Inspiroiva esimiestyö, Vahvistava henkilöstötyö

Kehityskeskustelu

Remote – osallistu etäyhteydellä! Mikä on kehityskeskustelujen tarkoitus ja tavoitteet? Miten varmistaa kehityskeskustelun onnistuminen? Tätä koulutusta toteutetaan erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt hyville kehityskeskusteluille

 • Kehityskeskustelu osana esimiesviestintää, esimiehestä valmentajaksi
 • Kehityskeskustelujen tarkoitus ja tavoitteet
 • Yhteinen kehityskeskustelukulttuuri, yhteiset pelisäännöt
 • Parhaat käytännöt ja menetelmät kehityskeskusteluun
 • Sudenkuoppien väistäminen kehityskeskusteluissa
 • Vuorokuuntelu, dialogi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Esimiehen työkalupakki; eväät onnistuneen kehityskeskustelun läpiviemiseen

Menetelmät

 • Pari- ja pienryhmätyöskentelyt
 • Vuorovaikutteiset ryhmäsimulaatiot
 • Toiminnalliset ja vuorovaikutteiset harjoitteet
 • Oivalluttavat tietoiskut

Kesto

Kehityskeskusteluvalmennus toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, kesto voi olla ½ - 2 päivää. Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!