Henkilöstöjohtaminen koulutus, Johtamiskoulutus

Hyvä johtaminen on psykologisen turvallisuuden perusta

Julkaistu 05.06.2024
Johtamiskoulutus johtaminen ja psykologinen turvallisuus

Julkaisimme Tomi Hussin kanssa PAREMMAN JOHTAMISTYÖN MANIFESTIN helmikuun 2024 lopussa. Olen manifestista paljon kirjoittanut ja luennoinutkin, mutta palaan siihen jälleen, nimittäin teemoilla PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS ja JOHTAMINEN – onko niillä mitään yhteistä? Väitämme manifestissa, että hyvä johtaminen on psykologisen turvallisuuden perusta.

Mitä psykologinen turvallisuus on?

Psykologinen turvallisuus on teema, jota lyhyesti käsittelemme manifestissa. Toteamme, että nimenomaan johtaminen (management) on psykologisen turvallisuuden perusta – ei siis johtajuus (leadership). Mutta ennen kuin tähän voi ottaa kantaa, on hyvä määritellä psykologinen turvallisuus.

Määritelmiä löytyy useita, kaikki saman tyyppisiä. Otan tähän Työterveyslaitoksen määritelmän, joka institutionaalisena toimijana tiivistää asian seuraavasti:

”Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä. Konkreettisemmin psykologista turvallisuuteen liittyvät oheiset elementit: virheitä ei käytetä tekijäänsä vastaan, ongelmat voidaan tuoda esiin, suvaitaan erilaisuutta, on turvallista ottaa riskejä, sekä on helppo pyytää apua.”

Johtaminen ja johtajuus vs. psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus on siis eritoten työyhteisön ominaisuus, johon johto voi vaikuttaa johtamisen ja johtajuuden keinoin. Kirjoitamme manifestissa seuraavasti:

”Hyvä johtaminen tuo selkeyttä ja sujuvuutta toimintaan niin yrityksen sisällä, kuin sidosryhmienkin kanssa. Ihmisten osaaminen vastaa työn vaatimuksia, tiimeillä ja työyhteisöillä on yhteinen tavoite ja työt sujuvat. Hyvä johtaminen on psykologisen turvallisuuden perusta.”

Näemme siis, että selkeät vastuut ja roolit, sekä sovitut toimintatavat ovat oleellisia psykologisen turvallisuuden perustan rakentumisessa. Oman toimenkuvan / tehtävän selkeys on myös oleellinen psykologisen turvallisuuden vahvistamisessa. Kun tiedetään vastuut, uskalletaan puhua; kun on määritetty uuden innovointi, uskalletaan esittää omia kehittämisajatuksia, jne. Kun roolit ja yhteistyö työyhteisön sisällä on rakennettu oikein, voidaan tuoda ongelmia esiin tai ottaa riskejä.

Johtajuuttakin tarvitaan – se on selvä!

Korostamme siis johtamisen tärkeyttä psykologisen turvallisuuden rakentamisessa, mutta on selvää, että johtajuuttakin tarvitaan. Ihmisten aito, kuunteleva ja ymmärtävä kohtaaminen on tärkeää psykologisen turvallisuuden vahvistamisessa. Molempia tarvitaan, johtamista ja johtajuutta. Kirjaamme tämän manifestissa laajempaan kontekstiin liittäen seuraavasti:

”Johtamisen kokonaisuuden systemaattinen kehittäminen kummatkin ulottuvuudet huomioiden on välttämätöntä, jotta yritykset kykenevät toteuttamaan olemassaolonsa perustaa, eli kykyä luoda niihin sijoitetulle pääomalle pitkäaikaista tuottoa.”

Tutkivan konsultin faktat

Olen viime aikoina esitellyt itseni useasti tutkivaksi konsultiksi, koska sitähän minä olen! Ja niinpä tässäkin otin laajat tietokantani esiin ja etsin faktaa psykologisen turvallisuuden ja johtamisen kokonaisuuden välille. Muodostin henkilöstökyselydatasta psykologisen turvallisuuden indikaattorin mahdollisimman pitkälti edellä esitetyn Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ja analysoin sen yhteyttä johtamisen ja johtajuuden muuttujiin.

Kuva 1. Johtamisen ja johtajuuden kokemuksen yhteydet psykologiseen turvallisuuteen. Tulokset esitetään suhteellisella skaalalla, jossa 100 % on kaikkien alaryhmien keskiarvo.

Kuvassa 1 on esitetty tulos psykologisen turvallisuuden vaihtelua selittävistä muuttujista, regressioanalyysin tulos oli sama sekä henkilövastauksien, että organisaatioiden tunnuslukujen mukaan. Organisaatiotasolla nämä kolme ilmiötä selittivät 53 % psykologisen turvallisuuden vaihtelusta – ja se on paljon.
Regressioanalyysin selitysosuus oli suuri, mutta oleellisempaa on tarkastella muuttujia:

  1. kärkeen selkeä johtamisen elementti tavoitteiden selkeyden kautta,
  2. sitten johtamisen ja johtajuuden sekoitus oikeudenmukaisuuden kautta ja
  3. kolmanneksi johtajuuteen painottuva kannustavuus.

Johtaminen ensin – sitten johtajuus

Korostamme Tomin kanssa manifestissamme useaan kertaan väliotsikkoa – johtaminen ensin, sitten johtajuus. Näkemyksemme mukaan tämä pätee myös psykologisen turvallisuuden suhteen. Mutta totta kai molempia tarvitaan. Näkemyksemme saattaa herättää keskustelua, jopa vastaväitteitä, mutta se on vain hyvä. Keskustelu vie asiaa eteenpäin.

Kirjoittaja

Ossi Aura

Ossi Aura

Ossi Auralla on yli 25 vuoden kokemus työkyvyn, työhyvinvoinnin ja viimeisen vuosikymmen aikana strategisen hyvinvoinnin kehittämisestä. Ossi on väitellyt tohtoriksi v...

Lue lisää

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

26.02.2024

Keskustelukulttuurin johtaminen

Webinaaritallenne, jossa kouluttajamme Minja Wahlsten ja Tauno Taajamaa keskustelevat terveen keskustelukulttuurin rakentumisesta. Samanmielisyys supistaa perspektiiviä ja aiheuttaa näköalattomuutta, mutta miten…

Lue lisää

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.