Koulutukset ja valmennukset
Onko pomo tarpeeton vai onnistumisen mahdollistaja? Esimieskoulutus antaa eväät, joilla saat muut loistamaan.

Esimieskoulutus

Miksi esimieskoulutus on tärkeää

Esimieskoulutus on edelleen ajankohtainen teema organisaatioiden kilpailukyvyn ja tulevaisuuden menestyksen varmistajana. Esimieskoulutusten tavoitteena on luoda parempaa johtamista, motivoituneempia ihmisiä ja tehokkaampaa toimintaa yrityksiin ja yhteisöihin.

Esimiesosaaminen ei useimmilla meistä ole sisäsyntyistä. Taitava esimiestoiminta on taito, joka täytyy hankkia esimieskoulutuksen kautta. Useissa tutkimuksissa (esim. Gallup 12) on todettu esimiestyön olevan tärkein motivaatiota tai demotivaatiota tuottava asia. Henkilöstön sitoutumisella on saman tutkimuksen mukaan suora vaikutus heidän työtehoonsa ja kykyynsä innovoida. Esimieskoulutus pitäisi näistä syistä olla erittäin korkealla organisaatioiden ylimmän johdon ja henkilöstöjohdon asialistoilla.

Erilaiset esimieskoulutukset

Esimieskoulutuksia voi olla erilaisia. On esimieskoulutuksia, jotka keskittyvät liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Miten huolehtia talousosaamisesta, pitää huolta toimivampien liiketoimintamallien rakentamisesta sekä suunnitella strategiaa toimivammaksi. Nämä ’kovat’ esimieskoulutukset ovat edelleen olennainen osa esimiesten urakehitystä.

Liiketoimintaympäristöjen toimintatahdin nopeutuessa esimieskoulutusten painopiste on kuitenkin siirtynyt enemmän pehmeämpään suuntaan. Kun organisaatioiden henkilöstö koostuu yhä enemmän asiantuntijoista, esimiesten taitovaatimukset kohdistuvat enemmän motivointiin, innostamiseen, taitavaan vuorovaikutukseen sekä asiantuntijatyön mahdollistamiseen. Tässä maailmassa esimieskoulutusten sisältö painottuu enemmän itsetuntemukseen, visiolla johtamiseen, ihmisten tuntemiseen ja huomioon ottamiseen sekä työyhteisön sosiaalisen identiteetin johtamiseen.

Asiantuntijaorganisaation esimiehen täytyy olla enemmän esimiespalveluita tuottava henkilö kuin käskyttävä ja valvova työnjohtaja. Tämä muutos on ollut ilmassa jo pitkään, mutta ihmiset ja organisaation ovat olleet yllättävän hitaita muuttumaan. Suurin haaste esimieskoulutuksissa onkin vanhakantaisen esimiesmallin kitkemisessä. Uudenlainen esimiestyö vaatii hihojen käärimistä ja yhdessä tekemistä.

Esimieskoulutusten toteutus

Esimieskoulutuksia voidaan nykyään tuottaa erilaisissa muodoissa. Käytännössä jokainen ammattilainen kohtaa työssään jatkuvaa aikapainetta, työaika ei yksinkertaisesti riitä kaikkien työtehtävien tekemiseen. Työ on jatkuvien priorisointien tekemistä. Siksi esimieskoulutuksenkin toteutusmuodot ovat muuttuneet. Aiemmin luokkahuonemainen esimieskoulutus oli tyypillisin tapa auttaa esimiehiä. Nyt kahden päivän uhraaminen esimieskoulutukseen kerran kuussa on yksinkertaisesti mahdotonta. Esimieskoulutuksien toteutus onkin muuttanut muotoaan.

Yhä useampi esimieskoulutus on prosessi, jossa koulutusinterventioita on edelleen useampia, mutta niiden kesto on lyhentynyt huomattavasti. Nämä esimieskoulutukset saattavat koostua esimerkiksi kolmesta neljään puolen päivän intensiivijaksosta. Näihin jaksoihin valmistaudutaan digitaalisten oppimissisältöjen ja annettujen tehtävien kautta. Intensiivijaksot esimieskoulutuksissa voivat olla verkon yli tapahtuvia fasilitoituja vertaisoppimistapahtumia tai webinaareja. Ne voivat olla myös luokkahuonekokoontumisia. Tärkeintä näissä esimieskoulutuksissa on kuitenkin käytännönläheinen työote, joissa keskitytään erilaisiin esimiestilanteisiin ja toimintaa esimiehenä. Esimieskoulutusten päätavoite on kuitenkin ennallaan: miten organisaatiossa ihmiset pystyvät parhaiten toteuttamaan perustehtäväänsä ja tuottamaan lisäarvoa asiakkaille ja omistajille.

Lue myös henkilöstön kehittämisestä ja tutustu ammattitutkintoihimme!

Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje