Yleiset

Pitääkö mun alkaa instata – Social Influencing työelämän avaintaitona

Julkaistu 17.11.2021
vaikuttaminen social influence

Kun sain eteeni World Economic Forumin julkaiseman listan kymmenestä tärkeimmästä työelämän taidosta vuonna 2025, pisti silmääni sana social influence. Sana nosti mielleyhtymiä Instagram-influencereista, mutta en ollut aivan varma tarkasta merkityksestä. Siksi lähdin selvittämään, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi tätä taitoa pidetään niin tärkeänä lähitulevaisuuden metataitona.

Social influence, joka kääntyy suomenkieleen sanaksi ’vaikuttaminen’, on kyky saada toinen ihminen tai ryhmä ihmisiä muuttamaan uskomustaan, asennettaan tai toimintaansa joko tavoitteellisesti tai tarkoituksetta. Vaikuttaminen on vakuuttamista (persuasion) hienovaraisempaa. Vaikuttunut henkilö ei välttämättä edes tiedosta muuttavansa asennettaan tai toimintaansa. Myöskään vaikuttaja ei lähtökohtaisesti ole tavoitteellinen toiminnassaan. Vaikuttuminen tapahtuu, koska vaikuttaja toimii sosiaalisessa tilanteessa (virtuaalinen tai live) tavalla, joka koskettaa meitä ihmisinä. Olennaista on vastavuoroisuuden tunne, samaistuminen tai halu samaan sosiaaliseen asemaan, vaikuttajan viestien uskottavuus, vakuuttavuus ja henkilökohtainen viehätysvoima.

Vaikuttaja siis kutittaa joko tietoisesti tai tiedostamatta ihmisten sosiaalisuuteen liittyviä luonnonlakeja: hyväksynnäntarvetta ja halua kuulua valittuun joukkoon. Ensiarveluni oli siis oikea. Kyseessä ovat tutut, ihmiskunnan vanhimmat ja vahvimmat ajurit, jonka varaan on rakentunut viimeisen 15 vuoden aikana triljoonatoimiala – sosiaalinen media.

World Economic Forumin mukaan kyky sosiaaliseen vaikuttamiseen on taito, jota jokaisen työelämässä toimivista tulisi tietoisesti kehittää ja harjoittaa. Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä? Pitääkö minun asiantuntijana alkaa dokumentoida ja julkaista (työ)elämääni? Kuuluuko työsuunnitelmaani kuvata millaisesta mukista juon kahvini tänään? Henkilöprofiiliani saattaisi ehkä vahvistaa julkaisu punaisen delete-napin hankkimisesta näppäimistööni. Asiasta voisi virittää myös yhteistyötä Dellin markkinoinnin kanssa. Eihän sen näin pitäisi mennä! Mutta ei taida enää riittää myöskään vanha kunnon Työni puhuu puolestaan -asenne.

Organisaatioiden lähestymistapa tähän taitoon on ’ajatusjohtajuus’. Ideana on olla omassa valitussa toimialakuplassaan se toimija, jota asiakkaat ja kilpailijat seuraavat ja kopioivat. Ensimmäinen, joka lanseeraa uuden palvelun, tuotteen tai idean. Ensimmäinen, joka tuo asiakkaidensa ja sidosryhmiensä saataville uusia tapoja katsoa vanhoja ongelmia. Näillä organisaatioilla on julkaisukanavissaan eniten nälkäisiä seuraajia, puolestapuhujia ja informaation jakajia. Tällaista asemaa ei kuitenkaan saavuteta noin vain. Ajatusjohtajaksi pääseminen tarkoittaa yleensä vuosien systemaattista ja laadullista työtä. Vaikuttajuutta on myös vaikea ostaa ulkoapäin, etenkin jos sen halutaan välittömästi linkittyvän organisaation liiketoimintaan tai perustehtävään. Tämä tarkoittaa, että vastuu ajatusjohtajuuden vaatimista uusista näkökulmista ja ideoista valuu väistämättä organisaation asiantuntijoille.

Ei siis välttämättä tarvitse instata kahvikuppia, mutta asiantuntija-artikkeli, blogi tai videokäsikirjoitus ovat nyt monen työlistalla. Näitä pitäisi sitten osata laatia ja toteuttaa sellaisella tavalla, joka kiinnostaa muita ihmisiä ja vaikuttaa heidän päivittäisiin valintoihinsa. Social influencing tarkoittaa siis viime kädessä kykyä viestiä muita kiinnostavasti omista osaamisen ja innostuksen aiheista. Helposti sanottu, vaikeammin tehty!

– Tauno Taajamaa

Kun osallistut MIF TutkintojenJohtamistaidon opisto JTO:nInforinFintran tai MIF Academyn koulutuksiin, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden osaajaksi ennen muita!


Do I really have to sell myself in social media – Social Influencing as a key future skill

When I came across a list of the ten most important working life skills in 2025 published by the World Economic Forum, the word social influence caught my eye. The word raised an immediate suspicion about Instagram influencers. However, since I was not sure I set out to find out what it really means and why this skill is considered such an important meta-skill for the near future.

Social influence is the ability to get another person or group of people to change their beliefs, attitudes or actions, either intentionally or without intent. Influencing is more subtle than persuasion. The affected person may not even be aware that they are changing their attitude or actions. In principle, social influencing happens happens because the influencer acts in a social situation (virtual or live) in a way that touches us as human beings. What is essential is a sense of reciprocity, identification or a desire for the same social status, the credibility, persuasiveness, and personal charm of the influencer’s messages.

The social influencer thus is able to tap in to the very core of the social mind of us humans and does this either consciously or unconsciously. The influencers feeds the need for acceptance and the desire of belonging.
My first guess was right the core of social influencing thrives on the oldest and strongest drivers of humanity upon which the t social media has been built over the last 15 years.

Still, according to the World Economic Forum, social influencing is a skill that every professional should consciously develop and practice. What does this mean in practice? Do I have to start publishing my working life in social media? Is it in my daily responsibilities to describe from kind of mug I drink my coffee from today? The highlight of the day could be a cool red delete button on my keyboard over which I’m collaborating with Dell’s marketing. Surely not – right? However, tt’s still very likely that the good old ‘The quality of my work speaks for it self – approach is just not enough anymore.

The approach of organizations to this social influencing is ‘thought leadership’. The idea is to be the key player in your own chosen competitive landscape who the potential customers and competitors follow. The first to launch a new service, product or idea. The first to bring new ways to look at old problems. The thought leaders hungry followers, believers and advocates in their networks and are more successful and profitable because of it. Unfortunately, becoming a thought leader is not easy to achieve. It usually means years of systematic and deliberate work. Thought leadership is also fairly difficult to outsource. If you want to make an impact the actions should be very tightly connected to core competencies of the organisation. This means that the publishing responsibility for the new perspectives and ideas inevitably flows to the experts in the organization.

If you view yourself as one it means that you don’t necessarily have to post about your latest coffee cup, but you do have to write, blog, script or talk in different professional and social media. You should be fluent enough to create interest in other people and even influence over their daily choices.

Thus, social influencing ultimately boils down to the ability to communicate and be enthusiastic about your abilities, interests and competencies so that you ignite the same in others. Easier said than done.

– Tauno Taajamaa

When you participate in MIF TutkinnotJohtamistaidon opisto JTOInforFintra or MIF Academy trainings, you will train yourself as a future expert before others!

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.