EU-maat ja EU:n ulkopuoliset kumppanimaat voivat ostaa meillä tuotettuja tavaroita tullitta/alennetulla tullilla. Tullimaksut vaikuttavat puolestaan tuontiarvoon ja sitä kautta arvonlisäveroon.

Oikein tehty alkuperäselvitys (origin) alentaa kustannuksia ja tuo kilpailuetua myynnille. Perusteettomaksi havaittua eli virheellisesti tehtyä alkuperäselvitystä seuraa etuuksien eliminointi, sanktioita ja epämukavaa julkisuutta.

Tuotteen alkuperä (origin) ja tullinimike | Koulutus | MIF kansainvälinen toiminta

Kenelle

Yrityksen vienti- tai tuontitoimituksia suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt sekä logistisen kokonaisketjun hallinnasta vastaavat.

Alkuperätodistuksia tarvitsevat yritykset, jotka

 • hankkivat, valmistuttavat tai jatkojalostavat EU:n ulkopuolisissa maissa
 • toimittavat EU:n ulkopuolisiin maihin (asiakkaille tai varastoon)
 • toimittavat EU:n ulkopuolisista maista EU-maahan (suoraan asiakkaille tai valmistusketjun seuraavaan pisteeseen)
 • materiaalitoimittajat, joiden asiakkaiden asiakkaat sijaitsevat EU:n ulkopuolella

 

Sisällöt 5.6.2018

Mitä tuotteen alkuperä tarkoittaa

 • Yleiset alkuperäsäännöt
 • Preferenssialkuperäsäännöt
 • Mistä tietoa alkuperään liittyvistä asioista vienti-/ hankintamaata koskien?

Alkuperän määrittäminen ja tullietuudet myynti-/hankintatilanteessa

 • Alkuperän määrittäminen omalle myyntituotteelle
 • Alkuperän määrittyminen, kun toimitetaan suoraan jatkojalostajalta asiakkaalle, myyntiyhtiön jne.
 • Alkuperän hyödyntäminen myynti-/ hankintatilanteessa

 Alkuperän valvonta ja tarkistukset

 • Sopimukset alkuperästä / tarjous
 • Tullin rooli

Alkuperään liittyviä asiakirjoja

 • Minkälaisia asiakirjoja tarvitaan mihinkin maahan
 • Erilaiset itsevahvistusmenettelyt
 • Tullin lupa / hakemukset

Tullinimike ja alkuperä

 • Tavaran tullinimike on sama ympäri maailmaa ja kertoo, mistä tuotteesta on kysymys
 • Yritys vastaa oman tullinimikkeensä oikeellisuudesta
  • nimikkeeseen vaikuttavat raaka-aineet, valmistus, jalostuspalvelut jne..
 • Tullinimikkeen kautta löytyy:
  • tuotteeseen liittyvät erityismääräykset, kuten tuonti- ja vientirajoitukset
  • alkuperään liittyvät vaatimukset ja etuisuudet

Räätälöimme vienti- ja tuontitoimitusten koulutuksia myös yrityksen sisäisiksi koulutuksiksi. Pyydä tarjous »

 

Hyödyt

Hankinnat/vienti

 • Hyödynnät tullitonta vientiä ja tuontia EU:n ulkopuolisista maista/maihin
 • Osaat selvittää kauppakumppanin maahan liittyvät erikoissopimukset ja tullietuudet
 • Parannat kilpailuetuasi tarjousvaiheessa huomioimalla maiden väliset tullietuudet
 • Osaat vaatia asianmukaiset alkuperädokumentit
 • Vältät puutteellisesta alkuperäselvityksestä johtuvat sanktiot ja tullietuuksien eliminoinnin

Jatkojalostus, välivarastointi ym.:

 • Hallitset alkuperäasiat koko toimitusketjun (materiaaliflown) ajan, esim. Suomesta kolmansiin maihin ja sieltä suoraan asiakkaalle
 • Osaat määrittää tilanteen mukaiset ehdot (mm. toimitusehto), joilloin ei tule yllätyksiä

Aika, paikka ja hinta

5.6.2018 Helsingissä, Ruoholahdessa.

Hinta 740 € + alv 24 %. Hinta sisältää:

 • yhden koulutuspäivän
 • lounaan ja taukokahvit
 • runsaan materiaalipaketin, mm. ajantaisaisen ja luotettavan tiedon lähteet

Alkuperäasiat (origin) ja kansainvälinen alv

Alkuperäasiat ja arvonlisäveron määräytyminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Ilmoittaudu molempiin pakettihintaan 1.250 € + alv.

Kansainvälisen kaupan arvonlisäveron (alv) määrittäminen eri käytännön tilanteissa | MIF

 

Fintra-koulutukset jatkuvat MIFillä
Saatat muistaa meidät Fintrana. Fintran kansainvälisen toiminnan koulutukset jatkuvat MIFillä

 

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone