.

Kenelle Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma sopii?

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma (ent. Tiedottajan koulutusohjelma) soveltuu sinulle, joka

 • toimit viestintätehtävissä tai olet siirtymässä niihin
 • hoidat monenlaisia tehtäviä viestintä- tai markkinointitiimissä tai vastaat itsenäisesti jostain viestinnän osa-alueesta tai viestintähankkeesta
 • tarvitset lisäpotkua tai päivitystä työhösi viestinnän asiantuntijana.

Tehtävänimikkeesi voi vaihdella esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin assistentista asiantuntijaan, suunnittelijasta tiedottajaan tai projektipäälliköstä johdon assistenttiin.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma koostuu

 • kahdeksasta koulutuspäivästä
 • blogikirjoituksen tekemisestä 

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelman koulutuspäivät keväällä 2023

 • ti 14.3.2023 – ke 15.3.2023 klo 9–16
 • ma 3.4.2023 – ti 4.4.2023 klo 9–16
 • ti 9.5.2023 – ke 10.5.2023 klo 9–16
 • ke 14.6.2023 – to 15.6.2023 klo 9–16

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Kaikki koulutuspäivät järjestetään hybridinä, voit siis osallistua myös etäyhteyksin. Huom! Tarvittaessa koulutusohjelma järjestetään pelkästään etäyhteyksin.

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelman sisällöt

1. päivä: Viestinnän työ ja tekijä – kohti 2030-lukua

Viestinnän kenttä ja vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mistä viestinnän työssä on nykyisin oikein kysymys? Mitä viestinnän asiantuntijan on osattava ja ymmärrettävä alasta siirryttäessä kohti 2030-lukua?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • viestinnän iso kuva, trendit ja osaamisvaatimukset
 • organisaatioviestinnän tehtävät ja mahdollisuudet
 • viestinnän asiantuntijan monet roolit ja uudet työnkuvat
 • oman ammatti-identiteetin kehittäminen.


2. päivä: Kehity työyhteisöviestinnän guruksi!

Viestinnän asiantuntijan tärkeimpiä tehtäviä on organisaation perustavoitteiden tukeminen, luottamuksen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen. Työyhteisöt eivät elä tyhjiössä, vaan viestintään vaikuttavat sekä pitkäkestoiset muutosprosessit että odottamattomat tapahtumat. Miten autat työyhteisöäsi menestymään ja kehität omia toimintatapojasi?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • työyhteisöviestintä kohti 2030-lukua – millaiset muutosvoimat ovat käynnissä?
 • perustaso kuntoon työn muutokset huomioiden – tiedon jakamisesta työhyvinvointiin, osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • ketteryys muutoksille – pandemian ja sodan heijastuksia työyhteisöviestintään
 • ajankohtainen yrityscase
 • eettisyys ja vastuullisuus työyhteisöviestinnässä.


3. päivä: Minä viestijänä ja vuorovaikutusosaajana

Vuorovaikutusosaaminen ja tavoitteellinen viestintä 
Vuorovaikutusosaamisen merkitys viestinnän asiantuntijoiden työssä on korostunut entisestään. Miten viestit niin, että tavoitteista tulee yhteisiä ja jaettuja? Miten kehityt esiintyjänä, ryhmän jäsenenä ja vaikuttajana? Miten annat ja vastaanotat palautetta menestyksekkäästi? 

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • työelämän esiintymistaidot
 • taito synnyttää luottamusta ja käydä rakentavia palautekeskusteluja
 • ryhmäviestintätaidot ja vaikuttamistaidot
 • omat vahvuudet ja kehittymiskohteet vuorovaikutusosaamisessa.


4. päivä: Muutosviestintä ja mittaaminen

Muutos on muuttunut nopeatempoiseksi ja jatkuvaksi. Meneillään on useita samanaikaisia muutoksia, joissa viestinnän asiantuntijan työnä on tukea muuta organisaatiota. Mitä erityistä pitää huomioida muutosviestinnässä? Entä miten viestintää kannattaa suunnitella ja mitata?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • muutosviestintä ja muutoskyvyn ylläpitäminen
 • viestinnän suunnittelu ja organisointi
 • viestinnän arviointi, analysointi ja mittaaminen.

Päivää täydentää ajankohtainen case-puheenvuoro.


5. päivä: Onnistu ja innostu mediayhteistyössä!

Miten syvällisesti ymmärrät median toimintaa ja murrosta? Tiedätkö, mitä mediavaikuttamisen keinoja sinun kannattaa käyttää työssäsi? Entä miten median kanssa kannattaa toimia mainetta koettelevissa kriisitilanteissa?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • median toimintalogiikka, kiinnostuksen herättäminen ja hyvät yhteistyömuodot
 • mediasuhteiden pitkäjänteinen rakentaminen ja ylläpito
 • mediahaastattelut ja kohtaaminen toimittajien kanssa
 • vaikeat tilanteet ja median kanssa toimiminen kriiseissä
 • mediaseurannan merkitys viestinnän kehittämisessä.


6. päivä: Kukoista kirjoittajana!

Yksi viestinnän asiantuntijan tärkeimmistä taidoista on edelleen kirjoittaminen. Millainen on hyvä teksti? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti erilaisia työelämän tekstejä eri kanaviin? 

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • blogit, tviitit ja somettaminen
 • luova ja vuorovaikutteinen kirjoittaminen
 • tarinallinen kirjoittaminen
 • toimivat tiedotetekstit
 • raivaa oma polkusi, kirjoita omalla äänelläsi.

Huom. Voit ostaa Kukoista kirjoittajana -koulutuspäivän myös erillisenä yhden päivän koulutuksena. Lue lisää!


7. päivä: Digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media

Tiedätkö digitaalisen viestinnän uusimmat trendit ja mitä ne tarkoittavat omassa työssäsi? Osaatko viestiä tehokkaasti verkossa ja rakentaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa? Tiedätkö, miten lisätä näkyvyyttä verkossa? Kaipaatko tukea organisaatiosi somekanavien kehittämiseen?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median trendit
 • organisaation verkkosivut ja hakukoneoptimoinnin ABC
 • sosiaalinen media nyt: mitä jokaisen viestijän pitää ymmärtää sosiaalisesta mediasta? 
 • sosiaalisen median strateginen käyttö ja suunnitelmallinen sisältötyö
 • sosiaalisen median analytiikka ja mittaaminen 
 • vaikuttavaa viestintää sosiaalisessa mediassa. 


8. päivä: Markkinointiviestintä ja visuaalisuus

Viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat muuttuneet entistä limittyneemmiksi ja viestinnän visuaalisuus on korostunut. Oletko organisaatiosi visuaalisen ilmeen ja brändin vaalija? Tunnetko markkinointiviestinnän uusimmat salat?

Koulutuspäivän aiheita ovat mm.

 • visuaalisuus, sisältömarkkinointi ja johdonmukainen brändi
 • tekstin ja visuaalisuuden suhde
 • kuvakerronta, infografiikka ja muut viestimisen tavat (esim. mobiilivideot)
 • tekijän oikeudet, ilmaiset kuvapankit sekä palveluiden ostaminen.

Oppimismenetelmät ja materiaalit

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma sisältää kahdeksan käytännönläheistä koulutuspäivää. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja simulaatiot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät sekä oheislukemisto
 • blogikirjoituksen tekeminen.

Case-puhujina ovat vuosina 2018–2021 olleet mm. Mari Hienonen, verkkoviestintäpäällikkö, Suomen Pankki; Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja ja Iiris Mikkonen, viestintäasiantuntija, Alko; Lauri Kutila, viestintä- ja tapahtumapäällikkö, Verkkokauppa.com Oyj; Maria Roos, yksilön esihenkilö, viestintäpäällikkö, Veikkaus; Mervi Ukkonen, viestintäpäällikkö, Tilastokeskus ja Seija Uusitalo, Head of Communications, Helen.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Saat kattavan ja tuoreen kuvan viestinnän tehtävistä asiantuntevien kouluttajien opissa.
 • Opit sekä teoriaa että hyväksi havaittuja käytäntöjä.
 • Saat ideoita ja konkreettisia työkaluja viestinnän ja työsi kehittämiseen.
 • Ammatillinen identiteettisi viestijänä kirkastuu, ja saat lisää valmiuksia huolehtia vastuullisemmista viestintätehtävistä.
 • Verkostoidut viestinnän asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.
 • Saat koulutusohjelmasta Viestinnän asiantuntijan diplomin sekä todistuksen.

Hinta 4350 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 4 350 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin koulutuspäivissä.

Koulutuskortilla maksettaessa: 8 koulutuskorttipäivää.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Moni kakku päältä kaunis – mikä on viestinnän asiantuntijan rooli tämän päivän työyhteisössä?

Vaikuttava viestintä Etsi kodista viihtyisä nurkkaus, ota mukava asento ja varaa vierelle höyryävä teekupponen. Alkamassa ei ole hyggeilyn peruskurssi, vaan Inforin Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma. Tällä erää kokoonnumme ...

Tervetuloa lennolle tulevaisuuteen! Näin vältät muutosviestinnän ilmakuopat

Vaikuttava viestintä Peruttiinko lentosi koronavirustilanteen vuoksi? Ei hätää, voit hypätä nyt virtuaaliselle lentomatkalle kohti onnistunutta muutosviestintää. Laita turvavyö kiinni ja valmistaudu oppimaan, miten väistää muutosviestinnän ilmakuopat sekä ...

Onko haasteenasi muutoksen viestintä? Aloita lukemalla Inforin Muutosviestinnän pikaopas [Lataa ohje]

Vaikuttava viestintä Organisaatiossa voi olla vireillä useita erilaisia muutosprosesseja – suuria ja pieniä. Ne vaativat erilaista viestintää ja johtamista. Pienet tekniset muutokset voivat hoitua yksisuuntaisena tiedottamisena. Mitä ...

Työyhteisöviestinnän kehittäminen agendalla? Aloita käymällä läpi nämä tarkistuslistat! [Lataa ohje]

Vaikuttava viestintä Työelämässä on siirrytty ylhäältä johdetuista hierarkioista keskustelevaan, dialogiseen kulttuuriin. Professori Elisa Juholinin kirjoittamassa Communicare! Viestinnän tekijän käsikirjassa (Infor, 2017) työyhteisöviestintää tarkastellaan ilmiönä ja mahdollisuutena, eritellään ...

Vinkkejä esiintymiseen – Lataa esiintyjän opas ja kehity paremmaksi! [Lataa ohje]

Vaikuttava viestintä Asiantuntevan vaikutelman antaminen on helpointa silloin, kun tietää asiastaan. Pelkkä asiantuntemus ei kuitenkaan riitä. Meille kaikille lienee tuttu tilanne, jossa asiantuntijalla on paljon tietoa ja ...