Yleiset

Lean-johtaminen vs perinteinen johtaminen

Julkaistu 20.06.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Jatkuvan kehittämisen kulttuuri

Meillä MIF:ssä vallitsee vahva usko siihen, että jatkuva kehittäminen on menestyksen kulmakivi. Lean-johtamisen filosofiassa korostuu ajatus siitä, että mikään ei ole koskaan täysin valmis ja aina löytyy mahdollisuuksia parantaa toimintaa. Tämä ei rajoitu ainoastaan tuotantoon tai prosesseihin, vaan kattaa myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittämisen. Koulutuksissamme painotamme, että jokainen työntekijä on organisaation arvokas jäsen ja heidän panoksensa on keskeinen jatkuvassa kehitysprosessissa.

Lean-johtamisen periaatteet kannustavat avoimuuteen ja yhteistyöhön. Kun työntekijät ymmärtävät oman työnsä merkityksen suuremmassa kokonaisuudessa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä kehittämiseen, kasvaa sitoutuminen ja työhyvinvointi. Olemme MIF:ssä havainneet, että valmennusteemamme ovat edistäneet työhyvinvointia ja tuottavuutta eri organisaatioissa.

Perinteisen johtamisen haasteet

Perinteisessä johtamisessa keskitytään usein lyhyen aikavälin tuloksiin ja hierarkkisiin päätöksentekorakenteisiin. Tämä voi johtaa siihen, että työntekijöiden näkemykset ja ideat jäävät huomiotta organisaation kehityksessä. Olemme MIF:ssä huomanneet, että tällainen toimintatapa voi heikentää organisaation kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja uudistua.

Perinteinen johtaminen voi myös aiheuttaa resurssien tehottoman käytön ja hukan syntymisen prosesseissa. Lean-ajattelun mukaisesti pyrimme eliminoimaan kaiken toiminnan, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Tämä edellyttää prosessien jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

Leanin perusperiaatteet käytännössä

Lean-johtamisen yksi keskeisistä periaatteista on tehdä työprosessit näkyviksi ja poistaa niistä turhuudet. MIF:ssä olemme kokeneet, kuinka tärkeää on ylläpitää selkeää ja ymmärrettävää tietoa tärkeistä mittareista, jotta jokainen työntekijä voi osallistua oikeiden toimenpiteiden tukemiseen. Tämä vaatii avoimuutta ja rohkeutta kohdata ongelmat, jotka ovat saattaneet aiemmin jäädä huomaamatta.

Yksinkertaisuus on tehokkuuden avain, ja tämä pätee myös Lean-johtamiseen. Kun asiat ovat selkeitä ja helposti sovellettavissa päivittäiseen työhön, ne tukevat jatkuvaa kehittämistä. Olemme MIF:ssä havainneet, että yksinkertaistetut prosessit ja selkeät toimintatavat ovat parantaneet tehokkuutta ja lyhentäneet prosessien läpimenoaikoja.

Leanin ja perinteisen johtamisen yhdistäminen

On tärkeää ymmärtää, että Lean-johtaminen ei syrjäytä perinteisen johtamisen hyviä puolia. MIF:ssä pyrimme yhdistämään Leanin joustavuuden ja jatkuvan kehittämisen periaatteet perinteisen johtamisen selkeään vastuunjakoon ja päätöksentekoon. Tämä tasapaino mahdollistaa organisaation kokonaisvaltaisen kehittymisen.

Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan yhdistämällä molempien johtamistyylien vahvuudet. Tämä tarkoittaa, että vaikka keskitymme prosessien tehostamiseen ja turhan poistamiseen, emme unohda ihmisten merkitystä ja heidän kehittymistään organisaation tärkeimpänä voimavarana.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.