Vahvistava henkilöstötyö

HRD – Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelma

Mikä on henkilöstönkehittäjän rooli? Millaisia työkaluja tarvitset? Miten kehität muutoskyvykkyyttä, organisaatiokulttuuria ja työnantajamielikuvaa?

Monipuolinen tutkinto-ohjelma tarjoaa kokonaiskuvan henkilöstön kehittämisestä, uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisumalleja henkilöstön kehittämistyöhön ja mahdollisuuden kollega- ja asiantuntijaverkoston rakentamiseen.

Kenelle HRD – Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelma on tarkoitettu?

Tutkinto-ohjelma soveltuu vastuullisissa henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville ja niihin siirtyville.
Tehtävänimikkeesi voi olla esim.

 • henkilöstön kehittämispäällikkö
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstö- tai koulutussuunnittelija
 • koulutus- tai hallintopäällikkö
 • HR-konsultti.

Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelman aikataulu ja sisältö

1. jakso: Kehittäjän rooli ja työkalut

 • henkilöstötyön kehitys
 • HRD:n roolit ja ajankohtaiset haasteet
 • muutostarpeiden tunnistaminen
 • rekrytoinnin kehittäminen

2. jakso: Kehittäjäidentiteetti sekä organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • kehittäjäidentiteetin kirkastaminen
 • roolit yksilön ja yhteisön identiteetin tukijana
 • organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • projektityöpaja

3. jakso: Johtamis- ja yhteistyökäyttäytymisen kehittäminen

 • esimiesrooli
 • johtajaksi kasvaminen
 • itsensä johtaminen
 • JTO 360 -arvioinnin esittely ja tulosten käsittely
 • oman johtamis- ja yhteistyökäyttäytymistyylin tunnistaminen ja kehittäminen
 • tulevaisuuden johtaminen

Muutoskyvykkyyden kehittäminen, työnantajamielikuva sekä työntekijäkokemus

 • muutoskyvykkyyden kehittäminen
 • työnantajamielikuvan luonti ja kehittäminen
 • työntekijäkokemus sekä työntekijälähettilyys

4. jakso: HRD sisäisen vuorovaikutuksen rakentajana

 • ryhmien fasilitointi
 • neuvotteleminen
 • vaikuttamisen taidot

HRD-ammattilaisen coaching- ja valmennustaidot sekä projektitöiden esittely

 • coaching HR:n työvälineenä
 • projektitöiden esittely ja palaute
 • todistusten jako

Oppimismenetelmät ja -materiaalit HRD-koulutuksessa

Tutkinto-ohjelma koostuu seitsemästä intensiivisestä lähipäivästä sekä projektityöstä.

Työskentelymenetelminä käytämme:

 • vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • ajankohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • yksilö- ja ryhmäharjoituksia
 • todellisia viestintätilanteita simuloivia harjoituksia.

Digitaalinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa monipuolista ja edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin.

Projektityö organisaatiosi tueksi

Tutkinto-ohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön, jota ohjaa henkilöstön kehittämisen asiantuntija. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm.

 • henkilöstöstrategia
 • esimiestyön tukeminen
 • osaamisen johtaminen
 • HR-toiminnan analyysit
 • muutostilanteet ja muutoskyvykkyys
 • työhyvinvointi sekä
 • perehdyttämisen tai kehityskeskusteluprosessin kehittäminen.

Keskeistä on, että projektityöstäsi on konkreettista hyötyä niin sinulle itsellesi kuin organisaatiollesi. Aiheesta ja sen rajauksesta kannattaa sopia etukäteen oman esimiehesi ja organisaatiosi johdon kanssa, jotta hyöty teille olisi mahdollisimman hyvä. Kannattaa miettiä tarkkaan, millainen hanke on mahdollista joko suunnitella tai toteuttaa valmennusohjelman aikana.

Projektityön tavoite

Tavoitteina on, että projektityön avulla opit

 • asettamaan realistisia tavoitteita ja arvioimaan saavutettuja tuloksia
 • kehittämään ilmaisuasi niin, että tuot olennaisen sisällön esille
 • käsittelemään aihettasi monipuolisesti ja kiinnostavasti.
 • itsenäisen ja rohkean otteen, joka auttaa sinua luomaan jotakin uutta.

Henkilöstönkehittäjän koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • käsityksesi HR-työstä strategisena menestystekijänä syvenee
 • kykenet tuottamaan ja osoittamaan paremmin HR-työn lisäarvon organisaatiollesi
 • tunnistat työyhteisösi kehittämiskohteet ja opit vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
 • osaat toimia paremmin muutosprosessien edistäjänä
 • kehität työskentelytapojasi suunnitelmallisemmiksi
 • verkostoidut ja vaihdat kokemuksia asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
 • tunnistat vahvuutesi ja kehittämisalueesi
 • kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • saat uusia näkökulmia ja ideoita työhösi
 • teet organisaatiotasi hyödyttävän projektityön
 • saat laadukkaat oppimateriaalit, josta on hyötyä koulutuksen jälkeenkin.

Hinta 3950 € (+ alv 24%)

Koulutuskortilla maksettaessa 7 koulutuskorttipäivää.
Osallistumismaksu sisältää:

- 7 koulutuspäivää
- oppimismateriaalit
- sähköisen verkko-oppimisalustan käytön
- projektityön tutoroinnin
- 360-arvioinnin
- lounaat ja taukotarjoilut lähikoulutuspäivissä

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Henkilöstöjohtamisen fokusalueet 2023 – mitkä trendit painottuvat?

Vahvistava henkilöstötyö Henkilöstöammattilaisten työ on ollut hurjassa ristipaineessa viimeiset vuodet. Pandemian päätyttyä globaali maailmantalous yskähteli viime vuonna Ukrainan kriisin, inflaation ja jakelukanavahaasteiden parissa. Kaikki nämä vaikuttivat myös ...

Näin perustelet koulutuksen pomollesi – muista nämä 4 asiaa kun perustelet koulutusinvestointia

Arvokas asiantuntijuus   Elämme yhteiskunnassa ja ympäristöissä, jossa elinikäisen oppimisen tarve on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että oppimista tukeva koulutus ja kehittyminen ...

Millainen koulutussuunnitelma meillä on – henkilöstö kysyy sitä! [Lataa opas]

Vahvistava henkilöstötyö Hyvin laaditun koulutussuunnitelman kuuluisi olla osa jokaisen organisaation osaamisen ja kilpailuetutekijöiden ydinprosessia, vaikka lain mukaan se koskeekin vain yli 20 henkilöä työllistäviä organisaatioita. Arkitodellisuudessa koulutussuunnitelma ...