Yleiset

Miten valita sopiva esihenkilökoulutusohjelma?

Julkaistu 15.03.2024
Lataa Uuden esihenkilön opas

Esihenkilön rooli ja johtamistyylin määrittely

Johtajan rooli organisaatiossa on moniulotteinen ja vaatii jatkuvaa itsetuntemuksen kehittämistä. Me MIFissä ymmärrämme, että jokainen esihenkilö on yksilö, ja siksi on tärkeää löytää itselleen sopivin johtamistapa. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee tunnistaa omat vahvuutesi ja heikkoutesi johtajana. Oletko innostava visionääri, tarkka analyytikko vai kenties ihmisläheinen motivointimestari? Oikean johtamistyylin valinta on ensimmäinen askel kohti menestyksekästä esihenkilötyötä.

Avoimuus ja rehellisyys ovat avainasemassa, kun kommunikoit tiimisi kanssa. Me MIFissä korostamme, että hyvä esihenkilö on myös hyvä kuuntelija, joka osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja tuoda esille työryhmän toimintaa edistävää tietoa. Tämä luo pohjan luottamukselle ja yhteistyölle, jotka ovat välttämättömiä tiimin huippusuorituksen saavuttamiseksi.

Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Viestintä on yksi tärkeimmistä työkaluista esihenkilön työssä. Me MIFissä painotamme, että tehokas viestintä ei ole vain tiedon jakamista, vaan myös aktiivista kuuntelemista ja vuorovaikutusta. Esihenkilön tulee osata välittää selkeästi organisaation tavoitteet ja odotukset, mutta myös olla valmis vastaanottamaan palautetta ja ideoita alaisiltaan. Tämä kaksisuuntainen viestintä auttaa rakentamaan vahvan ja sitoutuneen tiimin.

Esihenkilönä sinun tulee myös olla taitava fasilitoimaan ryhmätilanteita ja edistämään avointa keskustelua. Me MIFissä tarjoamme koulutuksia, jotka kehittävät näitä tärkeitä taitoja, jotta voit ohjata tiimisi kohti yhteisiä päämääriä ja ratkaista haasteita yhdessä.

Työlainsäädännön tuntemus

Hyvä esihenkilö tuntee työlainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen johtamistyössä. Me MIFissä korostamme, että lainsäädännön tuntemus ei ole vain välttämätöntä konfliktitilanteissa, vaan se myös mahdollistaa ja tukee esihenkilötyötä arjessa. Tietämys työoikeudesta auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä ja toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia työntekijöitä kohtaan.

On tärkeää ymmärtää, että esihenkilönä kannat vastuuta paitsi tiimisi suorituskyvystä, myös sen hyvinvoinnista. Tämän vuoksi on hyödyllistä syventää osaamistasi työlainsäädännön alueella, jotta voit varmistaa, että toimit sekä organisaation että työntekijöiden parhaaksi.

Johtamisen tasapaino ja omien vahvuuksien tunnistaminen

Johtaminen on tasapainoilua eri osa-alueiden välillä: strategian luominen, prosessien hallinta ja ihmisten johtaminen. Me MIFissä uskomme, että parhaat johtajat tunnistavat omat vahvuutensa ja keskittyvät kehittämään niitä alueita, jotka vaativat enemmän huomiota. Tämä auttaa luomaan tasapainoisen johtamistyön, jossa kaikki osa-alueet tukevat toisiaan.

On tärkeää myös tunnustaa omat rajasi ja oppia delegoimaan tehtäviä. Me MIFissä autamme sinua ymmärtämään, että johtaminen ei ole yksin suorittamista, vaan tiimin voimavarojen tehokasta hyödyntämistä. Kun tunnistat omat vahvuutesi ja heikkoutesi, voit rakentaa tiimin, joka täydentää toisiaan ja saavuttaa yhdessä tavoitteet.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.