Tehokas työskentely

Ajankohtaista työturvallisuuslainsäädännöstä

Valitse ajankohta

Työturvallisuuslainsäädäntö – syvennä osaamista ja pysy ajan tasalla muutoksista

Valitse ajankohta

Ajankohtaista työturvallisuuslainsäädännöstä

Koulutus syventää tietoa työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksista sekä antaa valmiuksia seurata lainsäädännön muutoksia omatoimisesti. 

Kohderyhmä

Työturvallisuuskortti-koulutusten kurssinjohtaja (vapaavalintainen täydennyskoulutus), työturvallisuuspäällikkö, työturvallisuusvastaava, tuotantopäällikkö, työsuojeluvaltuutettu

Sisältö

Koulutuksen tarkoituksena on syventää tietämystä työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksista käytännössä.

Osallistuja löytää lainsäädännöstä perusteet vaatimuksille, jotka koskevat Työturvallisuuskortin aihealueita (mm. yhteisen työpaikan käsite, toimijoiden vastuut, työsuojeluyhteistoiminta, vaaratilanteiden ja tapaturmien ilmoittaminen ja tutkinta, riskien arviointi, perehdytys ja työnopastus). Hän saa niistä syventävää tietoa ja näin laajentaa asiantuntemustaan.

Osallistuja saa keinoja seurata lainsäädännön muutoksia ja viestiä niistä edelleen työpaikkansa henkilöstölle tai Työturvallisuuskortti-koulutuksiinsa osallistuville.

Koulutuksen sisältö:

Lainsäädäntö ja sen muutokset, aihealueina mm. yhteinen työpaikka, vaaratilanteiden ja tapaturmien ilmoittaminen, tutkinta sekä palaute, riskien arviointi, työturvallisuusvastuut, työsuojeluyhteistoiminta, vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen. 

Tavoite

Työturvallisuuslainsäädännöstä pitää tuntea pykälät, mutta myös lainsäädännön henki ja tarkoitus niiden takana. Osallistuja saa lisää eväitä ymmärtää lainsäädännön vaatimuksia, mikä auttaa soveltamaan niitä käytäntöön.

Osallistujan organisaatiossa voidaan paremmin määritellä, miten lainsäädännön vaatimusten muutoksia seurataan omatoimisesti. 

Koulutuskortilla maksettaessa 0,5 koulutuskorttipäivää.

Yhteishinta 590 € (2 x 0,5 päivää), kun osallistutTyöturvallisuuskortti® -kurssinjohtajien täydennyskoulutukseen samana päivänä.

Valitse ajankohta

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!