Yleiset

Esimiehen päätöksenteon haasteet

Julkaistu 24.06.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Johtamistavan tunnistaminen ja kehittäminen

Johtajan tehtävä on monipuolinen ja haastava. Me Management Institute of Finlandissa (MIF) pidämme johtamistavan tunnistamista ja sen jatkuvaa kehittämistä olennaisina osina, kun esimies kohtaa päätöksenteon haasteita. On tärkeää, että johtaja löytää itselleen sopivan johtamistyylin ja on siinä avoimesti läsnä alusta alkaen. Tämä luo selkeät odotukset sekä johtajalle itselleen että hänen tiimilleen.

Itsetuntemus on johtamisen kulmakivi. Mieti, millainen johtaja olet luonteeltasi. Oletko innostava visionääri vai analyyttinen päätöksentekijä? Korostamme, että on tärkeää tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittää niitä, samalla kun tunnistat ja työstät heikkouksiasi.

Johtamisprosessien ja henkilöstöhallinnon käytäntöjen merkitys

Toimivat prosessit ja kattavat henkilöstöhallinnon käytännöt ovat uuden esimiehen tärkeimpiä tukipilareita. Ne auttavat määrittelemään vastuita ja rooleja, mikä on erityisen tärkeää päätöksenteon haasteiden keskellä. Prosessit tarjoavat selkeän rakenteen, jonka puitteissa päätöksiä on helpompi tehdä ja arvioida.

MIF:ssä ymmärrämme, että johtaminen tarkoittaa myös yksilösuoritusten sijaan tiimin menestyksen tukemista. Tämä voi olla haastavaa, mutta on välttämätöntä, jotta tiimi voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen. Johtajan on myös oltava perillä työlainsäädännöstä ja ymmärrettävä sen tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset.

Viestinnän merkitys johtamisessa

Viestintä on keskeinen osa johtamista. Avoimuus ja selkeä viestintä luovat perustan luottamukselle ja tiimin suorituskyvylle. MIF:ssä painotamme, että esimiehen tulee viestiä avoimesti ja rehellisesti, jotta tiimi ymmärtää päätösten perusteet ja tavoitteet.

On tärkeää, että johtaja osaa kuunnella ja esittää oikeita kysymyksiä. Tämä edistää vuorovaikutteista viestintää ja auttaa tunnistamaan tiimin haasteet ajoissa. Esimiehen tulee myös osata ohjata ryhmätilanteita ja tuoda esiin tietoa ja näkemyksiä, jotka edistävät tiimin toimintaa.

Johtamisen tasapaino ja painopisteet

Johtamistoiminta voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: suunnan näyttäminen, prosessien hallinta ja ihmisten johtaminen. Uskomme, että hyvä johtaja tunnistaa, mitkä alueet vaativat eniten huomiota ja suuntaa resurssinsa sen mukaisesti.

On tärkeää, että johtaja asettaa selkeät tavoitteet ja pitää työryhmän perustehtävän selkeänä. Samalla on huolehdittava työn tekemisen rakenteista ja prosesseista sekä ihmisten johtamisesta. Tasapainoinen johtaminen mahdollistaa tiimin parhaan suorituskyvyn saavuttamisen.

Johtajuuden jatkuva kehittäminen

Johtajuus ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja uuden oppimista. MIF:ssä kannustamme johtajia olemaan uteliaita ja oppimishaluisia. Liikkeenjohdon kirjallisuus ja koulutukset tarjoavat hyviä välineitä, mutta on tärkeää soveltaa opittua käytännössä ja säilyttää maalaisjärki päätöksenteossa.

Johtajan on oltava tietoinen omasta johtamistyylistään ja sen vaikutuksesta tiimiin. Avoin keskustelu ja palautteen vastaanottaminen ovat olennaisia kehityksen kannalta. Tuemme johtajia heidän kasvupolullaan ja tarjoamme välineitä ja resursseja johtamistaitojen kehittämiseen.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.