Yleiset

Kuinka hyödyntää esihenkilökoulutusta organisaation kehittämisessä?

Julkaistu 27.02.2024
Lataa Uuden esihenkilön opas

Esihenkilöiden rooli organisaation kehittämisessä

Esihenkilöiden koulutus on keskeinen tekijä organisaation kehittämisessä. Me MIF:ssä ymmärrämme, että esihenkilöiden rooli ei rajoitu pelkästään päivittäisen työn johtamiseen, vaan he ovat avainasemassa myös työyhteisön kehityksen ja muutoksen hallinnassa. Esihenkilöiden tehtävänä on luoda puitteet, joissa työntekijät voivat menestyä ja kehittyä. Tämä edellyttää selkeitä prosesseja ja toimivia HR-käytäntöjä, jotka tukevat vastuiden ja roolien selkeyttämistä.

Johtaminen on luopumista omasta yksilösuorituksesta ja keskittymistä työryhmän onnistumiseen. Tämä voi olla haasteellista, erityisesti niille, jotka ovat siirtyneet asiantuntijatehtävistä esihenkilön rooliin. Me MIF:ssä autamme esihenkilöitä ymmärtämään, että heidän päätehtävänsä on nimenomaan johtaminen ja työryhmän tukeminen, ei enää yksilöllinen suorittaminen.

Johtamistyylin valinta ja kehittäminen

Johtamistyylin valinta on yksi ensimmäisistä askeleista uuden esihenkilön polulla. On tärkeää, että johtaja tunnistaa oman luontaisen johtamistyylin ja kehittää sitä tietoisesti. Me MIF:ssä korostamme itsetuntemuksen merkitystä johtamisessa. Esihenkilön tulee tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja valita johtamistapa, joka tukee hänen luontaista tapaansa toimia. Tämä auttaa luomaan johdonmukaisuutta ja aitoutta, jotka ovat avainasemassa luottamuksen rakentamisessa työyhteisössä.

Hyvä johtaja on myös jatkuvasti valmis kehittämään itseään ja johtamistaitojaan. Me MIF:ssä tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia, jotka auttavat esihenkilöitä syventämään osaamistaan ja vastaamaan paremmin työyhteisön tarpeisiin. Johtamistyön lähtökohtana tulee aina olla luottamus ja kunnioitus työtovereita kohtaan.

Viestinnän merkitys johtamisessa

Viestintä on yksi tärkeimmistä työkaluista johtamisessa. Esihenkilön tulee viestiä avoimesti ja säännöllisesti, jotta työyhteisö pysyy ajan tasalla ja voi keskittyä omiin tehtäviinsä. Me MIF:ssä painotamme dialogisen viestinnän tärkeyttä, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikaation ja edistää yhteisymmärrystä. Esihenkilön tulee olla kiinnostunut työryhmänsä asioista ja valmis kuuntelemaan alaistensa näkemyksiä.

Erityisesti muutostilanteissa viestinnän merkitys korostuu. Me MIF:ssä autamme esihenkilöitä ymmärtämään, miten tärkeää on säilyttää tunneyhteys työyhteisöön ja selkeyttää toiminnan perustehtävää. Negatiivisen muutoksen aikana on erityisen tärkeää, että esihenkilö viestii selkeästi ja tukee työyhteisön luottamuksen ja turvallisuuden tunteen palauttamista.

Johtamisen haasteet ja niiden voittaminen

Johtaminen tuo mukanaan monia haasteita, jotka voivat olla erityisen näkyviä, kun siirrytään esihenkilöksi omasta työryhmästä. Esihenkilönä toimiminen tarkoittaa, että edustat aina myös työnantajaa, ja tämä voi muuttaa suhteita työyhteisössä. Me MIF:ssä tuemme esihenkilöitä ymmärtämään tämän roolin monimuotoisuuden ja autamme heitä toimimaan esimerkkinä muille työyhteisön jäsenille.

Hyvä johtaja tunnistaa, mitkä johtamisen osa-alueet tarvitsevat kehittämistä ja kohdistaa voimavaransa sen mukaisesti. Me MIF:ssä tarjoamme työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat esihenkilöitä tunnistamaan omat kehittymisalueensa ja parantamaan johtamistaitojaan. Tämä on välttämätöntä, jotta työryhmä voi saavuttaa huippusuorituksia.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.