Vahvistava henkilöstötyö

Arvomatka

Remote – osallistu etäyhteydellä! Johtamistaidon opisto tarjoaa kehittämismallin – koko työyhteisön yhteisen arvomatkan, jolla autamme löytämään organisaatiota yhdistävät arvot.

Arvomatka sisältää

  • luovia harjoituksia omien arvojen sanoittamiselle ja dialogille
  • nykytilan arvokartoituksen
  • kartoituksen tuloksena syntyneet kehittämistarpeet
  • kehittämistarpeiden puinnin työpajoissa
  • yhteisten arvojen löytämisen
  • ja yhteistä pohdintaa niiden toteutumista omissa yksiköissä ja sidosryhmien kanssa.

Matkalla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia toiminnallisia menetelmiä dialogista draamaan.

Arvot ajan tasalle Johtamistaidon opiston arvomatkalla

Kun arvot menevät uusiksi esimerkiksi fuusion, yritysoston tai johdon vaihtuessa, on aika lähteä koko organisaation yhteiselle arvomatkalle. Arvomatka voi myös keskittyä jo olemassa olevien arvojen kirkastamiseen osana strategiaprosessia.

Tätä koulutusta toteutetaan erilaisina versioina asiakkaan ja osallistujien tarpeista riippuen.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!