Yleiset

Kuinka kehittää esihenkilön taitoja koulutuksen avulla?

Julkaistu 19.03.2024
Lataa Uuden esihenkilön opas

Esihenkilön viestintätaidot ja niiden kehittäminen

Esihenkilönä toimiminen vaatii monipuolisia taitoja, joista yksi keskeisimmistä on viestintä. Viestintätaidot ovat avainasemassa, kun halutaan varmistaa, että tiimin jäsenet ymmärtävät tavoitteet ja toimintatavat. Me MIFissä korostamme, että hyvä esihenkilö osaa välittää selkeästi strategiset tavoitteet ja toimia rakentavana palautteen antajana. Viestintätaidot eivät ole pelkästään kykyä puhua ja kirjoittaa selkeästi, vaan ne sisältävät myös kyvyn kuunnella ja ymmärtää tiimin tarpeita.

Kehittääksemme esihenkilöiden viestintätaitoja, tarjoamme koulutuksia, jotka keskittyvät erilaisiin viestintästrategioihin ja -työkaluihin. Koulutuksissamme opetamme, miten esihenkilöt voivat rakentaa esityksiä, jotka resonoi kuulijoiden kanssa, ja miten he voivat fasilitoida ryhmätilanteita tehokkaasti. Lisäksi korostamme avoimuuden ja kaksisuuntaisen viestinnän merkitystä, jotta esihenkilöt voivat vastaanottaa arvokasta palautetta ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Johtamistyylin tunnistaminen ja kehittäminen

Jokaisella esihenkilöllä on oma ainutlaatuinen johtamistyyli, joka heijastuu päivittäisessä työssä. Me MIFissä uskomme, että itsetuntemuksen lisääminen on ensimmäinen askel kohti taitavampaa esihenkilötyötä. Koulutuksissamme autamme esihenkilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämään niitä edelleen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi karismaattisen esiintymisen hiomista tai analyyttisten taitojen terävöittämistä.

Kun esihenkilö tunnistaa omat taipumuksensa, hän voi paremmin ymmärtää, miten ne vaikuttavat tiimin dynamiikkaan ja päätöksentekoon. Koulutuksiemme avulla esihenkilöt oppivat myös, miten he voivat sovittaa oman johtamistyylinsä organisaation kulttuuriin ja tiimin odotuksiin. Tämä auttaa luomaan yhtenäisen ja tehokkaan työyhteisön.

Johtamisen oikeudelliset perusteet

Esihenkilönä toimiminen tuo mukanaan paitsi vastuuta myös velvollisuuksia. Työlainsäädännön tuntemus on välttämätöntä jokaiselle esihenkilölle, ja me MIFissä tarjoamme koulutuksia, jotka käsittelevät työlainsäädännön perusteita. Koulutuksissamme käydään läpi esihenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten työnjohto-oikeutta, yksityisyyden suojaa ja sairaslomien käsittelyä.

Lisäksi koulutuksissamme korostetaan terveen järjen käyttöä ja sitä, miten laki ja sopimukset tukevat esihenkilötyötä. Esihenkilöt saavat koulutuksissamme tietoa siitä, miten he voivat välttää yleisimmät sudenkuopat ja miten he voivat toimia oikeudellisesti vastuullisesti vaikeissakin tilanteissa.

Johtaminen roolina ja työnä

Johtaminen on sekä rooli että työ, ja uuden esihenkilön on tärkeää ymmärtää tämä ero. Me MIFissä autamme esihenkilöitä hahmottamaan, mitä johtajan rooliin kuuluu ja miten he voivat täyttää nämä odotukset tehokkaasti. Koulutuksissamme käsitellään esihenkilön vastuuta sekä työryhmän että työnantajan edustajana ja miten tämä rooli vaikuttaa päivittäiseen toimintaan.

Esihenkilönä toimiminen vaatii myös tietynlaista käytöksen muutosta ja esimerkin näyttämistä. Koulutuksiemme kautta esihenkilöt oppivat, miten he voivat toimia esimerkillisesti ja miten heidän käytöksensä vaikuttaa koko työryhmän dynamiikkaan. Tämä on keskeistä, kun halutaan luoda positiivinen ja tuottava työympäristö.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.