Yleiset

Mitä on lean-johtaminen?

Julkaistu 26.06.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Jatkuvan oppimisen ja kehittämisen merkitys

Lean-filosofian ydintä on jatkuva oppiminen ja kehittäminen. Tämä periaate on olennainen osa myös meidän toimintatapojamme, sillä olemme vakuuttuneita siitä, että organisaation jatkuva pyrkimys toimintansa parantamiseen ihmisläheisesti ja vastuullisesti johtaa parhaisiin tuloksiin. MIF:ssä olemme sitoutuneet tukemaan organisaatioita tässä kehitysprosessissa tarjoamalla koulutusta ja valmennusta, joka keskittyy työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen.

Valmentajana tehtäväni on tukea osallistujia heidän päivittäisten haasteidensa kohtaamisessa. Tämä on keskeinen osa oppimiskokemusta, jossa työhyvinvointi rakentuu monipuoliseksi ja hyvin rakennelluksi kokonaisuudeksi. Lähestymistapamme on käytännönläheinen ja perustuu nykytilanteen huolelliseen analysointiin ja ymmärtämiseen.

Yksinkertaisuuden tärkeys

Lean-periaatteiden mukaan on olennaista tehdä toimintatavat näkyviksi ja karsia turhaa. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa siisteydestä ja järjestyksestä aina tuotantoprosessin sujuvuuden parantamiseen. MIF:ssä painotamme avoimuuden ja rohkeuden merkitystä ongelmien kohtaamisessa, jotka ovat aiemmin saattaneet jäädä huomaamatta. Uskomme, että yksinkertaisuus on tehokasta ja että selkeät, ymmärrettävät ja helposti sovellettavat toimintatavat tukevat jatkuvaa kehittymistä.

Käytännössä tämä merkitsee, että kaikkien työntekijöiden tulee ymmärtää keskeiset mittarit ja tukea oikeanlaisia toimenpiteitä. Olemme havainneet, että yksinkertaiset ja selkeät prosessit ovat usein tehokkaampia kuin monimutkaiset järjestelmät, jotka eivät ole kaikkien saavutettavissa tai ymmärrettävissä.

Lean-periaatteiden soveltaminen käytäntöön

Lean-johtamisen periaatteet eivät rajoitu pelkästään teoriaan, vaan ne on suunniteltu auttamaan yrityksiä kehittymään laadun, kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden osalta. MIF:ssä tuemme organisaatioita näiden periaatteiden soveltamisessa käytännössä, keskittyen QCD-malliin (Quality, Cost, Delivery). Tämä tarkoittaa, että autamme yrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla näiden kolmen keskeisen tekijän avulla.

Samalla olemme tietoisia siitä, että Leanin ympärille on kehittynyt useita uusia menetelmiä, kuten Six Sigma, TQM (Total Quality Management) ja Factory Physics. Vaikka nämä lähestymistavat voivat olla arvokkaita, korostamme Leanin perusperiaatteiden tärkeyttä ja varmistamme, että ne ovat hallinnassa ennen siirtymistä monimutkaisempiin menetelmiin.

Matkamme Leanin parissa

Lean-matka alkoi meillä jo 1990-luvun alussa, kun tutkimme alihankinnan vaikutuksia tuotantoprosessiin. Olemme nähneet, miten resurssien tehokas käyttö on kehittynyt vuosien saatossa ja miten keskittyminen ydintoimintoihin on johtanut merkittäviin parannuksiin läpimenoajoissa ja tehokkuudessa.

MIF:ssä olemme olleet edistämässä Lean-periaatteita suomalaisessa teollisuudessa ja olemme todistaneet, miten pienetkin muutokset voivat johtaa suuriin saavutuksiin. Olemme ylpeitä siitä, että voimme jakaa tätä tietämystä ja kokemusta asiakkaidemme kanssa, auttaen heitä saavuttamaan omat tavoitteensa Lean-johtamisen keinoin.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.