Arvokas asiantuntijuus, Vahvistava henkilöstötyö

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma

Opiskele uudelle uralle, syvennä johtamistasi ja kehitä esihenkilötaitojasi. Onko organisaation perustehtävä hukassa? Haastavatko monet muutokset selkiyttämään suuntaa?

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma

Työnohjaus on energian suuntaamista organisaation perustehtävän tutkimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Koulutettuna työnohjaajana ohjaat ja tuet työyhteisön jäseniä kokemuksellisessa oppimisessa ja kasvussa auttamalla ohjattavia tutkimaan työtapojaan ja tiedostamaan niihin sekä itseensä että muihin ihmisiin liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Työnohjauksen avulla autat ohjattavia löytämään uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen ja keventämään työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

Kenelle työnohjauskoulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii parhaiten sinulle, jolla on kokemusta esimerkiksi esihenkilön, kouluttajan, konsultin, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjän tai työterveyshuollon tehtävistä. Voit olla yhtä hyvin ylimmästä- tai keskijohdosta, asiantuntija tai yrittäjä.

Valmiudet ammattimaiseen ohjaustyöhön ja työnohjaajan pätevyys

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajien koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2021 – jo 27. kerran.

Viime vuosina osa osallistujista on halunnut kouluttautua tämän ohjelman kautta kokonaan uudelle uralle.  Osa keskittyy syventämään kouluttajan ja konsultin taitojaan, ja osa kehittää omaa johtajuuttaan syventämällä esihenkilötaitojaan. Monille psykologeille ohjelma tarjoaa sopivaa täydennyskoulutusta.

Kenelle työnohjauskoulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii parhaiten sinulle, jolla on kokemusta esimerkiksi esihenkilön, kouluttajan, konsultin, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjän tai työterveyshuollon tehtävistä. Voit olla yhtä hyvin ylimmästä- tai keskijohdosta, asiantuntija tai yrittäjä.

Työnohjauskoulutuksen ajankohdat

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuudeltaan 80 opintopistettä. Ohjelma ylittää Suomen Työnohjaajat ry:n STOryn asettaman 60 op:n vähimmäislaajuuden yli 30 %:lla. Huolehdimme siitä, että sinulla on mahdollisuus suorittaa kaikki opintopistekokonaisuudet koulutusajan puitteissa. Myös siinä tapauksessa, että olet estynyt osallistumasta johonkin koulutuspäivään.

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutuksen sisältö

Koulutusohjelmassa yhdistetään kognitiivista, psykodynaamista ja sosiokonstruktiivisen oppimisen ajattelua. Koulutuksen painopiste on esihenkilöiden ja johtajien työnohjauksessa. Koulutus kuitenkin pätevöittää myös laajemmin koko työyhteisön työn ohjaamiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Lähijaksot muodostuvat kokemuksellisista ryhmätyöskentelyistä, monimuotoisista harjoituksista, asiantuntijaluennoista, työnohjausharjoittelusta ja koulutettavien toteuttamista alustuksista.

1. jakso

Työnohjauksen lähtökohdat, tavoitteet, prosessi ja menetelmät

 • Koulutuksen kokonaiskuva ja tavoitteet
 • Työnohjauksen tavoitteet ja työnohjauksen prosessi
 • Työnohjauksen käyttöteoria

2. jakso

Johtaminen, johtajuus, esihenkilötyö ja työnohjaus. Tulevaisuuden johtaminen

 • Johtaminen ja johtajuusajattelu työnohjauksessa
 • Tulevaisuuden johtamisen haasteet ja mahdollisuudet työohjauksessa

3. jakso

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja menetelmät työnohjauksessa

4. jakso

Yksilödynamiikka ja työnohjaus

 • Vuorovaikutus ja johtajuus
 • Yksilökeskeiset käyttäytymisen lainalaisuudet

5. jakso

Muutoksessa johtaminen sekä esihenkilön ja työnohjaajan muutostyökalut

 • Työelämän muutos ja muutoksen haasteet
 • Muutoksen johtamisen dynamiikka
 • Muutoksen johtaminen työnohjauksessa

6. jakso: internaatti

 • Oman työnohjaajapersoonallisuuden tutkiminen
 • Oman työnohjauksen käyttöteorian kehittäminen

7. jakso

Ryhmädynamiikka, johtoryhmät ja työajankäytön hallinta

 • Yhteisödynamiikka ja ryhmädynaamiset tekijät työnohjauksessa
 • Yksilö osana ryhmää

8. jakso

Kontekstuaaliset tekijät työnohjauksessa ja johdon työnohjauksen viitekehykset ja menetelmät

 • Tilannesidonnaiset tekijät johdon ja työyhteisön työnohjauksessa

9. jakso

Konfliktit, johtaminen ja työnohjaus. Työnohjauksen arvot ja etiikka

 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu
 • Työnohjauksen arvot ja etiikka

10. jakso

Yhteisödynamiikka ja työnohjaus

 • Valta, vaikuttaminen ja johtajuus

11. jakso

Työnohjauksen menetelmät sekä opiskelijoiden työkaluworkshop

 • Työnohjauksen työkaluworkshop

12. jakso

Lopputöiden käsittely sekä työnohjauskoulutusprosessin reflektointi ja arviointi

 • Koulutuksen päätösseminaari

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa monipuolista ja edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä, ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esihenkilösi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin.

Oppimismenetelmät ja
-materiaalit

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma toteutetaan kahden lukuvuoden aikana. Ohjelma koostuu:

 • 12 lähivalmennusjaksosta: 11 kaksipäiväistä jaksoa ja ensimmäisen lukuvuoden lopussa järjestettävä neljän päivän internaattijakso
 • useista alan kirjallisuuteen perustuvista pohdinta- ja esseetehtävistä
 • vertaisryhmätyöskentelystä ja -työnohjauksesta
 • opiskelijoiden työkaluworkshopeista
 • työnohjausharjoittelusta
 • työnohjausharjoittelun ohjauksesta (toto)
 • itsereflektoinnista
 • useiden erilaisten ryhmäprosessien ja -harjoitusten hyödyntämisestä
 • lopputyöstä.

Kouluttajat työnohjauskoulutuksessa

Koulutusohjelman johtajana ja vastuukouluttajana toimii Jarmo Pekkanen, psykologian maisteri, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Ohjelman hyödyt ja oppimistulos

Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämä johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma tarjoaa sinulle tietotaidon yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaukseen. Ohjelma on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja laajuudeltaan 80 opintopisteen opintokokonaisuus. Koulutettavat saavat valmiudet käynnistää, ohjata, ylläpitää ja päättää sekä työnohjauksellisia että konsultatiivisia prosesseja, jotka edistävät ohjattavien ammatillista kasvua, vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Hae mukaan!

Hakuaika työnohjauskoulutukseen on käynnissä. Tilaa hakulomake sähköpostiisi

Osallistujat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakemuslomake toimitetaan täytettynä sähköpostin liitteenä Ilse Vilkmanille, ilse.vilkman (at) mif.fi tai postitse osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma
Mannerheimintie 15
00260 Helsinki

Hinta 7350 € (+ alv 24%)

Koulutusohjelman laskutus tapahtuu neljässä erässä.  Hinta sisältää lähioppimisjaksojen luennot ja niihin liittyvän koulutusmateriaalin, sähköisen verkko-oppimisalustan sekä lähijaksojen ruokailut ja väliaikatarjoilut (internaattijaksoa lukuunottamatta).

Opiskelijat huolehtivat itse työnohjausharjoittelun työnohjaajan (toton) kustannuksista (arviolta 300–600 € ryhmäkoosta riippuen). Internaattikulut ovat omakustanteisia (arviolta 500–600 €).

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Miten hyvin henkilöstökyselyt seuraavat itseohjautuvia hybridiorganisaatioita?

Vahvistava henkilöstötyö Henkilöstökyselyn funktio on selkeä. Sen kautta organisaatio haluaa saada tietoa henkilöstönsä tilanteesta. Kysely antaa kokonaiskuvaa johtamisen laadusta, sitoutumisesta, motivaatiosta, vuorovaikutuksesta ja rakenteiden toimivuudesta. Kokonaiskuvan perusteella ...

Webinaaritallenne ”Työhyvinvointia työtä kehittämällä – Työhyvinvointi kasvuun työtä tuunaamalla”

Vahvistava henkilöstötyö Katso 9.1.2020 webinaarimme tallenne: Jalmari Eklund ja Reidar Wasenius keskustelivat webinaarissa seuraavista ajankohtaisista teemoista: 1. Miksi työhyvinvointi ja työn kehittäminen kannattaa yhdistää? – Mistä ...

Näin perustelet koulutuksen pomollesi – muista nämä 4 asiaa kun perustelet koulutusinvestointia

Arvokas asiantuntijuus   Elämme yhteiskunnassa ja ympäristöissä, jossa elinikäisen oppimisen tarve on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että oppimista tukeva koulutus ja kehittyminen ...

Miksi minun avaimeni eivät toimi! Muutoksen arkipäivä johtajan työssä

Inspiroiva esimiestyö Aloitetaan pienellä ajatusleikillä. Saavut pitkän työpäivän jälkeen kotiovellesi. Työnnät kotiavaimesi lukkoon. Ovi ei aukea. Samalla huomaat ovessa ilmoituslapun, jossa kerrotaan taloyhtiön päätöksestä sarjoittaa lukot uudelleen ...

Webinaaritallenne ”Työnohjausosaamisella vaikuttavuutta HR-työhön”

Vahvistava henkilöstötyö Katso webinaaritallenne: Työelämä on pirstaleista, monimutkaista ja muutokset ovat arkipäivää. Voiko työnohjausosaamisesta olla hyötyä näiden asioiden käsittelyssä? Entä miten työnohjausta voisi hyödyntää esimerkiksi ajanhallinnassa? Mitä ...