Vahvistava henkilöstötyö

HRD – Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelma

Remote – osallistu etäyhteydellä! Henkilöstön kehittämisen koko kuva. Rekrytoinnista muutostilanteisiin. Osaamisen johtamisesta suoritusarviointiin. Ydinkysymyksistä trendeihin.

Monipuolinen tutkinto-ohjelma tarjoaa kokonaiskuvan henkilöstön kehittämisestä, uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisumalleja henkilöstön kehittämistyöhön ja mahdollisuuden kollega- ja asiantuntijaverkoston rakentamiseen.

Kenelle HRD – Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelma on tarkoitettu?

Tutkinto-ohjelma soveltuu vastuullisissa henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville ja niihin siirtyville.
Tehtävänimikkeesi voi olla esim.

 • henkilöstön kehittämispäällikkö
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstö- tai koulutussuunnittelija
 • koulutus- tai hallintopäällikkö
 • HR-konsultti.

Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelman aikataulu ja sisältö

1. jakso: Strateginen henkilöstöjohtaminen, rekrytointi ja perehdytys

 • strateginen henkilöstöjohtaminen
 • henkilöstötyön kehitys
 • HR-ammattilaisten roolit ja ajankohtaiset haasteet
 • rekrytointi ja perehdyttäminen

2. jakso: Osaamisen johtaminen ja muutoksen johtaminen

 • muutosten johtaminen ja HR:n rooli muutoksessa
 • henkilöstön motivointi, suoritusarviointi ja palkitseminen
 • kehityskeskustelut
 • osaamisen johtamisen järjestelmä ja käytännöt
 • organisaation ja yksilöiden osaamisen johtaminen

3. jakso: Johtamis- ja yhteistyökäyttäytymisen kehittäminen

 • esimiesrooli
 • johtajaksi kasvaminen
 • itsensä johtaminen
 • JTO 360 -arvioinnin esittely ja tulosten käsittely
 • oman johtamis- ja yhteistyökäyttäytymistyylin tunnistaminen ja kehittäminen
 • uudistumiskyvyn johtaminen

Terveyden ja työkyvyn johtaminen

 • juridinen, taloudellinen ja terveydellinen näkökulma
 • Millä toimenpiteillä saamme vaikuttavuutta?
 • käytännön työnantajatapauksia

4. jakso: Vakuuttava esiintyminen ja viestintä, neuvottelutaidot

 • vakuuttava ja innostava esiintyminen
 • vaikuttava ja vakuuttava neuvottelija

Rekrytointi ja työnantajamielikuvan luonti somessa sekä yrityskulttuurin kehittäminen

 • rekrytointi sosiaalisessa mediassa
 • työntekijälähettilyys
 • työantajamielikuvan luonti

5. jakso: Coaching ja ohjelman päätös

 • coaching HR:n työvälineenä
 • projektitöiden esittely ja palaute
 • todistusten jako

Oppimismenetelmät ja -materiaalit HRD-koulutuksessa

Tutkinto-ohjelma koostuu yhdeksästä intensiivisestä lähipäivästä sekä projektityöstä.

Työskentelymenetelminä käytämme:

 • vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • ajankohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • yksilö- ja ryhmäharjoituksia
 • todellisia viestintätilanteita simuloivia harjoituksia.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille - myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin.

Projektityö organisaatiosi tueksi

Tutkinto-ohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön, jota ohjaa henkilöstön kehittämisen asiantuntija. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm.

 • henkilöstöstrategia
 • esimiestyön tukeminen
 • osaamisen johtaminen
 • HR-toiminnan analyysit
 • muutostilanteet
 • työhyvinvointi sekä
 • perehdyttämisen tai kehityskeskusteluprosessin kehittäminen.

Keskeistä on, että projektityöstäsi on konkreettista hyötyä niin sinulle itsellesi kuin organisaatiollesi. Aiheesta ja sen rajauksesta kannattaa sopia etukäteen oman esimiehesi ja organisaatiosi johdon kanssa, jotta hyöty teille olisi mahdollisimman hyvä. Kannattaa miettiä tarkkaan, millainen hanke on mahdollista joko suunnitella tai toteuttaa valmennusohjelman aikana.

Projektityön tavoite

Tavoitteina on, että projektityön avulla opit

 • asettamaan realistisia tavoitteita ja arvioimaan saavutettuja tuloksia
 • kehittämään ilmaisuasi niin, että tuot olennaisen sisällön esille
 • käsittelemään aihettasi monipuolisesti ja kiinnostavasti.
 • itsenäisen ja rohkean otteen, joka auttaa sinua luomaan jotakin uutta.

Henkilöstönkehittäjän koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • käsityksesi HR-työstä strategisena menestystekijänä syvenee
 • kykenet tuottamaan ja osoittamaan paremmin HR-työn lisäarvon organisaatiollesi
 • tunnistat työyhteisösi kehittämiskohteet ja opit vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
 • osaat toimia paremmin muutosprosessien edistäjänä
 • kehität työskentelytapojasi suunnitelmallisemmiksi
 • verkostoidut ja vaihdat kokemuksia asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
 • tunnistat vahvuutesi ja kehittämisalueesi
 • kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • saat uusia näkökulmia ja ideoita työhösi
 • teet organisaatiotasi hyödyttävän projektityön
 • saat laadukkaat oppimateriaalit, josta on hyötyä koulutuksen jälkeenkin.

Hinta 5650 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu sisältää:

- 9 koulutuspäivää
- oppimismateriaalit
- sähköisen verkko-oppimisalustan käytön
- projektityön tutoroinnin
- yhteistyökäyttäytymisen arvioinnin
- lounaat ja taukotarjoilut

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!