Inspiroiva esimiestyö

Esimiehen muistilista suorituksen johtamiseen

Muista nämä asiat suorituksen johtamisesta – tässä lyhyt muistilista esimiehelle suorituksen johtamisen, ennakoivan puuttumisen ja työnjohto-oikeuden osalta.

1. Selkeät rakenteet esimiehen ja johdettavan yhteistoimintaan

On tärkeää, että johdettavalle on selkeää ja johdonmukaista millaisissa puitteissa hänen suoritustaan johdetaan. Tähän kuuluvat usein aikataulutetut kehityskeskustelut, koulutus- ja perehdytysrakenteet. Osa organisaatioista on siirtynyt jatkuvan rakenteellisen palautteen maailmaan, jossa esimiehet käyvät viikoittain tai kuukausittain toiminnan seurantakeskustelun. Olennaista on, että seuranta on rakenteellista ja ennakoitavaa. Johdettavan on pystyttävä valmistautumaan tilanteisiin ja toiminnan kehittämiseen.

2. Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen vaihtelee toimialoittain huomattavasti. On tehtäviä, joissa asetetaan esimiehen toimesta päivittäisiä tavoitteita. Toisaalta on organisaatioita, joissa ainoa asiantuntijoille asetettu tavoite voi olla vuosittainen visio, johon pyritään. Olennaista kuitenkin, että sekä johtaja että johdettava ovat samalla sivulla siitä millaista toimintaa tavoitellaan ja se on sanoitettu yhdessä. Lisäksi yhteisesti ymmärrettyjen tavoitteiden pitäisi olla sellaisten, että niihin pääsyä voidaan seurata osissa.

3. Jatkuva palaute

Sekä normaalin suorituksen että alisuoriutumisen johtamisessa ratkaisevan tärkeää on jatkuva palaute. Erinomaisessa, hyvässä ja normaalissa suorituksessa on tärkeää, että johtaja tunnistaa ja tunnustaa suorituksen johdettavalle erityisesti toiminnan tasolla. Tulokset ovat yleensä näkyvissä kaikille, tuloksiin johtanut toiminta ja sen tunnistaminen ja tunnustaminen on työmotivaation kannalta merkitsevämpää. Alisuoriutumisen yhteydessä jatkuva palaute, johtajan apu suorituksen parantamiseksi ja organisaation muu tuki ovat parasta ennakoivaa työtä alisuoriutumisen kääntämiseksi. Lisäksi dokumentoitu tuki ja palaute ovat tärkeitä, jos alisuorituminen jatkuu.

4. Alisuoriutumiseen puuttuminen

Jos jatkuvasta ennakoivasta tuesta ja palautteesta huolimatta työntekijä alisuoriutuu tehtävissään, ensimmäinen askel on suullisen huomautuksen antaminen. Usein tämä tarkoittaa dokumentoitua puhuttelua. Askelta vakavampi on kirjallisen huomautuksen antaminen. Huomautuksen yhteydessä esimiehen on hyvä käydä keskustelu organisaation tarjoamista vaihtoehdoista työtehtävien muutokselle (jos se on mahdollista). Samoin huomautuksen yhteydessä on sovittava seurantajakso, jonka aikana suoritukselle asetetaan tarkkoja tavoitteita. Dokumentoidut huomautuksen ovat tärkeitä, jos alisuoriutuminen ei parane, ja työsopimus joudutaan päättämään.

Alisuoriutumisen puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen esimiehellä on työlainsäädännössä määritelty työnjohto- ja valvontaoikeus. Työnantajalla on oikeus määrätä, mitä työtä tehdään, milloin työ tehdään, missä työ tehdään, miten työ tehdään, kuka työn tekee ja millä työvälineillä työ tehdään.

Esimiehenä voi myös kehittyä. Tutustu esimieskoulutuksiimme sekä muihin ammattitutkintoihimme!

Tauno Taajamaa

Tauno Taajamaa

Liiketoimintajohtaja
Lähetä sähköpostia
Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje