Yleiset

Mikä on työhyvinvoinnin koulutuksen merkitys työntekijöiden terveydelle?

Julkaistu 06.05.2024

Työhyvinvoinnin kehittäminen – avain menestykseen

Työhyvinvoinnin kehittäminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin monin verroin. Me MIF:ssä uskomme, että työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen tekijä yrityksen menestykselle. Työhyvinvoinnin parantaminen ei ole pelkästään sairaspoissaolojen vähentämistä, vaan se kattaa laajemman kirjon toimia, jotka tukevat työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Monipuolinen lähestymistapa työhyvinvointiin sisältää tiimin toimivuuden, työtyytyväisyyden ja johtamisen laadun arvioinnin. Käytämme perinteisten tunnuslukujen lisäksi työhyvinvointikyselyitä, jotka antavat koko henkilöstölle mahdollisuuden tuoda esiin omat näkemyksensä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan kehittää työhyvinvointia strategisesti ja tuloksellisesti.

Strateginen lähestymistapa työhyvinvoinnin kehittämisessä

Kun työhyvinvoinnin tila on selvitetty, on tärkeää miettiä, kuinka kehitystyö sidotaan yrityksen strategiaan. Esihenkilönä on hyvä pohtia yksin tai yhdessä työntekijöiden kanssa, mitä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys tarkoittaa organisaatiossa. Strategiaan sidotut työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet tukevat yrityksen tuloksellisuutta ja helpottavat tarvittaessa toimenpiteiden perustelemista.

Tavoitteiden asettaminen on keskeinen osa prosessia. Kun työhyvinvoinnin tila on selvitetty ja yhteyttä strategiaan on pohdittu, voidaan muodostaa kehityksen tavoitteita saatuja tuloksia hyödyntäen. Tavoitteiden mitattavuus on tärkeää, jotta kehittämisen tuloksia voidaan seurata ja verrata aiempaan. Valitse siis kunkin tavoitteen mittarit huolellisesti jo tässä vaiheessa.

Työhyvinvointisuunnitelman merkitys

Työhyvinvointisuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä tehdään, milloin tehdään ja kuka tekee. Huolella tehty suunnitelma toimii myös jatkuvan työhyvinvoinnin kehittämisen perustana. Me MIF:ssä autamme organisaatioita luomaan konkreettisia ja toimivia työhyvinvointisuunnitelmia, jotka selkeyttävät ja konkretisoivat valittuja tavoitteita kohti vieviä toimenpiteitä.

Kun sopivat tavoitteet ja niiden mittarit on valittu, on aika tehdä konkreettinen suunnitelma. Tämä suunnitelma ei ainoastaan ohjaa toimintaa, vaan myös mahdollistaa sen, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat osallistua työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

Työhyvinvointikoulutuksen vaikutus

Työhyvinvointikoulutus on keskeinen osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Koulutuksen avulla työntekijät ja esihenkilöt saavat tarvittavaa osaamista työhyvinvoinnin kehittämiseen ja tekojen jalkauttamiseen. Me MIF:ssä tarjoamme kattavia koulutusohjelmia, jotka antavat valmiuksia niin teorian kuin käytännön tasolla.

Koulutusohjelmamme sisältävät monipuolisia sisältöjä, kuten juridisia näkökulmia, sovittelua, johtamista ja strategista työhyvinvointia. Osallistujat saavat myös mahdollisuuden verkostoitua ja oppia toisiltaan, mikä on arvokasta tukea työhyvinvoinnin kehittämisen matkalla.

Jatkuva parantaminen työhyvinvoinnin ytimessä

Jatkuva parantaminen on olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Me MIF:ssä korostamme, että työhyvinvointi ei ole päämäärä, vaan matka, jolla oppiminen ja kehittyminen ovat jatkuvia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on prosessi, joka vaatii säännöllistä arviointia ja uudistamista.

Lean-johtamisen ja jatkuvan parantamisen periaatteet ovat keskeisiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Ne auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan työhyvinvointiin liittyviä ongelmia ja haasteita. Me MIF:ssä tuemme organisaatioita näiden periaatteiden omaksumisessa ja soveltamisessa käytännön työssä.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.